• Stanovisko KPP ke zpoplatnění parkoviště o OC Albert Palackého ulice

  Vlastníkem účelové komunikace byla na odbor dopravy Magistrátu města Pardubice podána žádost o zneveřejnění účelové komunikace v prostoru OC Albert.

  Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) nesouhlasí se zpoplatněním celého parkoviště u OC Albert. Historicky bylo při prodeji pozemku pro budoucí obchodní dům investorem městu přislíbeno vybudování veřejného záchytného parkoviště, které bude zdarma. Tomu odpovídala i nižší prodejní cena za pozemek. I když se jednalo pravděpodobně jen o dohodu ústní, považujeme ji nadále za platnou. 

  Po vybudování parkoviště došlo navíc ke snížení počtu míst pro parkování díky výstavbě restaurace McDonalds na povrchu a v podzemí vybudováním bowlingu a motodráhy, s čímž původní projekt také nepočítal. Předpokládáme, že ve stavebním povolení pro OC byl stanoven počet parkovacích míst, který by měl být i v současnosti dodržen.

  Bezplatné parkování vidíme jako výhodu našeho města pro dojíždějící obyvatele města Pardubic do práce mimo naše město. V současné těžké ekonomické době by plánované zpoplatnění několika desítkami korun za den mohlo na pracující těžce dopadnout.

  Lidé navíc po zpoplatnění tohoto parkoviště budou hledat bezplatná místa jinde a zahltí již tak velmi obsazená místa například na sídlišti Polabiny. Nejdříve musíme našim občanům nabídnout alternativu například v podobě parkovacího domu u Terminálu Jih.

  Toto naše stanovisko prosazujeme v Radě Městského obvodu Pardubice I. Tento městský obvod je nyní účastníkem řízení o zpoplatnění parkoviště.

  Za Koalici pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci):
  Vít Ulrych a Ludmila Ministrová, radní Statutárního města Pardubice
  Marie Hubálková, radní MO Pardubice I
  František Weisbauer, radní MO Pardubice II
  Petr Netolický, zastupitel MO Pardubice V a člen dopravní komise Rady města Pardubice
  Martin Kratochvíl, zastupitel MO Pardubice VI

 • Ocenění Hany Demlové Medailí města Pardubice

  Dne 21. listopadu 2019 udělilo Zastupitelstvo města Pardubice ocenění Medailí města Pardubic paní Ing. Haně Demlové za její dlouhodobě významný přínos pro město Pardubice.

  V následujících řádcích Vám přiblížíme kariéru paní Hany Demlové v Pardubicích.

  Počátky kariéry

  Její kariéra započala v někdejším národním podniku Synthesia Pardubice, kde měla nejprve na starosti oblast vynálezů, patentů a průmyslových licencí, a poté působila jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník. Krátce poté působila ve vedení obchodního domu Prior Pardubice, který ve své době patřil mezi nejlepší obchodní domy v republice. 

  Vedení města Pardubice

  Nejvýznamnější období pro inženýrku Demlovou však započalo sametovou revolucí r. 1989, které se aktivně účastnila. Již roku 1990 se stává náměstkyní prvního trvalého polistopadového primátora města Pardubic MUDr. Zdeňka Stránského. Po něm pak v létech 1993–1994 obléká primátorský řetěz ona sama, aby pak další rok opět působila jako náměstkyně primátora Ing. Libora Slezáka. Bylo to poprvé v historii Pardubic, kdy v čele města stála žena. Stejně tak v národním měřítku byla Hana Demlová jednou z prvních žen – primátorek vůbec.

  V převratné polistopadové době, která je dnes nazývána divokými devadesátými léty, to byla ona, kdo pardubické komunální politice přinášela na straně jedné kultivující, ale přitom nekompromisní formát jak v oblasti mravní, v oblasti rodící se demokracie, tak v oblasti rozvoje města. 

