• Koalice pro Pardubice rozhodně nepodceňuje otázky školství a sportu ani problematiku seniorů.

  Mnoho zajímavých témat, které mohou přispět ke zlepšení života ve městě, vnímáme i v oblasti předškolního vzdělávání, základního školství, celoživotního vzdělávání a mimoškolní pedagogiky.

  „Rádi bychom například tam, kde je to možné, otevřeli specializované učebny škol celoživotnímu vzdělávání. Celoživotní vzdělávání obecně je téma, které v naší stárnoucí, přitom technologicky stále rychleji se rozvíjející společnosti čím dál více rezonuje.“ prohlásil doc.Petr Grulich a protože by podle něj Pardubice neměly zaspat“.

  Stejně tak Koalice pro Pardubice řeší i vzdělávací problémy na druhé straně věkového spektra. Mluvil o tom opět Petr Grulich, „ … to protože vnímáme ožehavou situaci matek, které potřebují z rodičovské dovolené nastoupit na částečný úvazek do zaměstnání a hledají předškolní zařízení, které se postará o jejich ratolest“.

  V rozvoji a zkvalitňování nabídky mimoškolních aktivit pro děti a mládež vidíme efektivní nástroj pro prevenci sociálně patologických jevů. Doc. Grulich si myslíí že, „Pardubice jsou již nyní na tom dobře, pokud jde o kvalitu nabídky jejich domů dětí a mládeže, ale stále je co a kde zlepšovat.“

  Jako velice palčivý problém celé české společnosti vnímáme nedostatek kvalitních řemeslníků. Petr Grulich, dle jeho slov, považuje za jedno z možných řešení „razantní posílení polytechnické výchovy ve školách. Velice proto podporujeme projekt Centrálních polytechnických dílen“ a za KPP dodává, že „podpoříme další rozvoj této tolik potřebné části vzdělávání na našich školách“.

  Hradecko-pardubická aglomerace integrované územní investice (ITI) zafinancovala i díky kvalitní práci pardubického magistrátu veliké množství potřebných projektů z oblasti rozvoje školství a kultury. Chceme, aby tento proces nevyhasl ani do budoucna. Po skončení příslušných výzev a učiníme vše pro to, abychom pro rozvoj našich školských a vzdělávacích institucí zajistili další rozvojové prostředky.

  Pokračuje Jana Tomšů, ředitelka LDN v Rybitví a první kandidátka KPP v sedmém obvodě. Jejím tématem jsou především sociální služby a služby pro seniory. Jako problém vidí především nedostatečnou kapacitu pečovatelských služeb pro občany Pardubic a popisuje typický případ: „Při propuštění pacienta do domácí péče si často nelze vybrat službu dle vlastního uvážení a situaci je nutné řešit dle volné kapacity různých organizací. Doslova, podle toho kde mají volné místo.“ Tento problém dále dle Jany Tomšů graduje v situaci, kdy není možné aby péči v dostatečném rozsahu zajistili příbuzní či blízcí. „…zde pak musí pečovatelská služba řešit i další věci, jako pochůzky, doprovod k lékaři či na úřady a mnoho dalšího.“ To vše ústí do stále se prodlužujícího čekání klientů na zařazení do programu sociální, pečovatelské služby.

  Dále Jana Tomšů zmiňuje že „V Pardubicích jednak neexistuje dodavatelská firma, která by zabezpečila DIETNÍ stravu pro starší spoluobčany do jejich domácího prostředí, a pokud to nějaký dodavatel nabízí, tak se projeví kriticky nedostatečná kapacita pro rozvoz stravy.“ Dle Jany Tomšů, to ale nekončí pouhou dopravou stravy, služba by měla zahrnovat i ostatní sociální služby, jako je ohřátí stravy a podání stravy. Dovozová firma oběd ponechá přede dveřmi klienta, a ten si jej musí sám ohřát, atd. „Množí se dokonce případy krádeží obědů, kdy klient než si jídlo odnese dovnitř, tak mu jej někdo ode dveří ukradne.“

  Řešením by podle J.Tomšů byla „centrální vývařovna, která by opravdu vařila požadovanou dietní stravu, a poskytovala by vedle rozvozu i obslužné služby. Tato centrální vývařovna by mohla zastřešit i služby pro mateřské školy, kdy by zajišťovala zdravou stravu i pro malé děti”. Jako možné umístění navrhuje například prostor bývalých Masarykových kasáren.

