• Mezinárodní letiště Pardubice –jak se Ti opravdu daří?

  Letiště vždy patřilo k nedílné součásti našeho města. Navíc se svou civilní části se nyní Pardubice mohou řadit k nemnoha městům, odkud můžete cestovat nejen na dovolenou, ale třeba i za obchodem a to bez zbytečného a zdlouhavého transferu do hlavního města nebo jiné světové metropole. Křižovatka všech druhů dopravy tak předurčuje našemu městu významnou pozici v dopravní infrastruktuře nejen České republiky ale i Evropy.

  V poslední době jsme mohli být svědky jisté mediální kampaně, která se snažila poukazovat na ekonomické a provozní problémy letiště. Chápu některé novináře, kteří raději vykřikují bulvární negativní slogany, než slova objektivně popisující skutečnosti. Ale to je žel charakter naší doby.

  Proto bych rád shrnul především pozitivní momenty ze života letiště.

  1. Od počátku roku 2018 mohou cestující využit zcela nový moderní terminál Jana Kašpara. Vybudovaný na základě nejnovějších trendů a požadavků. Je kapacitně připravený pro odbavení 250.000 osob za rok.
  2. Konstatujeme jednoznačně pozitivní nárůst cestujících 2016 (31.174) 2017 (88.490) 2018 (147.572).
  3. I přes neočekávané a neplánované obtíže, jako bylo v roce 2018 dvouměsíční uzavření letištní dráhy z důvodu její opravy, v roce 2019 uzemnění letadel Boeing 737 MAX nebo zrušení linky do Londýna, letiště vykazuje lepší než plánované ekonomické výsledky.
  4. Pravidelná linka do španělského Alicante je naprosto vytížená a velice populární.
  5. Pro letošní sezonu se i přes výše zmíněné události podařilo zachovat valnou většinu charterových letů.
  6. Letiště se rovněž intenzivně připravuje na možnost poskytování služeb v oblasti nákladní přepravy.
  7. Nový letištní terminál se stává i kulturním, společenským a business centrem. Je využíváno rovněž pro koncerty, vernisáže i obchodní setkání.

  Proč je pardubické regionální letiště a to pardubické zvlášť, tak zajímavé? Dovolím si několik postřehů, jako ten, který ho již vyzkoušel na vlastní kůži:

  1. pokud bydlíte v Pardubicích, stačí opravdu vyrazit pár desítek minut před odletem, jelikož je letiště nedaleko centra
  2. zaparkujete v těsné blízkosti terminálu a navíc stále zadarmo!
  3. odbavení je pečlivé a rychlé
  4. při zpáteční cestě jste za pár minut doma ( pokud bydlíte přímo v Pardubicích )
  5. využijete příjemné denní časy odletů a příletů, vzhledem k volným slotům na letišti Pardubice, tedy časům, kdy letadla smějí přistávat a odlétat
  6. pokud potřebujete transfer na nádraží nebo taxi, je to velice levné a rychlé
  7. případné další spojení do ostatních částí regionu, díky vlakovému spojení, je velice pohodlné, vlaky směr Praha jezdí opravdu každých pár minut, čímž z hlediska dojezdových času, je naše letiště atraktivní i pro obyvatele Prahy

  Ještě bych doplnil několik aktuálních informací:

  • Od května 2019 můžete navštívit nové webové stránky https://www.airport-pardubice.cz/, kde lze najít komplexní informace včetně aktuálních odletů, příletů či vyhledavače spojení do celého světa.
  • Dne 5.6.2019 Ukrajinské úřady udělily nízkonákladovému dopravci SkyUp povolení k provozování linky Kyjev – Pardubice – Kyjev. Je to první krok k možnému otevření další pravidelné linky do Pardubic. Pevně věřím, že od 1.října dojde k finální dohodě a realizaci tohoto spojení v plné kapacitě 3 letů týdně.

  Využijte nabídku a absolvujte prohlídku terminálu a technického zázemí, které letiště nabízí veřejnosti.

  Mnohá regionální letiště resp. letecké linky jsou provozovány jen díky dotacím zřizovatelů, vlastníků či sponzorů, mnohdy v řádech stovek miliónů. Naše letiště dokázalo, že může fungovat bez dotací.