  Náleží jí klíčový podíl na úspěšných vyjednáváních města s armádou a s ministerstvem obrany na změně charakteru pardubického vojenského letiště. Jednak šlo o transfer bojových útvarů českého vojenského letectva vybavených hlučnými stíhacími a bitevními stroji a jejich záměnu za cvičné útvary letectva, což městu přineslo výrazné snížení hluku. S tím byl spojen podíl na vyjednávání o změně charakteru pardubického letiště z vojenského na letiště se smíšeným provozem. Spojenou nádobu s tím pak tvořila aktivita města a Hany Demlové na přesun dopravní fakulty ze Žiliny do Pardubic, což bylo se změnou charakteru letiště na cvičné jasně vzájemně provázáno. Na všech těchto jednáních, záměrech a úspěších města měla tehdejší náměstkyně a primátorka Demlová lví podíl.

  Klíčový význam měla i její jednání s ministerstvem obrany o převodu nepotřebných pozemků Armády ČR do majetku města. Město tak získalo množství ploch, z nichž profituje dosud. Byla to právě Hana Demlová, která proces „demilitarizace“ města ovlivňovala a spoluvytvářela. Pro město Pardubice tak vyjednala celou řadu výhod a změn, jež umožnily jeho rozvoj, a to nejen územní, ale v prvé řadě rozvoj města jako celku a změnu jeho charakteru z průmyslové a vojenské zóny bývalého Východočeského kraje do dnešního plnohodnotného krajského města.

  Nešlo však jen o aktivity směřující k armádě, byť právě ony se následně staly jedním z důvodů jejího dalšího působení v Praze. Hana Demlová spoluzakládala pardubický Evropský spolkový dům, který je dodnes solidním zázemím pro rozvoj spolkové činnosti ve městě. Spolkový dům ve své době, kdy se oblast spolkového života po dlouhých desetiletích pokřivení v podobě tzv. „masových společenských organizací“ začala vracet do své přirozené podoby, sehrál pro tento segment života města a jeho živé kultury, kreativního průmyslu etc. nezastupitelnou roli.

  Ministerstvo obrany ČR

  Z křesla náměstkyně pardubického primátora je r. 1995 na několik let povolána do role náměstkyně dvou ministrů obrany České republiky.

  Bylo to opět poprvé v našich dějinách, kdy na ministerstvu obrany stanula ve vedoucí funkci žena. Hana Demlová zde byla pověstná svou energií, ale také svým velmi rozumným přístupem ve vztahu k nakládání s vojenským majetkem ve městech a obcích. Se svou zkušeností z vedení města Pardubic se velice zasloužila za pokračování procesu bezplatného převodu armádních objektů a pozemků do majetku měst a obcí ČR.

  Celkově pak velmi viditelně přispívala k procesu změny charakteru tohoto resortu do jeho dnešní demokratické, a hlavně občanské podoby.

  Pro své domovské město byla prospěšná zajištěním organizační i ekonomické podpory ministerstva pro konání dnes již vyhlášené Aviatické pouti v době jejích počátků.

  Závěr kariéry

  Po roce 2000 Hana Demlová působila v rolích poradkyně při Úřadu vlády ČR a při ministerstvu pro místní rozvoj ČR. 

  Posledních 15 let pak neúnavně pracuje jako dobrovolnice pro Charitu Pardubice, a to zejména v souvislosti s Tříkrálovou sbírkou, ale i s organizací celé řady dalších aktivit.

  Nyní je na penzi, nicméně rozhodně nenáleží mezi pasivní seniory. Nadále je neuvěřitelně vitální, nejenže sleduje pardubické veřejné dění, ale aktivně jej ovlivňuje. Jako členka pardubické KDU-ČSL, resp. nyní Koalice pro Pardubice je zapojena do odborných struktur města a obvodu na Dukle, kde bydlí. Zejména svými komentáři, aktivně a s její typickou odvahou projevovanými názory (i těmi nepopulárními) ovlivňuje stovky lidí kolem sebe. 

