• Otevření nového 25metrového bazénu

  Ve středu 5. června 2019 bude slavnostně zahájen provoz nového 25metrového bazénu, který byl vybudován v proluce mezi stávajícím 50metrovým bazénem a výstavištěm Ideon. Zprovozněním nového 25metrového bazénu se významně rozšíří služby Aquacentra Pardubice. Přístavba tohoto nového 6 dráhového plaveckého bazénu, který bude sloužit především pro povinnou školní výuku plavání dětí na prvním stupni základních škol, trvala necelý rok.

  Nový bazén bude sloužit nejen pro malé děti, ale také pro trénink sportovních klubů, pro těhotenské a rehabilitační (poúrazové) plavání a v neposlední řadě především pro kondičně plavající veřejnost. Kapacita 50metrového bazénu již výrazně zaostávala za poptávkou ze strany občanů města Pardubice, pardubických klubů, ale i ze strany české plavecké reprezentace, která ráda Pardubice využívá ke svým soustředěním. Rozměry bazénu splňují i požadavky pro možnost konání závodů pro malé děti. Hloubka pod skokanskými bloky je 1,6 metru a na obrátkové stěně potom 1,2 metru. Ze zadní prosklené části je vidět do zeleně rostoucí podél Chrudimky a na letní pláž, která se bude po roční výluce již na začátku letošního léta těšit opět na své návštěvníky.

  Jsem velmi rád, že stavba proběhla bez komplikací a brzy začne sloužit nejen závodním plavcům, ale i široké pardubické veřejnosti. Stavba 25metrového bazénu je přesně tím typem investice, které jsme rádi podpořili, i když se nepodařilo čerpat dotační prostředky
  z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ říká radní města za Koalici pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) Vít Ulrych.

  Slavnostního otevření nové pětadvacítky se zúčastní předseda Městské organizace KDU-ČSL Pardubice a bývalý radní města Pardubice František Weisbauer.

  Předseda dozorčí rady PAP o. p. s.
  M
  gr. Martin Kratochvíl

 • Komise pro rodinu a děti uspořádala kulatý stůl

  Dne 16. 9. 2018 Komise pro rodinu a děti Rady města Pardubic uspořádala kulatý stůl na téma Trávení volného času seniorů jako prevence sociálního vyloučení.

  Této diskuse se zúčastnila řada odborníků – primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice MUDr. Ivo Bureš, ředitelka LDN Rybitví Mgr. Jana Tomšů, ředitelka Domova pro seniory Dubina v Pardubicích Mgr. Monika Kopecká, ředitel spolku Péče o duševní zdraví psychiatr MUDr. Petr Hejzlar a další odborníci i veřejnost, včetně zástupců seniorů.

  Cílem bylo vytipování možných aktivit, které by zlepšily život seniorů v našem městě. Byly představeny možnosti vyžití seniorů od pohybových cvičení až po trénink paměti. Bylo také poukázáno na nedostatek míst ke studiu Univerzity 3. věku, potřebnost přenosů informací mezi seniory nejen elektronickou formou. Výraznou pomocí by bylo zřízení kontaktního místa pro seniory – vzor můžeme vidět např. v projektu Senior Point – kde by senioři měli šanci se seznámit s možnostmi, které jim město i ostatní organizace nabízí, včetně pomoci s elektronickou komunikací.

  Jako nejpalčivější se však ukázala potřeba zřízení pozice zdravotně sociálních pracovníků, kteří by působili v každém obvodu našeho města. Tito odborníci by měli být nápomocni ve vytipování seniorů, kteří potřebují jakoukoliv pomoc a tu by jim měli zprostředkovat tak, aby senioři měli šanci prožít kvalitní život ve svém přirozeném prostředí – tedy doma se svými nejbližšími.

  MUDr. Drahomíra Peřinová,
  předsedkyně Komise pro rodinu a děti Rady města Pardubic

 • Plán našich akcí

  Přijďte se potkat s našimi kandidáty, nebo si jenom užít program…
  (program bude průběžně doplňován)