  „Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) vždy podporovala a podporuje rozvoj pardubického civilního letiště jako přirozeného prostředku rozvoje regionu a moderního cestování,” říká radní města Pardubic Vít Ulrych.

  Těšíme se, že budeme moci brzy doplnit další pozitivní a nové informace z této oblasti života města a kraje.

  Ing. Petr Šotola, člen představestva EBA a.s.
  petr.sotola@koalicepropardubice.cz

  Těším se, že budu moci brzy doplnit další pozitivní a nové informace z této oblasti života města a kraje.

 • Otevření nového 25metrového bazénu

  Ve středu 5. června 2019 bude slavnostně zahájen provoz nového 25metrového bazénu, který byl vybudován v proluce mezi stávajícím 50metrovým bazénem a výstavištěm Ideon. Zprovozněním nového 25metrového bazénu se významně rozšíří služby Aquacentra Pardubice. Přístavba tohoto nového 6 dráhového plaveckého bazénu, který bude sloužit především pro povinnou školní výuku plavání dětí na prvním stupni základních škol, trvala necelý rok.

  Nový bazén bude sloužit nejen pro malé děti, ale také pro trénink sportovních klubů, pro těhotenské a rehabilitační (poúrazové) plavání a v neposlední řadě především pro kondičně plavající veřejnost. Kapacita 50metrového bazénu již výrazně zaostávala za poptávkou ze strany občanů města Pardubice, pardubických klubů, ale i ze strany české plavecké reprezentace, která ráda Pardubice využívá ke svým soustředěním. Rozměry bazénu splňují i požadavky pro možnost konání závodů pro malé děti. Hloubka pod skokanskými bloky je 1,6 metru a na obrátkové stěně potom 1,2 metru. Ze zadní prosklené části je vidět do zeleně rostoucí podél Chrudimky a na letní pláž, která se bude po roční výluce již na začátku letošního léta těšit opět na své návštěvníky.

  Jsem velmi rád, že stavba proběhla bez komplikací a brzy začne sloužit nejen závodním plavcům, ale i široké pardubické veřejnosti. Stavba 25metrového bazénu je přesně tím typem investice, které jsme rádi podpořili, i když se nepodařilo čerpat dotační prostředky
  z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ říká radní města za Koalici pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) Vít Ulrych.

  Slavnostního otevření nové pětadvacítky se zúčastní předseda Městské organizace KDU-ČSL Pardubice a bývalý radní města Pardubice František Weisbauer.

  Předseda dozorčí rady PAP o. p. s.
  M
  gr. Martin Kratochvíl

 • K situaci v HC Dynamo Pardubice

  Osobně bych raději řešil prioritně například dostatek míst pro seniory v městských domovech nebo omezení hazardu v našem městě. Ale hokej patří k Pardubicích asi jako perník a proto mě současná krize v hokejovém klubu nemohla nechat jen chladným pozorovatelem. A – mužstvo je od podzimu ve velké sportovní krizi a dle mého názoru její řešení představenstvem klubu nebylo úplně optimální. Navrhnout odvolání managementu by bylo jednoduché řešení, ale zároveň musíme mít plán, co dál. Stejně tak i management musí mít plán, co provést se zbytkem sezóny, aby A- mužstvo uspělo v baráži, která je nevyhnutelná, to je třeba si přiznat. O tom byl i seminář pro zastupitele a sportovní odborníky, který se kona ve čtvrtek 10.1. v ČSOB pojišťovna aréně. Jednání bylo místy emotivní, což ke „sportu“ patří, ale někteří účastníci možná zacházeli až příliš daleko, když dopředu vyhrožují zastupitelům trestními oznámeními. Je pravda, že management HC by měl za nepovedenou sezónu převzít zodpovědnost, ať už to dopadne v dubnu jakkoliv. Nyní by všichni měli napnout síly k záchraně, ať už hráči na kluzišti, tak i realizační tým a vedení klubu, podpořit by je měli radní i zastupitelé jako majoritní vlastníci klubu. Konkrétní kroky? Posílení managementu o zkušeného sportovního manažera (vypsáno výběrové řízení), posílení mužstva před baráží, tréninkové metody a ladění formy na baráž, spolupráce s psychologem, být otevření k fanouškům a udržet si jejiích podporu, která bude před těžkými zápasy nesmírně důležitá.

