• Ocenění Hany Demlové Medailí města Pardubice

  Dne 21. listopadu 2019 udělilo Zastupitelstvo města Pardubice ocenění Medailí města Pardubic paní Ing. Haně Demlové za její dlouhodobě významný přínos pro město Pardubice.

  V následujících řádcích Vám přiblížíme kariéru paní Hany Demlové v Pardubicích.

  Počátky kariéry

  Její kariéra započala v někdejším národním podniku Synthesia Pardubice, kde měla nejprve na starosti oblast vynálezů, patentů a průmyslových licencí, a poté působila jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník. Krátce poté působila ve vedení obchodního domu Prior Pardubice, který ve své době patřil mezi nejlepší obchodní domy v republice. 

  Vedení města Pardubice

  Nejvýznamnější období pro inženýrku Demlovou však započalo sametovou revolucí r. 1989, které se aktivně účastnila. Již roku 1990 se stává náměstkyní prvního trvalého polistopadového primátora města Pardubic MUDr. Zdeňka Stránského. Po něm pak v létech 1993–1994 obléká primátorský řetěz ona sama, aby pak další rok opět působila jako náměstkyně primátora Ing. Libora Slezáka. Bylo to poprvé v historii Pardubic, kdy v čele města stála žena. Stejně tak v národním měřítku byla Hana Demlová jednou z prvních žen – primátorek vůbec.

  V převratné polistopadové době, která je dnes nazývána divokými devadesátými léty, to byla ona, kdo pardubické komunální politice přinášela na straně jedné kultivující, ale přitom nekompromisní formát jak v oblasti mravní, v oblasti rodící se demokracie, tak v oblasti rozvoje města. 

  Náleží jí klíčový podíl na úspěšných vyjednáváních města s armádou a s ministerstvem obrany na změně charakteru pardubického vojenského letiště. Jednak šlo o transfer bojových útvarů českého vojenského letectva vybavených hlučnými stíhacími a bitevními stroji a jejich záměnu za cvičné útvary letectva, což městu přineslo výrazné snížení hluku. S tím byl spojen podíl na vyjednávání o změně charakteru pardubického letiště z vojenského na letiště se smíšeným provozem. Spojenou nádobu s tím pak tvořila aktivita města a Hany Demlové na přesun dopravní fakulty ze Žiliny do Pardubic, což bylo se změnou charakteru letiště na cvičné jasně vzájemně provázáno. Na všech těchto jednáních, záměrech a úspěších města měla tehdejší náměstkyně a primátorka Demlová lví podíl.

  Klíčový význam měla i její jednání s ministerstvem obrany o převodu nepotřebných pozemků Armády ČR do majetku města. Město tak získalo množství ploch, z nichž profituje dosud. Byla to právě Hana Demlová, která proces „demilitarizace“ města ovlivňovala a spoluvytvářela. Pro město Pardubice tak vyjednala celou řadu výhod a změn, jež umožnily jeho rozvoj, a to nejen územní, ale v prvé řadě rozvoj města jako celku a změnu jeho charakteru z průmyslové a vojenské zóny bývalého Východočeského kraje do dnešního plnohodnotného krajského města.

  Nešlo však jen o aktivity směřující k armádě, byť právě ony se následně staly jedním z důvodů jejího dalšího působení v Praze. Hana Demlová spoluzakládala pardubický Evropský spolkový dům, který je dodnes solidním zázemím pro rozvoj spolkové činnosti ve městě. Spolkový dům ve své době, kdy se oblast spolkového života po dlouhých desetiletích pokřivení v podobě tzv. „masových společenských organizací“ začala vracet do své přirozené podoby, sehrál pro tento segment života města a jeho živé kultury, kreativního průmyslu etc. nezastupitelnou roli.

  Ministerstvo obrany ČR

  Z křesla náměstkyně pardubického primátora je r. 1995 na několik let povolána do role náměstkyně dvou ministrů obrany České republiky.

  Bylo to opět poprvé v našich dějinách, kdy na ministerstvu obrany stanula ve vedoucí funkci žena. Hana Demlová zde byla pověstná svou energií, ale také svým velmi rozumným přístupem ve vztahu k nakládání s vojenským majetkem ve městech a obcích. Se svou zkušeností z vedení města Pardubic se velice zasloužila za pokračování procesu bezplatného převodu armádních objektů a pozemků do majetku měst a obcí ČR.

  Celkově pak velmi viditelně přispívala k procesu změny charakteru tohoto resortu do jeho dnešní demokratické, a hlavně občanské podoby.

  Pro své domovské město byla prospěšná zajištěním organizační i ekonomické podpory ministerstva pro konání dnes již vyhlášené Aviatické pouti v době jejích počátků.

  Závěr kariéry

  Po roce 2000 Hana Demlová působila v rolích poradkyně při Úřadu vlády ČR a při ministerstvu pro místní rozvoj ČR. 

  Posledních 15 let pak neúnavně pracuje jako dobrovolnice pro Charitu Pardubice, a to zejména v souvislosti s Tříkrálovou sbírkou, ale i s organizací celé řady dalších aktivit.