  Závěrem

  Ing. Hana Demlová svou celoživotní prací ovlivnila Pardubice k lepšímu. Nutno dodat, že je mění dosud. Nejen svou aktivní prací ve veřejných funkcích či dobrovolnickou charitní prací, ale hlavně svým šarmem, vlídnou, a přitom nekompromisní argumentací, svou obranou tradičních hodnot, na nichž stojí naše společnost, a také svým nadhledem. Nikdy nebyla názorově svázána svým členstvím v konkrétní politické straně. Vždy dokázala spolupracovat ve prospěch svého města se všemi, kteří měli zájem pracovat. Výrazně tak celoživotně přispěla i k rozvoji této oblasti naší demokracie.

  Jsem rádi, že město Pardubice dovedlo ocenit nejen své techniky, historiky, vynálezce, ale také své současné či nedávné demokratické politiky – a to zejména ty, kteří se o rozvoj demokracie a města zasloužili v převratných dobách.

  doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

  ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové,

  MUDr. Vít Ulrych

  lékař – onkolog Komplexního onkologického centra Pardubického kraje

  radní města Pardubice za Koalici pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci)

 • Neobyčejný den na pardubickém letišti

  Pro řadu z nás byl dnešní den zcela obyčejným, pracovním, pochmurně ponořeným do mlhy.  

  Pro řadu z nás však rovněž přinesl událost, kterou nelze přejít bez povšimnutí. 

  Radost totiž přinesl především všem příznivcům mezinárodního letiště v Pardubicích, leteckým fandům a všem cestovatelům.

  Dnešním dnem pardubické mezinárodní letiště získává nejen nové pravidelné letecké spojení Pardubice-Kyjev, ale především rychlé spojení na letiště Kyjev – Boryspil, které lze velice výhodně využít pro cesty dál, do celého světa.

  Odlety jsou pravidelné, každé úterý, pátek a neděli, s atraktivní cenou, která začíná již od 45 EUR za jednosměrnou letenku.

  INAUGURAČNÍ LET SPOLEČNOSTI SKYUP byl naplánován právě na 22. 10. 2019, kde jej přivítalo nejen vedení společnosti letiště, společně s pozvanými hosty a novináři, ale především první cestující. Již obsazenost prvního letu ukazuje, že tato linka bude velice atraktivním leteckým spojem. Optimistický plán a zájem ze strany cestovních kanceláří již hovoří o možném rozšíření na 4 odlety týdně.

  Nelze nezmínit, že mezi významnými hosty této události byl Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubice, Ing. Hana Šmejkalová, ředitelka společnosti East Bohemian Airport, Ing. Martin Kolovratník, poslanec a místopředseda hospodářského výboru PS PČR, Yevhenii Khainatskii, CEO of SkyUp Airlines Company a v neposlední řadě velvyslanec ukrajinské ambasády Jevhen Perebyjnis.

  Opět se potvrzuje, že regionální letiště je pro region významným  společensko- ekonomickým prvkem a zaslouží si nejen náš zájem, ale především maximální podporu. 

  „Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) vždy podporovala a podporuje rozvoj pardubického civilního letiště jako přirozeného prostředku rozvoje regionu a moderního cestování. Doufám, že se v brzké době dočkáme dalších pravidelných linek,” říká radní města Pardubic Vít Ulrych.

  Ing. Petr Šotola, člen představestva EBA a.s.
  petr.sotola@koalicepropardubice.cz

 • Město Pardubice se chce lépe starat o zeleň

  Na základě dlouhodobé profesní spolupráce předsedy komise pro životní prostředí Ing. Františka Weisbauera s Ing. Jiřím Rozsypálkem z Mendelovy univerzity v Brně Rada města Pardubice schválla připojení k projektu: „Nové technologie a postupy umožňující existenci a prosperitu dřevin v urbanizovaném prostředí, a tím i výrazné zlepšení prostředí pro život ve městech (SS01020262)“.

  Jedná se o projekt, který by mohl pomoci v péči o dřeviny. V našem městě se nachází tisíce vzrostlých stromů, jejichž vitalita se v posledních letech vlivem četných stresorů výrazně zhoršuje. Stromy, které je z důvodu nízké perspektivy či bezpečnosti nutné pokácet, nahrazujeme novou výsadbou. U ní se často setkáváme s odumíráním nově vysazených stromů několik let po výsadbě a nutností jejich nahrazování, což pro naše město představuje značnou finanční zátěž.