  Ke sportu se vyjádřil jeden z věkem nejmladších kandidátů na starostu některého městského obvodu, učitel a trenér Mgr. Martin Kratochvíl z obvodu Pardubice VI. Vzhledem k jeho profesnímu zaměření byl sport a tělovýchova v Pardubicích těžištěm jeho řeči. Kde mluvil o tom, že Pardubice jsou “městem sportu”. „O tuto značku města chceme i nadále důsledně pečovat a její kredit zvyšovat.“ Martin Kratochvíl také vyjádřil potěšení nad úspěchy několika projektů z uplynulé doby – zmínil Olympijský park, respektive Sportovní park pro děti, vytvoření programu Pardubičtí tahouni, kam patří například Velká pardubická či Zlatá přilba, úspěšnou finanční stabilizaci hokejového klubu a tím udržení extraligy v Pardubicích. Vzhledem ke svému angažmá v plaveckém sportu, Martin Kratochvíl s úsměvem přidal: „… a v neposlední řadě, letos v červenci započala dlouho očekávaná výstavba 25m bazénu, který bude stát v proluce mezi stávajícím 50 m bazénem a Ideonem“. Pokračoval i plány do budoucna ve kterých by se jako zastupitel města rád nagažoval a podpořil je. „V následujícím volebním období je před námi I. etapa výstavby sportovního areálu na Dukle v rámci projektu Dukla sportovní, stejně tak by měla začít výstavba fotbalového stadionu. Kromě investic do sportovišť budu usilovat i nadále o to, aby město podporovalo sportovní kluby, které dlouhodobě pracují s mládeží, protože sportování našich dětí považuji za ideální prevenci před patosociálními jevy“

 • Koalice pro Pardubice: Naším cílem je komunikující město a efektivně pracující úřad

  Komunikovat s radnicí přes počítač nebo mobil a jednat s úřadem jen na jednom místě, kde si občané zařídí vše potřebné. Taková je představa kandidátů Koalice pro Pardubice o budoucím fungování úřadu. Občané by měli mít také možnost rozhodovat o tom, jak město investuje část svého rozpočtu.

  Co největší otevřenost a vstřícnost města, které bude fungovat s co nejnižšími provozními náklady, ale bude poskytovat kvalitní služby a co nejlépe komunikovat s občany města. “V komunikaci půjdeme příkladem. Naši zastupitelé se budou pravidelně neformálně setkávat s občany, abychom je podrobně informovali o aktuálním dění a odpovídali na jejich dotazy,” říká projektový manažer Michal Pilař (TOP 09), kandidát na starostu prvního městského obvodu.

  Koalice pro Pardubice chce občanům zjednodušit přístup ke službám města. Podpoříme realizaci projektů pro zavádění eGovernmentu, které umožní občanům komunikovat s radnicí přes počítač nebo mobil a zaplatit tak jednoduše poplatky, rezervovat si termíny a vyřešit veškerá podání či žádosti. “Jako předseda expertní komise TOP 09 pro eGovernment a IT se o tuto problematiku dlouhodobě zajímám. Mohu se opřít také o zkušenosti kolegů z ostatních měst a obcí. Vhodné zavádění digitalizace a efektivnější práce na úřadě zlepší přívětivost a dostupnost služeb pro občany. Navíc zjednoduší práci i samotným úředníkům města,” uvedl Michal Pilař (TOP 09), který kandiduje na 5. místě magistrátní kandidátky.