  Rada města na svém zasedání dne 10. ledna 2019 na základě mého návrhu vyhlásila výběrové řízení na pozici člena představenstva a.s. HC Dynamo Pardubice a.s. Nominant města, který vzejde z tohoto výběrového řízení by se měl starat primárně o sportovní stránku klubu. Za sebe budu chtít, aby měl co nejvíce pravomocí.

  Město Pardubice v uplynulých letech investovalo do pardubického hokeje nemalé prostředky. Vzhledem k současné neuspokojivé situaci A týmu hlavně na sportovním poli vidí rada města jako vhodně řešení této situace v posílení managementu HC Dynamo hlavně na sportovním úseku. Mezi podmínkami výběru nesmí chybt manažerská zkušenost a znalost specifického sportovního prostředí. Uchazeči o tento post musí zpracovat mimo jiné detailní plán rozvoje hráčského kádru s časovým horizintem minimálně pěti let s důrazem na zapojení odchvanců klubu. Využití regionálních odchovanců je nejenom nejlevnější řešení složení kráčského kádru, ale i nepřímou podporou práce s talentovanou mládeží.

 • Koalice pro Pardubice: Na obvodě Pardubice V koalici ANO, ODS a SPP podpoříme

  Rychlejší opravy a moderní vzhled chodníků v obvodě, lepší péče o zeleň, podpora rekonstrukce ul. SK Neumanna a Pod Břízkami, zvýšení důrazu na dodržování veřejného pořádku nebo veřejná diskuse a architektonická soutěž k lokalitě kasáren TGM. Občané by též měli mít také možnost rozhodovat o tom, jak městský obvod investuje část svého rozpočtu. Abychom měli větší šanci prosazovat náš program, podpoříme nově vzniklou obvodní koalici výměnou za přístup na jednání rady městského obvodu. Nepodporujeme však změnu volebního řádu na volbu starosty, rady a výborů veřejným hlasováním.

  Koalice pro Pardubice (KPP) nevidí důvod pro změnu volebního řádu a nadále podporuje tajnou volbu tak, jak je to ve vyspělých demokraciích zvykem, když se jedná o volby funkcí v zastupitelských orgánech. „Buďto si lídr ANO 2011 není jistý podporou koaličních partnerů, nebo chce třeba jen hlasování urychlit, protože většina je již dobře domluvena. Osobně toto vidím jako nesystémové a připomíná mi to doby před listopadem 1989, kdy se aklamací nikdo neodvážil hlasovat proti vedení ústředního výboru KSČ. Proto změnu volebního řádu nepodpořím.“ říká obvodní lídr KPP Petr Netolický (KDU-ČSL) a nově zvolený zastupitel městského obvodu Pardubice V

  KPP chce zajistit co nejrychlejší opravy chodníků, které jsou na obvodě často v žalostném stavu a současně provádět opravy moderně, nikoliv ale překotně. „Nechci již, aby se opakovaly realizace oprav chodníků pouze pokládkou živice (asfaltu) s absencí jakékoliv zeleně, jako je tomu na ulicích Jana Palacha nebo Teplého. Proto využiji možnosti účastnit se jednání rady i bez hlasovacího práva a podpořím nově složenou obvodní koalici ANO, ODS a SPP. Koalice pro Pardubice však zůstává nezávislou silou v zastupitelstvu MO, kterou neváže koaliční smlouva se žádným subjektem a hlasovat budu do budoucna dle nejlepšího vědomí v zájmu všech slušných občanů obvodu “ uvedl Petr Netolický.

  Koalice pro Pardubice též považuje za správné, aby v rámci obvodu existovala konstruktivní opozice, přičemž zástupci nekoaličních stran by měli mít právo vést kontrolní i finanční výbor a minimálně v kontrolním výboru mít většinu hlasů. „Proto podpořím na předsedu kontrolního výboru koalicí navrhovaného zastupitele Filipa Vařechu (Piráti) a na předsedu finančního výboru navrhnu Jiřího Hájka (Pardubáci), který již tento výbor v minulosti dvakrát vedl. Má totiž s touto prací již bohaté zkušenosti a na rozdíl od Jaroslava Kňavy (ODS) splňuje podmínku, že nejde o koaličního zástupce,“ říká Petr Netolický.