  „Z výsledků projektu bude možné čerpat cenné informace. Velice zajímavé je např. využití makro-injektážního přístroje na podporu vitality dřevin. Dále vnímám jako velmi potřebný vývoj nových strukturálních substrátů pro výsadbu dřevin, které umožní zkvalitnění a rozšíření prokořenitelného prostoru vysazovaných stromů a tím se sníží pravděpodobnost úhynu nově vysazených dřevin. I ostatní výsledky tohoto projektu pro nás budou zajímavé a v praxi využitelné v rámci péče o městskou zeleň. Bude ale záležet na přístupu jednotlivých městských obvodů, které jsou v Pardubicích správci zeleně, aby  s novými informacemi pracovali a nedrželi se jen zaběhnutých stereotypů, “ říká František Weisbauer.

  Pro udržení dřevin ve městě budeme muset do budoucna udělat mnohem víc než jen nejlevnějším způsobem zasadit strom. Bez úpravy a přípravy stanoviště a bez řádné následné péče bychom se zase jen mohli divit, že nám stromy uhynou.

  „Chceme mít město zelenější, zvláště v době změn klimatu, zároveň chceme lépe hospodařit se srážkovou vodou a toto je jeden z projektů, který nám v tom může pomoci a zároveň můžeme i šetřit finanční prostředky města,” dodává radní města Pardubic Vít Ulrych.  

 • Mám radost ze záchrany Dynama, ale…..!

  Mám velkou radost ze záchrany Dynama v extralize ledního hokeje! Doufám, že nadcházející sezóna bude přinášet skvělým fanouškům, kteří hráčům letos podporovali klub ve velkém počtu i v těch nejtěžších dobách, mnohem více radosti.

  Zbytek článku bude bohužel o negativech proběhlé sezóny, ten seznam je poměrně dlouhý.

  Můžeme začít podceněním letní přípravy, extrémně vysoký počet hráčů, kteří se vystřídali během sezony (nepromyšlené nákupy hráčů bez koncepce včetně angažmá průměrných až podprůměrných cizinců, letenky, ubytování, to vše stálo peníze navíc), střídání trenérů (vyhození trenéra Holaně bez sehnání adekvátní náhrady), alkoholové a drogové aféry hráčů a členů realizačního týmu, po jedné z nich ukončení smlouvy s trenérem brankářů a jeho následný tichý návrat. A na zakončení odstavce uvádím pro řadu lidí nepochopitelné obnovení smlouvy s cateringovou firmou, s kterou dlouhodobě panovala nespokojenost.

  Po začátku krize v prosinci minulého roku jsme se snažili posílit management alespoň o sportovního manažera, který by mohl dát určitým věcem řád, protože se mi zdálo, že na některé členy managementu toho bylo v tu chvíli trochu moc. Bohužel, výběrová komise složená ze zástupců volebních stran v Zastupitelstvu města Pardubic se na jméně neshodla. Rád bych věřil tomu, že ti, kteří řešení v klubu odkládali, protože měli strach ze změn v probíhající sezoně, mají nyní v rukávu jiné a lepší řešení.

  Nyní je tedy míč na straně dozorčí rady, kde Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) bohužel nemá zastoupeni. Řešení je tedy na shodě členů dozorčí rady nejen koaličních – ANO, ČSSD a ODS, ale i opozičních stran – Pardubáci společně a Piráti (a samozřejmě i zástupců z řad minoritních akcionářů), kteří musí vyhodnotit, zda sezóna byla úspěšná nebo naopak zoufalá (i když naštěstí s dobrým koncem). Je třeba vyhodnotit nejen sportovní hledisko, ale i výše popsané chyby, ke kterým bych mohl přidat další – přehlížení porušování životosprávy některými hráči, absenci pravidel – jasných kompetencí v klubu, nejasných procesů v řízení firmy, diskutabilnímu vystupování směrem k veřejnosti, obchodním partnerům.