  Koalice nastartuje změnu, která povede k jednoduché a přímé komunikaci občana s jedním úředníkem, místo obíhání několika kanceláří. “Vedle přívětivého přístupu online je naší prioritou také kvalitní komunikace s občany, kteří potřebují úřady města navštívit osobně. Chceme jim dát možnost podat veškeré podněty na jednom místě. Další komunikaci je reálné řešit formou automatizovaných oběžníků,” doplňuje Pilař. Součástí nového přístupu je audit pro magistrát, úřady městských obvodů a městské firmy, který ukáže možné změny zavedených ale nefunkčních postupů.

  Koalice hodlá prosadit také participativní rozpočet, což znamená, že město určí finanční částku, o jejímž investování mohou rozhodnout občané na základě návrhů, které sami podávají. “Dialog s občany je pro nás důležitý. Chceme, aby se podíleli na určování priorit ve městě a ve svém městském obvodu. Díky participativnímu rozpočtu budou moci sami podpořit projekty v okolí svého bydliště,” dodal manažer Michal Pilař (TOP 09).

 • Koalice pro Pardubice: Omezíme hazard a zlepšíme lékařskou pohotovost

  Pohotovost v krajské nemocnici, omezení hazardu ve městě a větší bezpečnost. To jsou základní pilíře programu Koalice pro Pardubice v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti.

  “Naší prioritou je postarat se o zdravotní péči občanů Pardubic, přestože jsou možnosti města omezené. Budeme spolupracovat s krajem na lepší dostupnosti lékařské pohotovosti a dál finančně podporovat konkrétní projekty v nemocnici, jako je osvěta v podobě preventivních zdravotních programů,“ říká lékař, onkolog a kandidát č. 3 Koalice pro Pardubice Vít Ulrych (KDU-ČSL). „V minulosti jsem prosadil, že město každý rok finančně podporuje nákup přístrojů v krajské nemocnici. V tom chceme určitě pokračovat,“, dodal primář Pardubické nemocnice a kandidát č.4 Koalice pro Pardubice Jiří Skalický (TOP 09).

  Podle něj je problémem nemocnice také parkování pro pacienty. „Lékem na nedostatek parkovacích míst není pouze chystaný parkovací dům v areálu, ale podmínka pro investora, který by měl v nedalekém areálu Tesly vybudovat další parkovací místa,“ uvedl Skalický k nutné spolupráci s Pardubickým krajem.

  Koalice pro Pardubice se hodlá postavit také proti rozšiřování hazardu a prosadí regulaci a redukci počtu heren ve městě. Podle zástupců Koalice je totiž negativní vliv hazardu na bezpečnost prokazatelný, úplný zákaz by však mohl vést ke vzniku soukromých heren mimo dohled a vliv města.  „Já osobně se budu snažit o to, aby tato redukce byla maximální. Pokud nezískám podporu většiny zastupitelů, budu zvažovat i sběr podpisů občanů a vyhlášení referenda. Příkladem mi je město Jablonec nad Nisou, kde se to podařilo,“ uvedl lékař Vít Ulrych (KDU-ČSL).

  Koalice pro Pardubice podpoří rozšíření kamerového systému na rizikových místech. Při instalaci kamer chce ale jednat v souladu s principem nezbytnosti. „Chceme zefektivnit spolupráci státní a městské policie při hlídkové činnosti v ulicích. S pomocí výstupů kamerového systému se zaměříme na prevenci nežádoucích jevů. Hlavní prací strážníků by měla být bezpečnost obyvatel, zejména dětí a seniorů, bezpečná doprava ve městě, prevence a osvěta,“ říká primář Jiří Skalický (TOP 09). Koalice ale nezapomíná ani na ochranu soukromí dětí a starších občanů, proto se zaměří například také na aktivity podvodných prodejců. „Podpoříme neziskové organizace zabývající se řešením těchto problémů a jejich programy prevence, zejména pro seniory a žáky základních škol,“ vysvětluje Jiří Skalický.