  Prosazujeme také větší otevřenost a vstřícnost úřadu městského obvodu, který bude fungovat s co nejnižšími provozními náklady, a bude lépe komunikovat s občany města. „Jednání místních komisí chceme otevřít veřejnosti tak, aby všichni občané mohli osobně přijít diskutovat problémy, které je na obvodě trápí a třeba nemají možnost účastnit se Dne se starostou. Osobně bych se chtěl s občany setkávat minimálně dvakrát ročně v rámci jednání komise pro Jesničánky v některé z hospůdek nebo na hřišti tak, abychom je mohli podrobně informovat o aktuálním dění a odpovídat na jejich dotazy. Hodláme též prosadit participativní rozpočet, což znamená, že město určí finanční částku, o jejímž investování mohou rozhodnout občané na základě návrhů, které sami podávají.” dodal Petr Netolický.

  Pardubice 31. října.2018

  Ing. Petr Netolický,
  místopředseda KDU-ČSL Pardubice

  Kontakty:
  Ing. Petr Netolický
  místopředseda KDU-ČSL Pardubice
  +420 602 640 785 | petr.netolicky@koalicepropardubice.cz

 • Komise pro rodinu a děti uspořádala kulatý stůl

  Dne 16. 9. 2018 Komise pro rodinu a děti Rady města Pardubic uspořádala kulatý stůl na téma Trávení volného času seniorů jako prevence sociálního vyloučení.

  Této diskuse se zúčastnila řada odborníků – primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice MUDr. Ivo Bureš, ředitelka LDN Rybitví Mgr. Jana Tomšů, ředitelka Domova pro seniory Dubina v Pardubicích Mgr. Monika Kopecká, ředitel spolku Péče o duševní zdraví psychiatr MUDr. Petr Hejzlar a další odborníci i veřejnost, včetně zástupců seniorů.

  Cílem bylo vytipování možných aktivit, které by zlepšily život seniorů v našem městě. Byly představeny možnosti vyžití seniorů od pohybových cvičení až po trénink paměti. Bylo také poukázáno na nedostatek míst ke studiu Univerzity 3. věku, potřebnost přenosů informací mezi seniory nejen elektronickou formou. Výraznou pomocí by bylo zřízení kontaktního místa pro seniory – vzor můžeme vidět např. v projektu Senior Point – kde by senioři měli šanci se seznámit s možnostmi, které jim město i ostatní organizace nabízí, včetně pomoci s elektronickou komunikací.

  Jako nejpalčivější se však ukázala potřeba zřízení pozice zdravotně sociálních pracovníků, kteří by působili v každém obvodu našeho města. Tito odborníci by měli být nápomocni ve vytipování seniorů, kteří potřebují jakoukoliv pomoc a tu by jim měli zprostředkovat tak, aby senioři měli šanci prožít kvalitní život ve svém přirozeném prostředí – tedy doma se svými nejbližšími.

  MUDr. Drahomíra Peřinová,
  předsedkyně Komise pro rodinu a děti Rady města Pardubic

 • Plán našich akcí

  Přijďte se potkat s našimi kandidáty, nebo si jenom užít program…
  (program bude průběžně doplňován)

  24.9.2018 17:00 EKObeseda v Divadle 29 s účastí F.Weisbauera
  13-17:00 Setkání s občany před VČ divadlem
  18:00 Debata na téma Migrace
  Kavárna Evropa
  (pořádá Centrum politckych studii)
  25.9.2018 13-17:00 Dámská jízda (akce pro rodiče s dětmi)
  Baloon Café
  13-17:00 Setkání s občany – Třída Míru
  26.9.2018 13-17:00 Setkání s občany – „plácek“ ul. Havlíčkova
  27.9.2018 13-17:00 Setkání s občany před VČ divadlem
  28.9.2018 13-17:00 Setkání s občany – Třída Míru
  15-17:00 Odpoledne s harmonikou a kandidátkami
  Kavárna Evropa
  1.10.2018 13-17:00 Setkání s občany
  Masarykovo nám. před ČSOB Pojišťovnou
  2.10.2018 13-17:00 Setkání s občany – „plácek“ ul. Havlíčkova
  3.10.2018 13-17:00 Setkání s občany před VČ divadlem
  s hudebním vystoupením D.Kangase
  4.10.2018 13-17:00 Setkání s občany před VČ divadlem
  s hudebním vystoupením D.Kangase
 • Koalice pro Pardubice: Naším cílem je komunikující město a efektivně pracující úřad

  Komunikovat s radnicí přes počítač nebo mobil a jednat s úřadem jen na jednom místě, kde si občané zařídí vše potřebné. Taková je představa kandidátů Koalice pro Pardubice o budoucím fungování úřadu. Občané by měli mít také možnost rozhodovat o tom, jak město investuje část svého rozpočtu.

