• zacpa_pexels

  Dopravní situace ve městě je tristní

  Za jeden z největších problémů ve městě Pardubice občané považují stávající dopravní situaci. Koalice pro Pardubice (KPP) považuje stížnosti občanů za oprávněné, přičemž je zcela zřejmé, že průjezdnost městem je v čase dopravní špičky téměř katastrofická.

  Trvalé dopravní zácpy se týkají zejména úseků, kde městem musí projíždět tranzitní doprava, tj. I/36 v úseku od hypermarketu Albert směrem do centra a na Dubinu, I/37 od rosického mostu až po odbočku k nově otevřenému úseku u Parama ve směru od HK do centra i na Chrudim, ulice Teplého v obou směrech nebo každodenní kolony na silnici od Nemošic ve směru k nemocnici a do Černé za Bory.

  Přestože náš radní František Weisbauer na tuto problematiku opakovaně upozorňoval, odpovědní pracovníci vedení města nekonají.  Vinou jejich prodlení tragická dopravní situace nadále trvá. Rada města Pardubic (RmP) dala za úkol situaci kritických úseků řešit dopravní komisi, ve které na rozdíl od rady zasedají odborníci na dopravu všech stran pardubického zastupitelstva. Komise pro dopravu se však schází velmi nepravidelně a jednání komise je naplánováno až na začátek prosince, tj. dva měsíce od rozhodnutí radních. Toto by se dalo chápat, pokud by na komisi nebylo co probírat, ale bohužel za poslední rok se stává pravidlem, že témata, která rada města probírá, a týkají se dopravy, nebývají zpravidla dopředu v komisi prodiskutována.

  Na programu jednání rady města (13. 11. 2017) budou mj. úprava křižovatky ul. Kyjevská a Průmyslová nebo dopravní opatření ulic Na Spravedlnosti, Pichlova a S. K. Neumanna, kde mají přibýt dva nové semafory. Ani jedno z těchto témat opět nebylo projednáno v komisi pro dopravu.  Nabízí se tedy otázka, proč rada města tento poradní orgán nevyužívá?

  Tento postup KPP nepovažuje za správný a požaduje, aby byly oba materiály a projekty předem projednány v komisi pro dopravu RmP. Zástupce KPP v radě proto nebude hlasovat pro změny křižovatek, když prezentace projektů bude probíhat až těsně před hlasováním.trojice

  KPP navrhuje ke snížení kolon u přednádraží změnu signálního plánu všech tří světelně řízených křižovatek tak, aby byla efektivně využita kapacita komunikace u nádraží.

  Dále KPP navrhuje úpravu jízdních pruhů v prostoru mimoúrovňové křižovatky u Trojice ve směru od HK tak (viz obrázek), aby pomocí přechodného dopravního značení byly zřízeny samostatné zúžené pruhy do města a pro tranzit na Chrudim. Toto opatření by umožnilo plynulý průjezd tranzitní dopravy ve směru na Chrudim a oddělilo ji od kolon, které jsou ve směru k nádraží.

  Ing. Petr Netolický,
  člen Komise pro dopravu RmP,
  člen zastupitelstva MO Pardubice V

 • zamecek1

  TZ: Koalice pro Pardubice k záměru úpravy Národní kulturní památky „Památník Zámeček”.

  Na základě prezentace projektu pana PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D. a PhDr. Blanky Jedličkové s názvem “Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček,“ který si dává za cíl zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví a přeměnu Národní kulturní památky „Památník Zámeček“ jsme se rozhodli projekt podpořit v celé šíři.

  Dále podporujeme v rámci tohoto projektu propojení památníku Zámeček s Larischovou vilou ve spolupráci s firmou FOXCONN, na jejichž pozemku se navržená trasa nachází. V případě dosažení dohody s firmou by tak došlo k ucelené prezentaci obou míst. Navržený projekt je koncipován jako důstojné pietní místo pro širokou veřejnost, tedy nejen pro pamětníky či odborníky, ale i pro mladší generace. Pro mládež je období protektorátu mnohdy již jen pouhým dějepisným učivem bez osobního prožitku, a proto vítáme navržené možnosti stálého průvodce památníku, zajímavou interaktivitu, a zejména vyvážené pojetí celého projektu. Vzniklo by tak místo, které by sloužilo moderní muzejní pedagogice, jež by mohli studenti a žáci v rámci výuky se svými učiteli navštěvovat a rozšířit tak možnost výuky i o zážitkové vzdělávání.