  Vít Ulrych (45)

  Lékař Komplexního onkologického centra Pardubického kraje (Onkologické centrum Multiscan a Pardubická nemocnice). Narodil se v Hradci Králové, od roku 1997 pracuje v Pardubicích. V posledním volebním období je místopředsedou kontrolního výboru zastupitelstva města Pardubice za Koalici pro Pardubice, jako zástupce Statutárního města Pardubice je místopředsedou představenstva basketbalového klubu BK Pardubice a.s. a členem dozorčí rady PAP o.p.s. provozující Aquacentrum Pardubice. Je členem Výboru pro zdravotnictví Pardubického kraje za Koalici pro Pardubický kraj. Je členem celostátního výboru KDU-ČSL.

  Jiří Skalický (64)

  Jiří Skalický se narodil v roce 1954 v Ústí nad Orlicí, ale od dvou let žije v Pardubicích. Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a od roku 1978 pracuje v Pardubické nemocnici, od roku 1991 ve funkci primáře oddělení klinické biochemie a diagnostiky. Působí také jako pedagog, od roku 1994 vyučuje na katedře biologických a biochemických věd pardubické univerzity. V roce 2008 absolvoval doktorandské studium na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Do politiky vstoupil v roce 1998, kdy se stal zastupitelem a radním Pardubic. V letech 2010-2017 byl za TOP 09 poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od roku 2010 je členem a od března 2014 místopředsedou Správní rady VZP. Dlouhodobě se věnuje pomoci druhým v rámci mezinárodní charitativní organizace LIONS club. Je členem předsednictva TOP 09 a už 4. volební období zastupuje zájmy občanů v pardubickém městském zastupitelstvu, kde se intenzivně věnuje rozvoji mezinárodního letiště v Pardubicích. Aktivně působí v dostihovém klubu, zajímá se o historii, věnuje se sportovní střelbě. Jiří Skalický je ženatý, má dvě děti.

  Kandidáti na starosty městských obvodů:

  •  MO I – Michal Pilař, 32 let, TOP 09, projektový manažer, michal.pilar@implayo.cz, 774 656 179
  •  MO II – František Weisbauer, 55 let, KDU-ČSL, radní města Pardubice, ekolog, frantisek.weisbauer@suspk.cz, 722 708 006
  •  MO III – Michal Sláma, 32 let, TOP 09, vědecký pracovník, projektový manager, michal.slama@implayo.cz, 774656178
  •  MO IV – Josef Bednář, 59 let, BPP, ekonom, radní MO Pardubice 4, josef.bednar@mmhk.cz, 777052453
  •  MO V – Petr Netolický, 36 let, KDU-ČSL, dopravní inženýr, trenér basketbalu, Petr.Netolicky@msilnice.cz, 602 640 785
  •  MO VI – Martin Kratochvíl, 27 let, KDU-ČSL, středoškolský učitel, trenér plavání, 962926@seznam.cz 608 452 377
  •  MO VII – Jana Tomšů, 55 let, KDU-ČSL, ředitelka LDN Rybitví, tomsujana@seznam.cz, 724793298
 • Koalice pro Pardubice: Chceme průjezdné, chytré a zelené město

  Komplexní program a zásadní priority pro příští volební období dnes představili zástupci TOP 09, KDU-ČSL a hnutí Nestraníci. Koalice pro Pardubice, která oznámila také sedm lídrů na malé radnice.

  „Nabízíme lidem v Pardubicích kvalitní program, který ukazuje okamžitá řešení některých problémů, ale má také vizi. Nechceme uvažovat o budoucnosti našeho města jen v horizontu čtyř let, ale myslíme dopředu a jsme rozhodnuti nastartovat projekty, které prospějí i dalším generacím,” říká lídryně kandidátky Koalice pro Pardubice současná zastupitelka Ludmila Ministrová (TOP 09) a dodala: „Mezi priority našeho společného programu proto patří nové dopravní stavby a udržitelnost dopravy ve městě, veřejně dostupná městská data, prvky chytrého města, důraz na příchod technologických firem a takový rozvoj Pardubic, který bere ohled na všechny generace, tedy i na seniory. Myslíme na město rozumem i srdcem.”