  Co největší otevřenost a vstřícnost města, které bude fungovat s co nejnižšími provozními náklady, ale bude poskytovat kvalitní služby a co nejlépe komunikovat s občany města. “V komunikaci půjdeme příkladem. Naši zastupitelé se budou pravidelně neformálně setkávat s občany, abychom je podrobně informovali o aktuálním dění a odpovídali na jejich dotazy,” říká projektový manažer Michal Pilař (TOP 09), kandidát na starostu prvního městského obvodu.

  Koalice pro Pardubice chce občanům zjednodušit přístup ke službám města. Podpoříme realizaci projektů pro zavádění eGovernmentu, které umožní občanům komunikovat s radnicí přes počítač nebo mobil a zaplatit tak jednoduše poplatky, rezervovat si termíny a vyřešit veškerá podání či žádosti. “Jako předseda expertní komise TOP 09 pro eGovernment a IT se o tuto problematiku dlouhodobě zajímám. Mohu se opřít také o zkušenosti kolegů z ostatních měst a obcí. Vhodné zavádění digitalizace a efektivnější práce na úřadě zlepší přívětivost a dostupnost služeb pro občany. Navíc zjednoduší práci i samotným úředníkům města,” uvedl Michal Pilař (TOP 09), který kandiduje na 5. místě magistrátní kandidátky.

  Koalice nastartuje změnu, která povede k jednoduché a přímé komunikaci občana s jedním úředníkem, místo obíhání několika kanceláří. “Vedle přívětivého přístupu online je naší prioritou také kvalitní komunikace s občany, kteří potřebují úřady města navštívit osobně. Chceme jim dát možnost podat veškeré podněty na jednom místě. Další komunikaci je reálné řešit formou automatizovaných oběžníků,” doplňuje Pilař. Součástí nového přístupu je audit pro magistrát, úřady městských obvodů a městské firmy, který ukáže možné změny zavedených ale nefunkčních postupů.

  Koalice hodlá prosadit také participativní rozpočet, což znamená, že město určí finanční částku, o jejímž investování mohou rozhodnout občané na základě návrhů, které sami podávají. “Dialog s občany je pro nás důležitý. Chceme, aby se podíleli na určování priorit ve městě a ve svém městském obvodu. Díky participativnímu rozpočtu budou moci sami podpořit projekty v okolí svého bydliště,” dodal manažer Michal Pilař (TOP 09).

 • Moderní chytré město příjemné pro život

  Pardubice jako inovativní centrum, moderní a chytré město, ne pouhá levná montovna nadnárodních korporací.

  Chceme z Pardubic vytvořit inovativní centrum nejen regionální, ale evropské úrovně, a to zejména v oblasti elektroniky a elektrotechniky, informačních technologií, chemie „Důležité jsou investice do infrastruktury, podpora rozvoje datových sítí a inovačních center,” vysvětluje Michal Sláma (TOP 09), předseda komise pro strategii a kandidát na starostu MO Pardubice 3.

  Přenastavíme strategii konceptu tzv. chytrého města, aby nebrala ohled na technologickou lobby a jednotlivé podnikatelské zájmy ale na občana. Drahý a digitální neznamená „smart“. Technologie mají lidem poskytnout pohodlí pro život, nikoliv život komplikovat. „Umožníme proto integraci všech městských průkazů a karet do jednoho nástroje tak, aby s sebou po městě mohl nosit jeden průkaz místo plné peněženky plastových kartiček. Pro pohodlnou komunikaci s úřady a rychlé vyřízení městské agendy zařídíme vytvoření internetového portálu občana,“ vysvětluje Michal Sláma. V portálu občana bude možné snadno vyřídit vše potřebné, platit poplatky, dostávat relevantní informace od města a rezervovat jednání s úřady, a to vše buď z počítače nebo mobilního telefonu.