  V řízení klubu jsem neviděl smysl pro řád, etiku a pevnou ruku.

  Tradiční značka Dynama byla bohužel všemi aférami těžce poškozena a my jako majoritní vlastník jsme za budoucnost klubu zodpovědni.

  Stejně tak, jako se na začátku sezóny vedení klubu po několika povedených utkáních chválilo, že jde všechno optimálně podle jimi nastavené koncepce, která se zanedlouho ukázala jako ne úplně optimální, tak by mělo na konci prokázat dostatek sebereflexe a dát své funkce po nepovedené sezóně k dispozici.

  Se změnami by se otálet nemělo, protože “nová sezóna” již začala….a v té se druhá šance v podobě baráže již opakovat nebude. Uskutečněné odchody řady hráčů, kteří extraligu pomohli zachránit, prozatímní absence posil, nám záruku záchrany tak úplně nedávají, spíše naopak.

  S napětím proto očekávám dnešní zasedání dozorčí rady HC Dynamo Pardubice a vyzývám všechny její členy k odpovědnému a přitom nebojácnému řešení.

  Podporuji ustanovení pracovní skupiny volebních stran ohledně další perspektivy hokejového klubu a za Koalici pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) jsem připraven v ní udělat maximum pro zlepšení fungování klubu a hledání strategického partnera.

 • Prohlášení KPP k nově navrženému ceníku placeného stání na místních komunikacích v Pardubicích

  Souhlasíme s tím, že je nutné po 25 letech od zavedení zón placeného parkovacího stání upravit ceny při zohlednění inflace a nárůstů cen jízdenek MHD za tuto dobu. Nesouhlasíme však se zvýšením těchto poplatků za parkování o 100 % – 300 % proti stávajícím cenám a navrhujeme maximální zvýšení poplatku o 100% s tím, že na záchytných parkovištích by byla částka omezená na 50 Kč/den. Po roce vyhodnotíme obsazenost parkovacích míst v jednotlivých ulicích města i v souvislosti se zavedením SmartParkingu.

  Podporujeme úpravu cen za parkování i z důvodu omezení individuální automobilové dopravy tak, aby občané měli vyšší motivaci využívat MHD. Na druhou stranu, obyvatelům i návštěvníkům Pardubic by mělo být umožněno zaparkovat ve městě za rozumnou cenu, aby nedocházelo k odlivu návštěvníků a následně i podnikatelů z centra města.

  Ceny můžeme dále upravovat, až bude mít řidič alternativu v záchytném parkovišti na okraji města v návaznosti na MHD, kde by měl v ceně parkovného i jízdenku nebo až bude větší nabídka parkovacích domů.

  MUDr. Vít Ulrych
  radní města Pardubic, předseda zastupitelského klubu Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci)

 • Nechápu zklamání Františka Brendla

  Bez zbytečných emocí si dovolím zareagovat na článek zastupitele města Pardubic Františka Brendla v pardubické MFD ze dne 26. 11. 2018 (viz obrázek), v kterém vyjadřuje své zklamání z mého jednání po letošních komunálních volbách.

  Františku, nechápu Vaše zklamání. Nevím, proč bych měl ztratit svoji “normálnost” a “lidský přístup”. Svůj morální kredit si hodnotit netroufám. Voliči v komunálních volbách rozdali karty a dle toho i Koalice pro Pardubice vyjednávala. Myslím, že se podařilo nakonec dohodnout radniční koalici bez převahy některé ze stran a věřím, že tato koalice povede naše město ku prospěchu svých občanů.

  O žadné koalici s komunisty se v rámci radniční koalice v Pardubicích hovořit v žádném případě nedá. KDU-ČSL má zakázáno tvořit koalice s komunisty a totéž měla ve své koaliční dohodě i Koalice pro Pardubice. Předpokládal bych spíše, že zástupce opozice po ustavujicím zastupitelstvu ocení, že hlasy koaličních stran byli zvolení zástupci všech opozičních stran do předsednických (a v případě kontrolního vyboru i místopředsednického) postů výborů Zastupitelstva města Pardubic. Radniční koalice podporu komunistů nepotřebuje a ani o ni nežádá.