  Program koalice vychází také z rozsáhlého dotazníkového šetření, které kandidáti před několika týdny provedli přímo v ulicích města. Ptali se osobně občanů, jak se jim v Pardubicích žije, co se podle nich v minulých letech povedlo a co je třeba zlepšit. Mezi priority, které Koalice pro Pardubice nabízí voličům, patří také projekt „zelené město.“

  „Zeleň ve městě je důležitá a její funkci si v současných letních dnech uvědomujeme. Chceme prosazovat u nových staveb ve městě co možná nejvíce současný trend zelených střech. Zeleň necháme vyrůst také u sloupů veřejného osvětlení a trakčního vedení, ze kterých můžeme vytvořit pomocí popínavých rostlin tzv. železné stromy“, říká expert na životní prostředí, zastupitel a č. 2 koaliční kandidátky František Weisbauer (KDU-ČSL).

  „Pardubice vidíme jako moderní chytré město, které se může stát inovativním centrem v oblasti informačních technologií, elektroniky a elektrotechniky, chemie a bankovnictví. Díky tradici k tomu máme skvělé předpoklady,“ dodává Ludmila Ministrová

  • Chceme průjezdné město s parkováním – vybudujeme části obchvatu i spojnice, zajistíme systém parkování
  • Chceme informace města pro všechny – o části rozpočtu rozhodnou občané, data města budou veřejná
  • Chceme technologické a chytré město – podpoříme podnikání, inovace a vzdělání
  • Chceme rozvíjející se město pro všechny generace – bydlení pro mladé i seniory
  • Chceme zelené město – místo betonových parkovišť zátěžové trávníky, zelené střechy i lepší péči o zeleň
  • Chceme podnikavé město – půjdeme vstříc firmám s vysokou přidanou hodnotou

  Kompletní program Koalice pro Pardubice naleznete zde: www.koalicepropardubice.cz/volebni-program/

  Koalice také dnes také oznámila jména kandidátů na starosty městských částí. Hájit program na 7 obvodních radnicích budou například expert na informační technologie Michal Pilař, ředitelka LDN Jana Tomšů, ekonom Josef Bednář nebo vědecký pracovník Michal Sláma. „Pardubice vidíme jako moderní chytré město, které se může stát inovativním centrem v oblasti informačních technologií, elektroniky a elektrotechniky, chemie a bankovnictví. Díky tradici k tomu máme skvělé předpoklady,“ říká projektový manažer Michal Sláma, lídr pro 3. městský obvod.

  Seznam lídrů Koalice pro Pardubice na starosty městských obvodů:

  • MO I – Michal Pilař, 32 let, TOP 09, projektový manažer
  • MO II – František Weisbauer, 55 let, KDU-ČSL, radní města Pardubice, ekolog
  • MO III – Michal Sláma, 32 let, TOP 09, vědecký pracovník, projektový manager
  • MO IV – Josef Bednář, 59 let, BPP, ekonom, radní MO Pardubice 4
  • MO V – Petr Netolický, 36 let, KDU-ČSL, dopravní inženýr, trenér basketbalu
  • MO VI – Martin Kratochvíl, 27 let, KDU-ČSL , středoškolský učitel, trenér plavání
  • MO VII – Jana Tomšů, 55 let, KDU-ČSL, ředitelka LDN Rybitví

  MEDAILONKY KANDIDÁTŮ

 • Koalice pro Pardubice chce plnit své sliby dané voličům

  (Pardubice) V pondělí 23. dubna a ve čtvrtek 26. dubna 2018 budou Rada a Zastupitelstvo města Pardubic jednat o návrhu vyhlášky omezující počet provozoven hazardu.

  „Snažíme se naplnit bod koaličního programového prohlášení o výrazném omezení hazardu v našem městě a chránit tak především děti, mladistvé a sociálně slabé”, uvedl radní města Pardubic František Weisbauer.

  Vyhlášku omezující hazard přijalo dle údajů Ministerstva financí ČR již k 1. lednu 2017 630 obcí.