  “Chceme zpřístupnit anonymní data z jednotlivých městských systémů veřejnosti v podobě tzv. open dat tak, aby s nimi bylo možné pracovat i bez přímé participace města, jak to známe z příkladů Brna, Vídně, Dubaje nebo Barcelony,” dále nastiňuje naši vizi Michal Sláma. Díky tomu budou moci vzniknout jak jednoduchá řešení typu sledování obsazenosti parkovacích míst ve městě a jejich bezprostřední prezentace řidičům, tak i komplexní informační systémy. “Mnohdy nákladná městská řešení dokáže totiž vyřešit bezprostředně angažovaný jedinec s řádově menšími náklady,” rozvíjí myšlenku otevřených dat Michal Sláma.

  Chytré technologie takto pomohou například i dopravě. Vytvoříme systém pro zmírnění enormní dopravní zátěže pomocí systému inteligentního systému řízení dopravy a komplexní dopravní simulace pro variantní řešení výstavby silnic a křižovatek, uzavírek a rekonstrukcí po celém městě. Půjde i propojit různé typy dopravy. „Bude možné například naplánovat trasu tak, že na vybrané parkoviště přijedeme automobilem, přesedneme na hromadnou dopravu a v případě zácpy nebo jiné komplikace případně na kolo, a to bez zbytečného přepínání mezi aplikacemi s optimální trasou, jasnou úsporou času, nákladů i dopravní zátěže ve městě,“ uzavírá Michal Sláma.

 • Víme, jak zkrotit dopravu v Pardubicích

  Pro plynulejší dopravu využijeme dostupné smart technologie, vybudujeme nové spojnice a zmodernizujeme MHD tak, aby bylo atraktivní volbou při cestování po městě.

  Průjezdnost města je dlouhodobým problémem Pardubic. Při jejím zlepšování se chceme soustředit rovným dílem na vybudování nových silničních spojnic umožňujících vykonat cesty mezi městskými částmi bez zajíždění do centra města i na zvyšování udržitelnosti městské mobility.

  Inteligentní řízení dopravy může ulevit kritickým místům stávající dopravní infrastruktury. „Konkrétně umíme ihned zlepšit průjezdnost u nového terminálu MHD před hlavním nádražím. Inteligentní semafor rozpozná trolejbus nebo autobus, ten tak při absolutní preferenci MHD nepotřebuje odbočující pruh k nádraží a získáme tak druhý pruh ve směru do centra města, čímž se prakticky zdvojnásobí kapacita komunikace v tomto směru,“ vysvětluje dopravní inženýr Petr Netolický (KDU-ČSL) a kandidát na starostu MO Pardubice 5.

  Přednádraží není jediným úzkým hrdlem pardubické dopravy. “Dalším je Anenský podjezd, kde navrhujeme jeho rozšíření o druhý pruh ve směru do centra,” říká Petr Netolický. Dnes jsou v tomto místě prakticky ve všechny pracovní dny ve špičce dlouhé kolony, a s ohledem na novou zástavbu na Vinici je zvýšení kapacity velice žádoucí.

  Dalším kritickým místem je kruhový objezd v Ohrazenicích. Pokud bude SV obchvat Pardubic zprovozněn dříve než D35, lze očekávat masivní příliv tranzitní dopravy na tuto novou spojnici, protože cesta z D11 přes SV obchvat ve směru na Moravu přes Holice bude výrazně kratší než nyní převážně používaná trasa přes Hradec Králové. „Úsek kolem Globusu má zůstat ve stávajícím uspořádání, ale již dnes jsou zde velmi časté dlouhé kolony vozidel. Proto se zasadíme o zvýšení kapacity celého úseku, a to včetně mostu přes I/37 a železnici až do Semtína,“ vysvětluje Petr Netolický

  Území bývalého vojenského prostoru „Červeňák“ považujeme za příležitost pro vznik nového rekreačního území pro obyvatele Pardubic, nepovažujeme je však za natolik ekologicky cenné, aby jím nemohla vést silnice. „Pokud by se ukázalo, že náklady na opravu mostu „Červeňák“ budou srovnatelné s výstavbou nového mostu, považovali bychom za lepší postavit z městského rozpočtu nový most přes Chrudimku již v trase plánovaného jihovýchodního obchvatu.“ vysvětluje Martin Slezák, expert TOP 09 na dopravu a kandidát do zastupitelstva. Potřebná spojnice by pak byla vedena po tomto novém mostě s tím, že toto řešení by mohlo přiblížit i realizaci obchvatu jako celku, ať už bude konečným investorem stát nebo kraj.