  Za Koalici Pro Pardubice

  Ing. František Weisbauer předseda zastupitelského klubu Koalice pro Pardubice
  doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
  , historik, Katedra pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, člen Komise pro výchovu a vzdělávání rady města Pardubic.
  Adolf Vondrka
  spoluautor knihy „Ležáky a odboj ve východních Čechách“, spolupořadatel vzpomínkové akce „Libuše volá Londýn 2017″
  Bc. Pavlína Parchanská
  překladatelka/tlumočnice, studentka navazujícího studia oboru kulturní dějiny


  K problematice se vyjadřujeme takto:

  František Weisbauer – V další fázi projektu budu podporovat to, aby se při modernizaci areálu myslelo i na zázemí pro návštěvníky a účastníky pietních akcí. Např. stávající možnosti pro převlečení muzikantů, občerstvení, zdravotnické služby a parkování jsou přímo tragické.  

  Petr GrulichDnešní trend v prezentaci historie veřejnosti již nespočívá ve vitrínách plných historických artefaktů, jak jsme byli zvyklí z muzejních expozic minulých desetiletí. Moderní doba umožňuje, že historické informace a dobové reálie jsou stále ve větší míře a kvalitněji snadno dostupné na internetu. Moderní muzejní expozice proto naopak směřují k tomu, aby návštěvníkovi prezentovaly ve větší míře spíše atmosféru doby. Aby jej nechali prožít tak trochu na vlastní kůži např. právě hrůzy heydrichiády a motivovali jej tak k jeho vlastnímu dalšímu zájmu o tuto tématiku. Pro vzdělávání mládeže a formování historického povědomí široké veřejnosti je toto pojetí velmi přínosné a efektivní. Projekt dr. Kyncla se mi líbí právě z hlediska jeho celkově vyvážené koncepce.

  Adolf Vondrka – Hlavní autor projektu PhDr. Vojtěch Kyncl je vědeckým pracovníkem Historického ústavu Akademie věd ČR a autorem řady publikací a odborných článků na téma odboj a persekuce obyvatelstva v době protektorátu. Jde o velmi nadaného a schopného historika, jehož odborná erudice, badatelský záběr a zejména jeho zkušenosti s prezentací tématiky heydrichiády, protifašistického odboje a okupace jako takové vůči veřejnosti jsou zárukou kvality projektu revitalizace Zámečku. Pokud by se tento projekt podařilo uskutečnit, Pardubice by tak získaly svým významem nadregionální pietní, výstavní a edukativní prostor, který by měl mimořádnou hodnotu pro školy, návštěvníky a širokou veřejnost z celé České republiky.

  Pavlína Parchanská – V rámci připravovaného výukového zázemí pro školy je třeba myslet i na diferenciaci cílových skupin. Proto je nutné přizpůsobit podávané informace žákům I. a II. stupně základních škol a zároveň se musí odlišně přistupovat k žákům středních škol a gymnázií.

  STÁHNOUT
  ve formátu PDF

  úvodní obrázek převzat z www.zamecek-pardubice.cz

 • SK2_1089

  Vyjádření Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) ke kauze služební cesty do JAR

  Tisková zpráva – Koalice pro Pardubice (KPP) považuje za nutné uvést na pravou míru z kontextu vytržená vyjádření lídra KPP Ing. Františka Weisbauera z tiskové konference z 20. 2. 2017, která byla následně uvedena v tisku.

  KPP nepovažuje za správné, aby kdokoliv z pracovníků městských společností, magistrátu či dokonce z politické reprezentace města jezdil nebo byl vysílán na neadekvátní, s výkonem funkce nesouvisející, služební cesty či dokonce na dovolené za peníze občanů města Pardubic. Z tohoto důvodu souhlasíme s odvoláním Ing. Ley Tomkové ze všech funkcí ve společnostech Služby města Pardubic a.s. a její dceřinné společnosti SMP-Odpady a.s.

  Následnou dehonestaci osoby paní Ing. Ley Tomkové však považujeme za nepřiměřenou, a proto náš zástupce ing. Weisbauer se na tiskové konferenci vyjádřil slovy takto: „Přestože Ing. Tomková udělala politickou chybu, nepřipojuji se k rozpoutanému honu na čarodějnice na její osobu.“

 • pce_prodej

  Jsme pro koupi podílu v HC Dynamo Pardubice městem

  Koalice pro Pardubice (KPP) již na jednání Rady města Pardubice v listopadu 2016 prosazovala, aby byly ve společnosti HC Dynamo Pardubice a. s. provedeny změny v managementu z důvodu neuspokojivých sportovních výsledků A-týmu v nejvyšší hokejové lize.
  Vzhledem k tomu, že návrh Rady města Pardubic na změnu v managementu HC Dynamo Pardubice nebyl panem Šmidberským akceptován, považujeme změnu majoritního akcionáře za jedinou možnost jak prosadit požadované změny vedoucí k možnosti stabilizace ekonomické situace hokejového klubu a zejména ke zlepšení umístění v tabulce Tipsport extraligy ledního hokeje a vytvoření podmínek pro zachování nejvyšší hokejové soutěže v Pardubicích.