  24.9.2018 17:00 EKObeseda v Divadle 29 s účastí F.Weisbauera
  13-17:00 Setkání s občany před VČ divadlem
  18:00 Debata na téma Migrace
  Kavárna Evropa
  (pořádá Centrum politckych studii)
  25.9.2018 13-17:00 Dámská jízda (akce pro rodiče s dětmi)
  Baloon Café
  13-17:00 Setkání s občany – Třída Míru
  26.9.2018 13-17:00 Setkání s občany – „plácek“ ul. Havlíčkova
  27.9.2018 13-17:00 Setkání s občany před VČ divadlem
  28.9.2018 13-17:00 Setkání s občany – Třída Míru
  15-17:00 Odpoledne s harmonikou a kandidátkami
  Kavárna Evropa
  1.10.2018 13-17:00 Setkání s občany
  Masarykovo nám. před ČSOB Pojišťovnou
  2.10.2018 13-17:00 Setkání s občany – „plácek“ ul. Havlíčkova
  3.10.2018 13-17:00 Setkání s občany před VČ divadlem
  s hudebním vystoupením D.Kangase
  4.10.2018 13-17:00 Setkání s občany před VČ divadlem
  s hudebním vystoupením D.Kangase
 • Moderní chytré město příjemné pro život

  Pardubice jako inovativní centrum, moderní a chytré město, ne pouhá levná montovna nadnárodních korporací.

  Chceme z Pardubic vytvořit inovativní centrum nejen regionální, ale evropské úrovně, a to zejména v oblasti elektroniky a elektrotechniky, informačních technologií, chemie „Důležité jsou investice do infrastruktury, podpora rozvoje datových sítí a inovačních center,” vysvětluje Michal Sláma (TOP 09), předseda komise pro strategii a kandidát na starostu MO Pardubice 3.

  Přenastavíme strategii konceptu tzv. chytrého města, aby nebrala ohled na technologickou lobby a jednotlivé podnikatelské zájmy ale na občana. Drahý a digitální neznamená „smart“. Technologie mají lidem poskytnout pohodlí pro život, nikoliv život komplikovat. „Umožníme proto integraci všech městských průkazů a karet do jednoho nástroje tak, aby s sebou po městě mohl nosit jeden průkaz místo plné peněženky plastových kartiček. Pro pohodlnou komunikaci s úřady a rychlé vyřízení městské agendy zařídíme vytvoření internetového portálu občana,“ vysvětluje Michal Sláma. V portálu občana bude možné snadno vyřídit vše potřebné, platit poplatky, dostávat relevantní informace od města a rezervovat jednání s úřady, a to vše buď z počítače nebo mobilního telefonu.

  “Chceme zpřístupnit anonymní data z jednotlivých městských systémů veřejnosti v podobě tzv. open dat tak, aby s nimi bylo možné pracovat i bez přímé participace města, jak to známe z příkladů Brna, Vídně, Dubaje nebo Barcelony,” dále nastiňuje naši vizi Michal Sláma. Díky tomu budou moci vzniknout jak jednoduchá řešení typu sledování obsazenosti parkovacích míst ve městě a jejich bezprostřední prezentace řidičům, tak i komplexní informační systémy. “Mnohdy nákladná městská řešení dokáže totiž vyřešit bezprostředně angažovaný jedinec s řádově menšími náklady,” rozvíjí myšlenku otevřených dat Michal Sláma.

  Chytré technologie takto pomohou například i dopravě. Vytvoříme systém pro zmírnění enormní dopravní zátěže pomocí systému inteligentního systému řízení dopravy a komplexní dopravní simulace pro variantní řešení výstavby silnic a křižovatek, uzavírek a rekonstrukcí po celém městě. Půjde i propojit různé typy dopravy. „Bude možné například naplánovat trasu tak, že na vybrané parkoviště přijedeme automobilem, přesedneme na hromadnou dopravu a v případě zácpy nebo jiné komplikace případně na kolo, a to bez zbytečného přepínání mezi aplikacemi s optimální trasou, jasnou úsporou času, nákladů i dopravní zátěže ve městě,“ uzavírá Michal Sláma.

 • Víme, jak zkrotit dopravu v Pardubicích

  Pro plynulejší dopravu využijeme dostupné smart technologie, vybudujeme nové spojnice a zmodernizujeme MHD tak, aby bylo atraktivní volbou při cestování po městě.

  Průjezdnost města je dlouhodobým problémem Pardubic. Při jejím zlepšování se chceme soustředit rovným dílem na vybudování nových silničních spojnic umožňujících vykonat cesty mezi městskými částmi bez zajíždění do centra města i na zvyšování udržitelnosti městské mobility.

  Inteligentní řízení dopravy může ulevit kritickým místům stávající dopravní infrastruktury. „Konkrétně umíme ihned zlepšit průjezdnost u nového terminálu MHD před hlavním nádražím. Inteligentní semafor rozpozná trolejbus nebo autobus, ten tak při absolutní preferenci MHD nepotřebuje odbočující pruh k nádraží a získáme tak druhý pruh ve směru do centra města, čímž se prakticky zdvojnásobí kapacita komunikace v tomto směru,“ vysvětluje dopravní inženýr Petr Netolický (KDU-ČSL) a kandidát na starostu MO Pardubice 5.