  Navržená vyhláška města Pardubic vychází z koncepce omezování hazardu, kterou zastupitelé města schválili dvaceti pěti hlasy už v roce 2014 ( ČSSD 6 hlasů, ODS 5 hlasů , SPP a Pardubáci po 4 hlasech, KSČM 3 hlasy, TOP 09 2 hlasy a nezařazený 1 hlas). Je postavena na omezení vzdálenosti heren nejblíže 100 metrů od škol a dalších zařízení, které navštěvují děti a mladiství, snadno ovlivnitelné a sociálně slabé osoby a na určení konkrétních adres, kde budou herny povoleny.

  K datu 17.4.2018 je vydáno v našem městě herní povolení na 34 míst, po přijetí vyhlášky a uplynutí přechodného období zůstane míst o cca třetinu méně – 21.

  „Věřím“, podotýká František Weisbauer, „že současní zastupitelé vnímají problémy spojené s hazardem stejně silně jako naši předchůdci v r.2014 a navrženou vyhlášku schválí “.

   STÁHNOUT PDF
  S PODROBNÝMI MAPAMI

 • TZ: K problematice HC Dynamo Pardubice

  Po zvážení všech přístupných informacích jsme se rozhodli, že KPP na zastupitelstvu města podpoří tzv. stabilizační program klubu, tj. oddálení splátek, podporu mládeže a navrhovanou reklamní smlouvu. Také bychom chtěli po skončení stávající nájemní smlouvy  jednat s HC Dynamo Pardubice o pronájmu restauračních prostor. Vzhledem k problematickým daňovým a jiným pravidlům jsme se rozhodli, že zatím přímou podporu profesionální části HC nepodpoříme, ale jsme připraveni o takové podpoře jednat.

  Dále podpoříme proces prodeje majoritního podílu města v HC Dynamo Pardubice. Chceme ale najít silného stabilního partnera, který bude spoluvytvářet podmínky pro kvalitní fungování hokeje v Pardubicích, a proto pro nás podpora procesu není výlučně spojená s prodejem společnosti. KPP preferuje dlouhodobou stabilitu klubu bez ohledu na konkrétní vlastnictví akcií, před unáhleným prodejem mající za cíl zbavit se alibisticky co nejdříve zodpovědnosti za hokej v Pardubicích.

  Ing. František Weisbauer
  předseda zastupitelského klubu Koalice pro Pardubice
  weisbauer@koalicepropardubice.cz

 • Jsme pro stavbu menšího bazénu

  Koalice pro Pardubice na zítřejším jednání Zastupitelstva podpoří výstavbu 25 metrového bazénu v proluce mezi Aquacentrem a výstavním centrem Ideon.

  Město Pardubice již dvakrát žádalo o dotaci ve výši 20 miliónů korun na MŠMT, ale bohužel vždy neúspěšně. Proto je na zítřejší program jednání Zastupitelstva zařazen také bod, který řeší výstavbu nového bazénu pouze z městských peněz. Na začátku letošního roku byl celý projekt podroben analýze, která předpokládá cenu nového 25 m bazénu okolo 54 miliónů korun bez DPH.

  KPP je přesvědčena, že za tuto cenu bychom nový 25 metrový bazén někde na zelené louce v budoucnosti nepostavili. Technické a sociální zázemí současného Aquacentra je dle projektu schopno nový bazén provozně plně zajistit. Rozpočet stavby je proto stále velmi příznivý.

  Ročně navštíví pardubické Aquacentrum zhruba 450 tisíc návštěvníků a celková návštěvnost každoročně roste. Zároveň se pardubické Aquacentrum stalo oblíbenou destinací pro soustředění české seniorské plavecké reprezentace, pro zahraniční i tuzemské plavecké kluby a v tomto týdnu můžete v pardubickém 50 metrovém bazénu vidět i slovenskou reprezentaci dálkových plavců. Od 1. 9. 2017 je navíc nově povinná plavecká výuka pro všechny základní školy. Kapacita 50 metrového bazénu je tak na úplném maximu, některé pardubické plavecké kluby jsou nuceny trénovat v pozdních večerních hodinách a výuka malých dětí probíhá dopoledne i odpoledne již i v zóně aqua na úkor běžných návštěvníků.