 • pri47b64d_005

  Nesouhlasíme s prodejem kasáren Hůrka za současných podmínek

  Koalice pro Pardubice nesouhlasí s prodejem areálu bývalých kasáren Hůrka za současných podmínek, které jsou s firmou PERNŠTEJN CITY s.r.o. dojednány.

  Požadavky Zastupitelstva města Pardubice na zvýšené záruky ze strany investora nebyly dle našeho názoru splněny. Nadále doporučujeme jednat s investorem o nezpochybnitelných zárukách. Nebudou-li dojednány, jsme pro vyhlášení dražby areálu Hůrka pro výstavbu dle územního plánu.

   Za Koalici pro Pardubice MUDr. Vít Ulrych.

 • Naši kandidáti v krajských volbách

  Z představitelů Koalice pro Pardubice kandidují v podzimních volbách do krajského zastupitelstva za Koalici pro Pardubický kraj na 16. místě lékař – onkolog a místopředseda kontrolního výboru města Pardubice MUDr. Vít Ulrych, na 28. místě zastupitelka Pardubic a ředitelka Oblastní charity Pardubice Mgr. Marie Hubálková, na 37. místě radní  a předseda komise životního prostředí města Pardubice Ing. František Weisbauer, na 43. místě dopravní inženýr, trenér basketbalu a zastupitel Městského obvodu Pardubice V Ing. Petr Netolický a na 48. místě učitel a varhaník Bc. Martin Beran. Lídrem kandidátky je 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, MBA.

  Naše priority a kompletní program najdete zde: www.koalicepk.cz/volby-2016

  Děkujeme za podporu kandidátky č.55 Koalice pro Pardubický kraj, volby se konají 7. a 8. října 2016!

  output_iey52q

 • 966

  Dar půl milionu pro soukromou nadaci nepodpoříme

  KPP se k tématu žádosti nadačního fondu Naše nemocnice o poskytnutí daru z rozpočtu města staví konzistentně. Nepodpořili jsme návrh v radě města, ani ve výborech a nebudeme jej podporovat ani na květnovém jednání zastupitelstva. Samotný nápad založení nadace za účelem podpory projektů, zvyšujících kvalitu zdravotnické péče, považujeme za správný. Za vhodnější bychom však považovali, aby zakladateli nadace bylo například Statutární město Pardubice ve spolupráci se zřizovatelem pardubické nemocnice a spádovými obcemi.

  Dar za účelem pořízení ultrazvuku pro screening novorozenců z prostředků města plně podporujeme, ale dle našeho názoru není nutné, aby ho poskytovala pardubické nemocnici soukromá nadace. Myslíme si, že by prostředky bylo možné nemocnici poskytnout darem přímo tak, jako tomu bylo v minulosti.

  Na vyhledávací studii zjištující nejvhodnější lokaci pro výstavbu nové nemocnice nepovažujeme za vhodné využít prostředky z rozpočtu města. Tuto studii by měl zadat přímo zřizovatel nemocnice, protože není jisté, že budoucí vhodná lokalita musí být přímo na katastrálním území města Pardubic.

 • dukla

  Prodávat všechny nebytové prostory na Dukle a na Višňovce?

  Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) navrhuje lepší řešení.

  V posledních týdnech se hodně hovoří o prodeji „zbytných“ nemovitostí, zejména nebytových prostor v majetku statutárního města Pardubice. Jako první měly přijít na řadu nemovitosti, na území městského obvodu Pardubice V. Vedení města vyzvalo radu obvodu, aby se k prodeji vyjádřila, a ta byla jednomyslně proti tomuto prodeji. Absolutní odmítnutí prodeje veškerých nebytových prostor však nejspíše není optimálním řešením, protože se zajisté najdou i ne zcela efektivně využívané provozovny, které lze opravdu považovat za zbytné.

  Koalice pro Pardubice však považuje za nutné zajištění drobné obchodní sítě základních potřeb na sídlištích v docházkové vzdálenosti především pro starší a nemocné či handicapované občany. Jedná se zejména o nezbytně nutné prodejny pečiva, mléka, základních potravin, ovoce a zeleniny či masa a uzenin. Dále též o nutné a žádoucí provozovny jako jsou praktičtí lékaři, lékárny, drogerie, holičství a kadeřnictví či papírnictví. Tyto provozovny by měly zůstat zachovány jak v centru Dukly, tak též společně v centru Višňovky s oblastí Skřivánku.