  Přednádraží není jediným úzkým hrdlem pardubické dopravy. “Dalším je Anenský podjezd, kde navrhujeme jeho rozšíření o druhý pruh ve směru do centra,” říká Petr Netolický. Dnes jsou v tomto místě prakticky ve všechny pracovní dny ve špičce dlouhé kolony, a s ohledem na novou zástavbu na Vinici je zvýšení kapacity velice žádoucí.

  Dalším kritickým místem je kruhový objezd v Ohrazenicích. Pokud bude SV obchvat Pardubic zprovozněn dříve než D35, lze očekávat masivní příliv tranzitní dopravy na tuto novou spojnici, protože cesta z D11 přes SV obchvat ve směru na Moravu přes Holice bude výrazně kratší než nyní převážně používaná trasa přes Hradec Králové. „Úsek kolem Globusu má zůstat ve stávajícím uspořádání, ale již dnes jsou zde velmi časté dlouhé kolony vozidel. Proto se zasadíme o zvýšení kapacity celého úseku, a to včetně mostu přes I/37 a železnici až do Semtína,“ vysvětluje Petr Netolický

  Území bývalého vojenského prostoru „Červeňák“ považujeme za příležitost pro vznik nového rekreačního území pro obyvatele Pardubic, nepovažujeme je však za natolik ekologicky cenné, aby jím nemohla vést silnice. „Pokud by se ukázalo, že náklady na opravu mostu „Červeňák“ budou srovnatelné s výstavbou nového mostu, považovali bychom za lepší postavit z městského rozpočtu nový most přes Chrudimku již v trase plánovaného jihovýchodního obchvatu.“ vysvětluje Martin Slezák, expert TOP 09 na dopravu a kandidát do zastupitelstva. Potřebná spojnice by pak byla vedena po tomto novém mostě s tím, že toto řešení by mohlo přiblížit i realizaci obchvatu jako celku, ať už bude konečným investorem stát nebo kraj.

  Ke snižování intenzity silniční dopravy s efektem zvýšení průjezdnosti města chceme přispět i zvyšováním podílu těch forem dopravy, které silniční infrastrukturu města a životní prostředí zatěžují méně. „Městskou hromadnou dopravu nevnímáme primárně jako sociální službu, ale zejména jako prostředek pro uspokojení přepravních potřeb způsobem šetrnějším k městskému prostředí,“ říká Martin Slezák.  Svojí kvalitou musí být MHD schopna konkurovat přepravě osobním automobilem. “Kvalitní MHD využijí mnozí z těch, kteří dnes jedou automobilem, ale nutně to nepotřebují. Průjezdnost města se tím zlepší,“ vysvětluje Martin Slezák. Prosazovat budeme i další růst podílu elektromobility v MHD, k čemuž chceme využít existující systém trolejbusové dopravy. Tam, kde je to účelné, jej chceme rozšiřovat o další tratě.

  K zatraktivnění MHD plánujeme výrazně zvýšit podíl vozidel s celovozovou klimatizací z dnešních 21 % na minimálně 60 %, a současně občanům nabídnout nový elektronický odbavovací systém, který bude podporovat kromě pardubické karty i karty bankovní či NFC a aplikace v chytrých telefonech. Prostřednictvím MHD chceme též podporovat rodiny s dětmi. „Navrhneme, aby zdarma cestovaly děti až do deseti let, a aby jízdné neplatily ani maminky doprovázející děti v kočárku,“ uzavřel Petr Netolický.

 • Kandidáti Koalice pro Pardubice vyzpovídali občany

  Kandidáti Koalice pro Pardubice vyrazili tento týden do ulic vyslechnout si názory svých sousedů a spoluobčanů. Mohou tak do svého programu, ještě před jeho dokončením, doplnit zajímavé podněty.

  Stovky rozhovorů, stovky vyplněných dotazníků. To je výsledek několikadenní práce kandidátů a dobrovolníků Koalice pro Pardubice. „Bavili jsme se jak o velkých, tak i úplně malých lidských věcech. Spokojenost lidí netvoří jen to velké, j obchvaty a stadiony, ale i drobnosti jako jsou chodníky, stojany na kola nebo třeba opožděné linky MHD“ shrnuje své dojmy Michal Sláma (TOP 09), kandidát na starostu MO Pardubice III.