  Na sebe si osobně vztahuji další poznámku, že pro vlastní prospěch je člověk ochoten udělat cokoliv. Pokud vlastním prospěchem míníte hájení hodnot KDU-ČSL, prosazování zájmů mladých lidí, rodin a seniorů, kvalitní sociální a zdravotní služby pro občany Pardubic, tak ano, to je i můj osobní zájem. Těším se na spolupráci nejen s koaličními, ale i opozičními stranami na tomto našem, věřím, společném zájmu.

  Vít Ulrych, radní města Pardubice za Koalici pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci)

 • Proslov Víta Ulrycha ke 100. výročí vzniku ČSR dne 28.října 2018 na Náměstí Čs. legií v Pardubicích

  Vážené dámy, pánové, spoluobčané Pardubic, hrdinové a zbabělci….

  Jsem nevýslovně poctěn tím, že mohu na tomto místě pronést pár slov u příležitosti výročí události, jež je bezesporu nejvýznamnějším momentem v moderních dějinách tohoto národa. Ovšem stejně jako bude stoletému starci zatěžko vzpomínat na okolnosti doprovázející jeho narození, tak i pro nás nemá zvláštního smyslu vzpomínat na to, co nikdo z nás nezažil a opakovat to, co již bylo mnohokráte zopakováno od dob, kdy se český národ opět zformoval ve vlastním svobodném a nezávislém státě.

  Chtěl bych se nyní místo toho, spolu s vámi, podívat blíže na to, co zanechaly události z října 1918 v kolektivní paměti našeho národa a jakým způsobem nás po sto letech mohou stále ovlivňovat. Je smutnou skutečností, že blahobyt oslabuje. Že absence potřeby boje o přežití a boje o občanská práva vede člověka k pohodlnosti a slabosti. Proto není divu, že v současné době, která je bezesporu dobou naší největší prosperity, právě z pohodlnosti a slabosti ignorujeme výkon našich práv. Dílem, protože jsme se o ně přestali obávat a dílem proto, že si jich neceníme tolik, jako si jich cenili naši předkové.

  Stavitelé státu byli ochotni riskovat pro svoji Věc životy své i svých rodin jen proto, aby došel k naplnění sen mnoha generací před nimi. Mnoho zástupců generace, která přišla po nich, při udržování jejich díla položilo svůj život. Nikdo z nich určitě nepovažoval svobodný stát za něco samozřejmého a sílu k tomu, aby to udělali, nečerpali ze zažloutlých stránek knih, ale pouze a jen z přímého kontaktu s pozitivními vzory z předchozích generací.

  Našim rodičům, násilně odpojeným z tohoto cyklu, byly místo toho nabídnuty falešné idoly, vnucené kolektivní myšlení a zvrácená morálka, což se pochopitelně muselo odrazit ve způsobu našeho myšlení a jednání, jehož cílem byl jen a pouze individuální prospěch.

  Mentální propast, která stále leží mezi staviteli státu a námi, je tak zjevně ještě širší a hlubší, než bychom očekávali. Její usilovné hloubení trvalo, bohužel, více než čtyřicet let a její zasypávání nám trvá déle, než bychom si přáli a především déle, než by bylo potřeba.

  U vědomí toho, že naše děti budou v budoucnosti pravděpodobně nuceni projevit mnohem větší míru odvahy a osobní statečnosti, než jsme kdy byli nuceni osvědčit my, tak bych vás chtěl nyní vyzvat k zamyšlení nad tím, jaký vzor vztahu ke státu, občanským povinnostem, právům a hodnotám jim svým chováním každodenně předáváme. Skutečně považujeme za normální, že náš svět často končí za hranicí našeho domova a že o něm nejsme ochotni uvažovat v jeho širším pojetí trojjedinosti “Rodina – komunita – stát? Skutečně považujeme za nutný tichý odboj, který stále vůči naší republice někteří vedou? Skutečně je správné v našich dětech posilovat pocit, že vůči státu, kromě toho, co si na nás vynutí, nemáme vůbec žádnou odpovědnost?