  Na rozdíl od vyjádření představitelů ostatních stran nepovažujeme za správné tyto strategické nemovitosti prodávat stávajícím provozovatelům, natož snad formou dražby komukoliv, kdo dá nejvyšší nabídku. Koalice pro Pardubice je přesvědčena, že zajištění základní obchodní sítě je veřejnou službou pro občany. Proto chce tuto minimální obchodní síť ponechat v majetku města tak, aby vedení města resp. městského obvodu mělo možnost ovlivnit, jaký druh provozovny bude v tom či onom nebytovém prostoru. Jedině tak může vedení města či obvodu garantovat nezrušení nezbytně nutných a pro občany žádoucích základních provozoven. V případě prodeje, ač třeba i stávajícím provozovatelům, ztratí město kontrolu a možnost zachování minimální občanské vybavenosti pro obyvatele sídlišť a ta již nadále nebude v moci zastupitelstva.

  Ing. Petr Netolický (Koalice pro Pardubice)
  člen zastupitelstva MO Pardubice V

  ____________________________________

 • SAM_7714

  Stanislavu Fibichovi k 90tinám

  Předseda MěV Městské organizace Pardubice Ing. František Weisbauer a paní Ing. Hana Demlová poblahopřali k významnému životnímu jubileu, 90. narozeninám, našemu dlouholetému členovi, panu Stanislavu Fibichovi.

  V přiloze několik fotografií a pár slov, které o svém otci sepsala jeho dcera Anna Veselá.

  Pan Stanislav Fibich,  varhaník a dlouholetý člen KDU-ČSL dříve jen ČSL

  Narodil se 7.5.1925 do rolnické rodiny v Obci Zástava u Bohumilče.

  Jeho mládí bylo ovlivněno minulostí předků:

  Ze strany matky Anny – po předcích vynálezcích ruchadla – bratrancích Veverkových z Rybitví – získal kladný vztah k zemědělství a vystudoval zemědělskou školu v Přelouči a v Kuklenách u Hradce Králové.

  Ze strany otce Jaroslava – po předkovi – hudebním skladateli Zdeňku Fibichovi – byl veden k hudebnímu umění. Vystudoval hudební školu v Pardubicích u prof. Březíkové a aktivně se začal věnovat varhanické činnosti.

  Hudba ho provázela celým mládím. Byl velmi nadaný i ve zpěvu – jak sólovém, tak i ve sborovém. Byl členem tehdejší Lidové opery, pod vedením prof. Lautnera, později zpíval i ve spojených sborech Suk-Pernštýn-Ludmila, pod vedením sbormistrů J. Klicpery a V. Weisbauera – (pozn. otce nynějšího předsedy MěV KDU-ČSL v Pardubicích). Český rozhlas v Hradci Králové projevil zájem o pana Fibicha o jeho angažmá v rozhlase, kde zpíval i naživo v éteru, ale protože byl byl jediný potomek rodiny, musel zůstat pracovat s rodiči na zemědělské usedlosti. Nadále však provozoval své hudební schopnosti. Jako varhaník působil za svého dosavadního života v osmi farnostech – v Opatovicích nad Labem, v Sezemicích, kde působil jako sbormistr pěveckého spolku „BENDL“, v Ronově nad Doubravou, kde byl také aktivním korepetitorem sboru “DOUBRAVAN“, v Holicích, v Lázních Bohdaneč, v Mikulovicích,a v Pardubicích, kde působí dodnes.

  V letošním roce 2015 dovršil už 70-ti let působení jako varhaník – z toho asi 40 let v Pardubické farnosti. Jeho dlouholeté působení varhaníka bylo oceněno pamětní listinou od Sv. Otce, papeže Františka z Vatikánu, kterou mu slavnostně předal msgr. biskup J. Kajnek.

  Mezi jeho další zájmy patří i dlouholetá politická aktivita v KDU-ČSL (tehdy jen ČSL). Do této strany vstoupil v mládí, při nástupu do vojenské služby. Dodnes se stále zajímá o politické dění doma i ve světě.

  V současných 90-ti letech svého věku je vdovcem, vychoval 4 děti, má 11 vnoučat a 5 pravnoučat.

  Stále je aktivním varhaníkem v Pardubicích a svým hudebním uměním rozdává radost všem kolem sebe.

  Sepsala dne 11.5.2015 Anna Veselá – roz. Fibichová dcera

 • ERT57021e_135629_1297607

  Díky pane řediteli!

  ERT57021e_135629_1297607To co v současné době hýbe denním tiskem, je způsob vyjadřování a forma použitých slov pana prezidenta Zemana ve veřejném mediálním prostoru.

  Žel, toho času českého prezidenta, který prokázal sníženou schopnost volby formy a vhodnosti verbálního projevu. A to v míře dosud nevídané, nehodné nejen hlavy státu, ale, a to především, slušně vychovaného člověka. Continue Reading