  Ke snižování intenzity silniční dopravy s efektem zvýšení průjezdnosti města chceme přispět i zvyšováním podílu těch forem dopravy, které silniční infrastrukturu města a životní prostředí zatěžují méně. „Městskou hromadnou dopravu nevnímáme primárně jako sociální službu, ale zejména jako prostředek pro uspokojení přepravních potřeb způsobem šetrnějším k městskému prostředí,“ říká Martin Slezák.  Svojí kvalitou musí být MHD schopna konkurovat přepravě osobním automobilem. “Kvalitní MHD využijí mnozí z těch, kteří dnes jedou automobilem, ale nutně to nepotřebují. Průjezdnost města se tím zlepší,“ vysvětluje Martin Slezák. Prosazovat budeme i další růst podílu elektromobility v MHD, k čemuž chceme využít existující systém trolejbusové dopravy. Tam, kde je to účelné, jej chceme rozšiřovat o další tratě.

  K zatraktivnění MHD plánujeme výrazně zvýšit podíl vozidel s celovozovou klimatizací z dnešních 21 % na minimálně 60 %, a současně občanům nabídnout nový elektronický odbavovací systém, který bude podporovat kromě pardubické karty i karty bankovní či NFC a aplikace v chytrých telefonech. Prostřednictvím MHD chceme též podporovat rodiny s dětmi. „Navrhneme, aby zdarma cestovaly děti až do deseti let, a aby jízdné neplatily ani maminky doprovázející děti v kočárku,“ uzavřel Petr Netolický.

 • Kandidáti Koalice pro Pardubice vyzpovídali občany

  Kandidáti Koalice pro Pardubice vyrazili tento týden do ulic vyslechnout si názory svých sousedů a spoluobčanů. Mohou tak do svého programu, ještě před jeho dokončením, doplnit zajímavé podněty.

  Stovky rozhovorů, stovky vyplněných dotazníků. To je výsledek několikadenní práce kandidátů a dobrovolníků Koalice pro Pardubice. „Bavili jsme se jak o velkých, tak i úplně malých lidských věcech. Spokojenost lidí netvoří jen to velké, j obchvaty a stadiony, ale i drobnosti jako jsou chodníky, stojany na kola nebo třeba opožděné linky MHD“ shrnuje své dojmy Michal Sláma (TOP 09), kandidát na starostu MO Pardubice III.

  Všeobecně panuje spokojenost s rekonstrukcí třídy Míru, parků Na Špici a Tyršovými sady. Naopak nespokojení jsou lidé s dopravou, parkováním a hlukem v centru. „Jsem rád, že se v posledních letech řada věcí podařila, na druhou stranu jsem si i vědom, že musíme řešit právě dopravní zácpy, lépe koordinovat rekonstrukce silnic a náměstí a podporovat kulturu v našem městě s co nejširším záběrem. Určitě budeme podněty od spoluobčanů sbírat i nadále. Našim cílem je, aby Pardubice byly nejen městem sportu, ale i kultury, aby byly městem pro všechny generace“, shrnuje trojka kandidátky do Zastupitelstva statutárního města a místopředseda kontrolního výboru Vít Ulrych (KDU-ČSL).

  Příjemně nás překvapilo, kolik lidí se s námi zastavilo, debatovalo a s jakou radostí nám předávali své postřehy a nápady. Nešlo přitom vždy o tak zjevné a samozřejmé problémy. „Bylo velmi příjemné cítit tu energii a zájem občanů o naše město. Slibuji, že získané podněty zpracujeme do programu tak, abychom co nejlépe přispěli k pozitivnímu rozvoji Pardubic“, říká lídryně kandidátky, zastupitelka města Ludmila Ministrová (TOP 09).

  Děkujeme za pomoc, milí spoluobčané. Vyslechli jsme stovky z Vás, vaše podněty, nápady, chválu i kritiku. Díky Vám bude volební program Koalice pro Pardubice skutečně vyladěný. Á propós – víte, že na podzim jdou do komunálních voleb TOP 09, KDU-ČSL a NESTRANÍCI společně? #koalicepropardubice

  Zveřejnil(a) Koalice pro Pardubice dne Středa 27. červen 2018