  Všeobecně panuje spokojenost s rekonstrukcí třídy Míru, parků Na Špici a Tyršovými sady. Naopak nespokojení jsou lidé s dopravou, parkováním a hlukem v centru. „Jsem rád, že se v posledních letech řada věcí podařila, na druhou stranu jsem si i vědom, že musíme řešit právě dopravní zácpy, lépe koordinovat rekonstrukce silnic a náměstí a podporovat kulturu v našem městě s co nejširším záběrem. Určitě budeme podněty od spoluobčanů sbírat i nadále. Našim cílem je, aby Pardubice byly nejen městem sportu, ale i kultury, aby byly městem pro všechny generace“, shrnuje trojka kandidátky do Zastupitelstva statutárního města a místopředseda kontrolního výboru Vít Ulrych (KDU-ČSL).

  Příjemně nás překvapilo, kolik lidí se s námi zastavilo, debatovalo a s jakou radostí nám předávali své postřehy a nápady. Nešlo přitom vždy o tak zjevné a samozřejmé problémy. „Bylo velmi příjemné cítit tu energii a zájem občanů o naše město. Slibuji, že získané podněty zpracujeme do programu tak, abychom co nejlépe přispěli k pozitivnímu rozvoji Pardubic“, říká lídryně kandidátky, zastupitelka města Ludmila Ministrová (TOP 09).

  Děkujeme za pomoc, milí spoluobčané. Vyslechli jsme stovky z Vás, vaše podněty, nápady, chválu i kritiku. Díky Vám bude volební program Koalice pro Pardubice skutečně vyladěný. Á propós – víte, že na podzim jdou do komunálních voleb TOP 09, KDU-ČSL a NESTRANÍCI společně? #koalicepropardubice

  Zveřejnil(a) Koalice pro Pardubice dne Středa 27. červen 2018

   

 • Lídři Koalice pro Pardubice podepsali koaliční smlouvu

  Zástupci TOP 09, KDU-ČSL a hnutí Nestraníci dnes v Pardubicích slavnostně podepsali koaliční smlouvu o kandidatuře v komunálních volbách a o spolupráci v letech 2018-2022. Koalice představila klíčové kandidáty, základní programové priority a nové logo. Modro-žluto-červené orámování symbolizuje semknutí a týmového ducha celé koalice.

  „Je to skvělá zpráva pro všechny voliče, že v Pardubicích vznikla takto významná politická síla. Spojili jsme síly pro Pardubice a věříme si,“ říká lídryně Koalice pro Pardubice a zastupitelka Ludmila Ministrová (TOP 09). Koalice představila prvních 16 jmen společné kandidátky s tím, že jejím cílem je získat od voličů 16 procent hlasů. „Chceme udělat z Pardubic město, jež vezmou za své nejen mladí, kteří od něj očekávají, že bude tzv. chytrým městem, ale také starší lidé. Na ty rozhodně nesmíme zapomínat. Svými životními postoji každý z nás dokazujeme, že jsme sociálně citliví a zároveň organizačně i profesionálně schopnými lidmi,“ uvádí Ludmila Ministrová.

  Pardubice jako město, kde by chtěl žít každý. To je představa Koalice pro Pardubice. „Všichni víme, že problémem číslo jedna je doprava a tentokrát ty obchvaty již opravdu budou. Severovýchodní obchvat je blízko realizaci, z pozice města je třeba vytrvat a poskytovat veškerou myslitelnou součinnost. V případě jihovýchodního obchvatu podporujeme jako dočasné a nákladově efektivní řešení výstavbu spojky využívající tzv. most Červeňák s tím, že po jeho vybudování obchvatu se z této místní komunikace stane komunikace pro nemotorovou dopravu,“ upřesňuje dvojka kandidátky, radní města za KDU-ČSL František Weisbauer.

  Koalice plánuje ve spolupráci s krajem vznik univerzálního prostoru, který by šel jednoduše měnit a uzpůsobit  pro kulturní akce, koncerty, plesy, kongresy. Nezapomíná ani na vzdělání jako důležitou součást života občanů města. „Podpoříme kvalitní a dostupné vzdělávaní od mateřských škol až po celoživotní vzdělávání pro občany Pardubic.  Chceme, aby specializované učebny pro výuku byly zároveň přístupné i pro mimoškolní vzdělávací aktivity,” sděluje Petr Grulich za Nestraníky.

  Koalice pro Pardubice chce moderním pojetím zkvalitnit život ve městě. „Nové technologie je možné zavádět s rozumem a ne nakupovat nové a moderní zařízení, když stačí kreativně využít stávající řešení. Pro podporu rozhodování chceme používat simulace a expertní systémy. Ke konceptu chytrého města Pardubic budeme přistupovat odpovědně a zabráníme zbytečnému plýtvání penězi a bezhlavým nákupům bez analýzy potřeb obyvatel,” dodává Ludmila Ministrová. Lidé z TOP 09 mají se zaváděním moderních konceptů, včetně smart cities, zkušenosti z jiných měst a i v Pardubicích má k dispozici několik odborníků.