  Pokud si budeme schopni přiznat, že nic z toho není v pořádku a zároveň podle toho upravit své myšlení a chování, bude i další generace lépe připravená na všechny výzvy, které ji čekají a pojmy hrdost a vlastenectví opět získají zpět svůj původní smysl, přesně takový jaký měly v dobáchv zniku tohoto státu.

  Děkuji, že o tom budete přemýšlet.

  MUDr. Vít Ulrych
  zastupitel města Pardubic za Koalici pro Pardubice
  předseda OV KDU-ČSL Pardubice

 • Koalice pro Pardubice pokračuje v jednáních

  „V současné době pokračujeme v zahájených jednáních s vítězem voleb na půdorysu dosavadní radniční koalice,“ informuje Ludmila Ministrová, lídryně této kandidátky zvolená do Zastupitelstva města Pardubic.

  Zároveň Koalice pro Pardubice vyzvala k bilaterárním jednáním všechny zvolené subjekty, aby jejich zástupci projednali programy jednotlivých stran a jejich možné průniky a také názory na zásadní otázky ve směřování města.

  Senátorka Miluše Horská, která se stala skokanem komunálních voleb, vydala prohlášení: „Velmi si vážím důvěry občanů, kteří mě svými hlasy posunuli z 16. místa kandidátky na místo třetí, čímž jsem získala mandát v zastupitelstvu. Po delším zvažování a posuzování svých časových možností jsem se nakonec rozhodla nekumulovat dvě zodpovědné politické funkce a pozice v zastupitelstvu města jsem se vzdala. Věřím, že důvěru ve mne kladenou vrátím voličům v co nejlepší práci senátorky.“

  Na místo zastupitele města se tedy posune další z kandidátky Koalice pro Pardubice, lékař Vít Ulrych.

 • Koalice pro Pardubice: Omezíme hazard a zlepšíme lékařskou pohotovost

  Pohotovost v krajské nemocnici, omezení hazardu ve městě a větší bezpečnost. To jsou základní pilíře programu Koalice pro Pardubice v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti.

  “Naší prioritou je postarat se o zdravotní péči občanů Pardubic, přestože jsou možnosti města omezené. Budeme spolupracovat s krajem na lepší dostupnosti lékařské pohotovosti a dál finančně podporovat konkrétní projekty v nemocnici, jako je osvěta v podobě preventivních zdravotních programů,“ říká lékař, onkolog a kandidát č. 3 Koalice pro Pardubice Vít Ulrych (KDU-ČSL). „V minulosti jsem prosadil, že město každý rok finančně podporuje nákup přístrojů v krajské nemocnici. V tom chceme určitě pokračovat,“, dodal primář Pardubické nemocnice a kandidát č.4 Koalice pro Pardubice Jiří Skalický (TOP 09).

  Podle něj je problémem nemocnice také parkování pro pacienty. „Lékem na nedostatek parkovacích míst není pouze chystaný parkovací dům v areálu, ale podmínka pro investora, který by měl v nedalekém areálu Tesly vybudovat další parkovací místa,“ uvedl Skalický k nutné spolupráci s Pardubickým krajem.

  Koalice pro Pardubice se hodlá postavit také proti rozšiřování hazardu a prosadí regulaci a redukci počtu heren ve městě. Podle zástupců Koalice je totiž negativní vliv hazardu na bezpečnost prokazatelný, úplný zákaz by však mohl vést ke vzniku soukromých heren mimo dohled a vliv města.  „Já osobně se budu snažit o to, aby tato redukce byla maximální. Pokud nezískám podporu většiny zastupitelů, budu zvažovat i sběr podpisů občanů a vyhlášení referenda. Příkladem mi je město Jablonec nad Nisou, kde se to podařilo,“ uvedl lékař Vít Ulrych (KDU-ČSL).