  O nedostatečném množství krytých vodních ploch v Pardubicích se zmiňuje i oficiální generel sportovišť, který má radnice krajského města k dispozici. Nový bazén by poskytl dostatek místa nejen pro veřejnost, ale i pro rehabilitační plavání či pro plaveckou školu. Hloubka bazénu je řešena tak, aby vyhovovala právě i malým dětem.

  Oba naši zástupci Mgr. Martin Kratochvíl a MUDr. Vít Ulrych v městské společnosti PAP o. p. s., která je provozovatelem Aquacentra Pardubice, od samého začátku projekt přístavby 25 metrového bazénu podporují a aktivně na něm participují.

 • Koalice pro Pardubice chce prosadit omezení hazardu

  Koalice pro Pardubice šla do komunálních voleb v roce 2014 s volebním programem, který obsahuje i komplexně propracovanou sociální politiku.

  Jedním z jejích důležitých bodů byl požadavek na vymístění hazardu z našeho města. Negativní dopady hazardu na jednotlivce, jejich rodiny a celou společnost jsou obecně známé. Obzvlášť ohroženy jsou osoby a rodiny ze sociálně slabých skupin. Z daní všech občanů jsou jim vypláceny sociální dávky a ty místo zajištění alespoň minimální životní úrovně končí nezřídka v herních automatech.

  Náš požadavek na úplné zrušení hazardu nebyl při jednáních s koaličními partnery ANO, ČSSD a TOP 09 akceptován. Tyto strany podpořily pouze mírnější variantu, kterou je regulace hazardu formou jeho postupného zřetelného omezování. Pro přípravu novelizace stávající vyhlášky jsme navrhli a prosadili vznik pracovní skupiny. Na její činnosti jsme se výrazně podíleli a při jednáních prosazovali širší omezení hazardu, například vytvoření ochranných pásem, kde by byl hazard zakázán, i okolo významných zdravotnických zařízení a budov veřejné správy, omezení provozní doby heren nejdéle do 24 hodin a další. Bohužel zatím bezvýsledně.

  Činnost pracovní skupiny však ještě pokračuje. Na jejím jednání, které se má uskutečnit 19. února 2018, předložíme naše návrhy znova. Pevně věříme, že pracovní skupina, která, jak doufáme, přehodnotí svůj dosavadní mírnější postoj k regulaci, vezme je za své, doporučí je zapracovat do konečného znění obecně závazné vyhlášky a předložit na nejbližším jednání rady a zastupitelstva města ke schválení. Navíc, jak jsme již avizovali, jsme přesvědčeni, že k naplnění požadavku Úřadu pro hospodářskou soutěž, tj. zajištění předvídatelnosti dopadů vyhlášky pro majitele heren, plně dostačuje odložení účinnosti vyhlášky o půl roku od jejího schválení.

  Jakýkoliv delší odklad účinnosti považujeme za neodůvodnitelný a škodlivý. Vytváří totiž možnost “zabetonovat” většinu heren na stávajících místech na další tři roky a tím ruší koaliční slib voličům o výrazné regulaci hazardu již v tomto volebním období.

  Jsme přesvědčeni, že tento náš návrh podpoří všichni zastupitelé, kterým je prohlubování chudoby sociálně slabých spoluobčanů, neštěstí rozvrácených rodin a vynakládání nemalých prostředků na léčby závislosti proti mysli.

  zdroj ilustrace: pixabay.com

 • Oba předsedové podporují J.Drahoše

  Vážení spoluobčané,

  blíží se nám 2. kolo volby prezidenta České republiky. Máme jedinečnou možnost zvolit si hlavu státu, která prezidentský úřad naplní slušností, národní hrdostí a úctou nejen k Ústavě ČR a parlamentní demokracii, ale i k nám, obyčejným slušným lidem. Výsledky 1. kola ukázaly, že velká část veřejnosti si přeje změnu. Pojďme proto všichni volit 26. a 27. ledna 2018, abychom tuto změnu dokonali!

  Jiří Drahoš postoupil do 2. kola ziskem 26,6 % hlasů a následně ho podpořili kandidáti, kteří se umístili hned za ním na dalších místech (Pavel Fischer, Marek Hilšer, Michal Horáček a Mirek Topolánek).