  Spojení stran a hnutí v Koalici pro Pardubice přijeli osobně podpořit předsedové stran TOP 09 a KDU-ČSL. „V dnešní době je logické a nutné, aby se síly spojovaly, kde je to jen možné. A Pardubice nejsou jediný takový projekt. Je zásadní, že za tuto Koalici budou kandidovat lidé, kteří mají k sobě důvěru a podobné postoje k velké šíři problémů,“ uvedl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

  „Řada voličů dnes oceňuje i samotný fakt, že se strany dokáží domluvit, společně postavit kandidátku a přizvat na ni i nezávislé odborníky. Jsem rád, že se i v Pardubicích spojili ti, kteří vyznávají hodnoty demokracie, svobody a tržní ekonomiky a vznikl tato silná Koalice,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

  Členové Koalice pro Pardubice jsou ve vedení současné radnice a mají tak svůj podíl na úspěšných projektech, jako je stavba nového terminálu letiště, modernizace prostoru před nádražím nebo pro pardubické seniory velmi důležitém projektu rekonstrukce stravovacího provozu. S tím ale Koalice přijímá také odpovědnost za ne zcela vydařené kroky současného vedení radnice, které chce napravit. Odebrání kontrolních funkcí ve městě a jeho společnostech opozici se podle jejích zástupců už nesmí opakovat.

  ČELO KANDIDÁTNÍ LISTINY KOALICE PRO PARDUBICE

  1
  Ludmila Ministrová majitelka rodinné firmy, zastupitelka města TOP 09
  2 František Weisbauer člen rady města, ekolog Správy a údržby silnic Pardubického kraje KDU-ČSL
  3 Vít Ulrych lékař – onkolog KDU-ČSL
  4 Jiří Skalický primář Pardubické nemocnice, zastupitel města TOP 09
  5 Michal Pilař jednatel softwarové firmy TOP 09
  6 Marie Hubálková ředitelka Oblastní charity Pardubice KDU-ČSL
  7 Petr Grulich ředitel Muzea Východních Čech v Hradci Králové, vysokoškolský učitel Nestr.
  8 Michal Sláma vědecký pracovník, projektový manager TOP 09
  9 Petr Netolický dopravní inženýr, trenér basketbalu KDU-ČSL
  10 Jolana Štěpánková ředitelka, Apolenka z.s. Nestr.
  11 Michal Pražan stomatolog TOP 09
  12 Martin Kratochvíl středoškolský učitel, trenér plavání KDU-ČSL
  13 Martin Slezák právník TOP 09
  14 Jana Tomšů ředitelka LDN Rybitví KDU-ČSL
  15 Stanislav Hlavatý pojišťovací makléř TOP 09
  16 Miluše Horská ředit. ZŠ a Prak. školy SVÍTÁNÍ, o.p.s., senátorka Nestr.
 • Den dopravy 2015 v Pardubicích

  Již třetím rokem se v Pardubicích, dne 20.5.2015 konal DEN DOPRAVY, který si klade za cíl připomenout památku významných osobností, podílejících se na rozvoji dopravy v naší republice. Pardubice, jako jedno z mála měst, se mohou pyšnit průkopníky a zakladateli novodobé dopravní infrastruktury. V rámci vzpomínkového aktu jsme měli možnost uctít památku aviatika ing. Jana Kašpara a Eugena Čiháka, tvůrce ornitoptéry barona Artura Krause, a v neposlední řadě pak železničního projektanta ing.Jana Pernera.  Celodenního programu se zúčastnila řada významných zástupců Ministerstva dopravy, Pardubického kraje, Univerzity Pardubice, vedení města a místních firem. Máme radost, že jako zástupci KPP jsme se mohli této jedinenčné akce zúčastnit a položením květin, rukama paní exprimátorky paní Hany Demlové, vzdát hold lidem, kteří dokázali být nositeli pokroku nejen v našem městě.

  Petr Šotola

 • VČS 2015 – foto

  Fotogalerie z Výroční členské schůze MO KDU-ČSL Pardubice
  foto Stanislav Kolařík | www.stanislavkolarik.cz

  Tisková zpráva bude k dispozici později

 • Pozvánka na seminář

  V pondělí 13.4.2015 od 16:00 se v Domě techniky na nám.Republiky bude konat seminář s následnou diskuzí na téma: Continue Reading