  Koalice pro Pardubice podpoří rozšíření kamerového systému na rizikových místech. Při instalaci kamer chce ale jednat v souladu s principem nezbytnosti. „Chceme zefektivnit spolupráci státní a městské policie při hlídkové činnosti v ulicích. S pomocí výstupů kamerového systému se zaměříme na prevenci nežádoucích jevů. Hlavní prací strážníků by měla být bezpečnost obyvatel, zejména dětí a seniorů, bezpečná doprava ve městě, prevence a osvěta,“ říká primář Jiří Skalický (TOP 09). Koalice ale nezapomíná ani na ochranu soukromí dětí a starších občanů, proto se zaměří například také na aktivity podvodných prodejců. „Podpoříme neziskové organizace zabývající se řešením těchto problémů a jejich programy prevence, zejména pro seniory a žáky základních škol,“ vysvětluje Jiří Skalický.


  Vít Ulrych (45)

  Lékař Komplexního onkologického centra Pardubického kraje (Onkologické centrum Multiscan a Pardubická nemocnice). Narodil se v Hradci Králové, od roku 1997 pracuje v Pardubicích. V posledním volebním období je místopředsedou kontrolního výboru zastupitelstva města Pardubice za Koalici pro Pardubice, jako zástupce Statutárního města Pardubice je místopředsedou představenstva basketbalového klubu BK Pardubice a.s. a členem dozorčí rady PAP o.p.s. provozující Aquacentrum Pardubice. Je členem Výboru pro zdravotnictví Pardubického kraje za Koalici pro Pardubický kraj. Je členem celostátního výboru KDU-ČSL.

  Jiří Skalický (64)

  Jiří Skalický se narodil v roce 1954 v Ústí nad Orlicí, ale od dvou let žije v Pardubicích. Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a od roku 1978 pracuje v Pardubické nemocnici, od roku 1991 ve funkci primáře oddělení klinické biochemie a diagnostiky. Působí také jako pedagog, od roku 1994 vyučuje na katedře biologických a biochemických věd pardubické univerzity. V roce 2008 absolvoval doktorandské studium na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Do politiky vstoupil v roce 1998, kdy se stal zastupitelem a radním Pardubic. V letech 2010-2017 byl za TOP 09 poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od roku 2010 je členem a od března 2014 místopředsedou Správní rady VZP. Dlouhodobě se věnuje pomoci druhým v rámci mezinárodní charitativní organizace LIONS club. Je členem předsednictva TOP 09 a už 4. volební období zastupuje zájmy občanů v pardubickém městském zastupitelstvu, kde se intenzivně věnuje rozvoji mezinárodního letiště v Pardubicích. Aktivně působí v dostihovém klubu, zajímá se o historii, věnuje se sportovní střelbě. Jiří Skalický je ženatý, má dvě děti.

  Kandidáti na starosty městských obvodů:

  •  MO I – Michal Pilař, 32 let, TOP 09, projektový manažer, michal.pilar@implayo.cz, 774 656 179
  •  MO II – František Weisbauer, 55 let, KDU-ČSL, radní města Pardubice, ekolog, frantisek.weisbauer@suspk.cz, 722 708 006
  •  MO III – Michal Sláma, 32 let, TOP 09, vědecký pracovník, projektový manager, michal.slama@implayo.cz, 774656178
  •  MO IV – Josef Bednář, 59 let, BPP, ekonom, radní MO Pardubice 4, josef.bednar@mmhk.cz, 777052453
  •  MO V – Petr Netolický, 36 let, KDU-ČSL, dopravní inženýr, trenér basketbalu, Petr.Netolicky@msilnice.cz, 602 640 785
  •  MO VI – Martin Kratochvíl, 27 let, KDU-ČSL, středoškolský učitel, trenér plavání, 962926@seznam.cz 608 452 377
  •  MO VII – Jana Tomšů, 55 let, KDU-ČSL, ředitelka LDN Rybitví, tomsujana@seznam.cz, 724793298