  Nepochybujeme, že pan profesor Drahoš vrátí prezidentskému úřadu vážnost a důstojnost. Jiřího Drahoše osobně známe, část jeho rodiny pochází z našeho Pardubického kraje – Proseče u Skutče. Jde o člověka, který ctí základní morální zásady, bude vystupovat v zájmu České republiky a bude nás dobře reprezentovat v zahraničí.  Nejen svojí kampaní před prezidentskými volbami Jiří Drahoš dokazuje, že neztratil kontakt s obyčejnými lidmi a navíc získal i největší počet podpisů od občanů České republiky.

  Budeme rádi, když budete volit Jiřího Drahoše i Vy!

  MUDr. Vít Ulrych
  místopředseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubice, předseda OV KDU-ČSL Pardubice
  Ing. František Weisbauer
  radní města Pardubice, předseda MěV KDU-ČSL Pardubice

 • Dopravní situace ve městě je tristní

  Za jeden z největších problémů ve městě Pardubice občané považují stávající dopravní situaci. Koalice pro Pardubice (KPP) považuje stížnosti občanů za oprávněné, přičemž je zcela zřejmé, že průjezdnost městem je v čase dopravní špičky téměř katastrofická.

  Trvalé dopravní zácpy se týkají zejména úseků, kde městem musí projíždět tranzitní doprava, tj. I/36 v úseku od hypermarketu Albert směrem do centra a na Dubinu, I/37 od rosického mostu až po odbočku k nově otevřenému úseku u Parama ve směru od HK do centra i na Chrudim, ulice Teplého v obou směrech nebo každodenní kolony na silnici od Nemošic ve směru k nemocnici a do Černé za Bory.

  Přestože náš radní František Weisbauer na tuto problematiku opakovaně upozorňoval, odpovědní pracovníci vedení města nekonají.  Vinou jejich prodlení tragická dopravní situace nadále trvá. Rada města Pardubic (RmP) dala za úkol situaci kritických úseků řešit dopravní komisi, ve které na rozdíl od rady zasedají odborníci na dopravu všech stran pardubického zastupitelstva. Komise pro dopravu se však schází velmi nepravidelně a jednání komise je naplánováno až na začátek prosince, tj. dva měsíce od rozhodnutí radních. Toto by se dalo chápat, pokud by na komisi nebylo co probírat, ale bohužel za poslední rok se stává pravidlem, že témata, která rada města probírá, a týkají se dopravy, nebývají zpravidla dopředu v komisi prodiskutována.

  Na programu jednání rady města (13. 11. 2017) budou mj. úprava křižovatky ul. Kyjevská a Průmyslová nebo dopravní opatření ulic Na Spravedlnosti, Pichlova a S. K. Neumanna, kde mají přibýt dva nové semafory. Ani jedno z těchto témat opět nebylo projednáno v komisi pro dopravu.  Nabízí se tedy otázka, proč rada města tento poradní orgán nevyužívá?

  Tento postup KPP nepovažuje za správný a požaduje, aby byly oba materiály a projekty předem projednány v komisi pro dopravu RmP. Zástupce KPP v radě proto nebude hlasovat pro změny křižovatek, když prezentace projektů bude probíhat až těsně před hlasováním.trojice

  KPP navrhuje ke snížení kolon u přednádraží změnu signálního plánu všech tří světelně řízených křižovatek tak, aby byla efektivně využita kapacita komunikace u nádraží.

  Dále KPP navrhuje úpravu jízdních pruhů v prostoru mimoúrovňové křižovatky u Trojice ve směru od HK tak (viz obrázek), aby pomocí přechodného dopravního značení byly zřízeny samostatné zúžené pruhy do města a pro tranzit na Chrudim. Toto opatření by umožnilo plynulý průjezd tranzitní dopravy ve směru na Chrudim a oddělilo ji od kolon, které jsou ve směru k nádraží.

  Ing. Petr Netolický,
  člen Komise pro dopravu RmP,
  člen zastupitelstva MO Pardubice V