  Nyní je na penzi, nicméně rozhodně nenáleží mezi pasivní seniory. Nadále je neuvěřitelně vitální, nejenže sleduje pardubické veřejné dění, ale aktivně jej ovlivňuje. Jako členka pardubické KDU-ČSL, resp. nyní Koalice pro Pardubice je zapojena do odborných struktur města a obvodu na Dukle, kde bydlí. Zejména svými komentáři, aktivně a s její typickou odvahou projevovanými názory (i těmi nepopulárními) ovlivňuje stovky lidí kolem sebe. 

  Závěrem

  Ing. Hana Demlová svou celoživotní prací ovlivnila Pardubice k lepšímu. Nutno dodat, že je mění dosud. Nejen svou aktivní prací ve veřejných funkcích či dobrovolnickou charitní prací, ale hlavně svým šarmem, vlídnou, a přitom nekompromisní argumentací, svou obranou tradičních hodnot, na nichž stojí naše společnost, a také svým nadhledem. Nikdy nebyla názorově svázána svým členstvím v konkrétní politické straně. Vždy dokázala spolupracovat ve prospěch svého města se všemi, kteří měli zájem pracovat. Výrazně tak celoživotně přispěla i k rozvoji této oblasti naší demokracie.

  Jsem rádi, že město Pardubice dovedlo ocenit nejen své techniky, historiky, vynálezce, ale také své současné či nedávné demokratické politiky – a to zejména ty, kteří se o rozvoj demokracie a města zasloužili v převratných dobách.

  doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

  ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové,

  MUDr. Vít Ulrych

  lékař – onkolog Komplexního onkologického centra Pardubického kraje

  radní města Pardubice za Koalici pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci)

 • Neobyčejný den na pardubickém letišti

  Pro řadu z nás byl dnešní den zcela obyčejným, pracovním, pochmurně ponořeným do mlhy.  

  Pro řadu z nás však rovněž přinesl událost, kterou nelze přejít bez povšimnutí. 

  Radost totiž přinesl především všem příznivcům mezinárodního letiště v Pardubicích, leteckým fandům a všem cestovatelům.

  Dnešním dnem pardubické mezinárodní letiště získává nejen nové pravidelné letecké spojení Pardubice-Kyjev, ale především rychlé spojení na letiště Kyjev – Boryspil, které lze velice výhodně využít pro cesty dál, do celého světa.

  Odlety jsou pravidelné, každé úterý, pátek a neděli, s atraktivní cenou, která začíná již od 45 EUR za jednosměrnou letenku.

  INAUGURAČNÍ LET SPOLEČNOSTI SKYUP byl naplánován právě na 22. 10. 2019, kde jej přivítalo nejen vedení společnosti letiště, společně s pozvanými hosty a novináři, ale především první cestující. Již obsazenost prvního letu ukazuje, že tato linka bude velice atraktivním leteckým spojem. Optimistický plán a zájem ze strany cestovních kanceláří již hovoří o možném rozšíření na 4 odlety týdně.

  Nelze nezmínit, že mezi významnými hosty této události byl Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubice, Ing. Hana Šmejkalová, ředitelka společnosti East Bohemian Airport, Ing. Martin Kolovratník, poslanec a místopředseda hospodářského výboru PS PČR, Yevhenii Khainatskii, CEO of SkyUp Airlines Company a v neposlední řadě velvyslanec ukrajinské ambasády Jevhen Perebyjnis.

  Opět se potvrzuje, že regionální letiště je pro region významným  společensko- ekonomickým prvkem a zaslouží si nejen náš zájem, ale především maximální podporu. 

  „Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) vždy podporovala a podporuje rozvoj pardubického civilního letiště jako přirozeného prostředku rozvoje regionu a moderního cestování. Doufám, že se v brzké době dočkáme dalších pravidelných linek,” říká radní města Pardubic Vít Ulrych.

  Ing. Petr Šotola, člen představestva EBA a.s.
  petr.sotola@koalicepropardubice.cz

 • TOP 09, KDU -ČSL a Nestraníci spojí síly v Koalici pro Pardubice

  Zástupci TOP 09, KDU-ČSL a hnutí Nestraníci dnes oficiálně oznámili, že ve volbách do zastupitelstva města Pardubic budou kandidovat společně. Pod názvem Koalice pro Pardubice nabídnou voličům kvalitní osobnosti s vizí pro rozvoj krajského města.

  „V dnešní době je nesmírně důležité spolupracovat na základě společných hodnot a názorů na zásadní věci. Lidé z KDU-ČSL a hnutí Nestraníci jsou nám ideově blízkými partnery, se kterými postupujeme společně nejen ve sněmovně, ale také v Evropském parlamentu a v mnoha obcích,“ říká Ludmila Ministrová (TOP 09), zastupitelka města a známá mecenáška, která je lídrem společné kandidátky. „Naší prioritou bude řešení neúnosné dopravní situace v Pardubicích a rozvoj města, které by se mělo stát moderní krajskou metropolí, kde bude příjemné žít,“ dodala.

  Dvojkou kandidátky bude František Weisbauer (KDU-ČSL), člen Rady města Pardubic. „Již v tomto volebním období jsme řadu kroků neformálně projednávali v našich zastupitelských klubech společně Proto jsem kolegy oslovil, abychom se začali bavit o možné užší spolupráci a práce na společné kandidátce je logickým vyústěním. Pro název volebního uskupení jsme zvolili Koalice pro Pardubice – TOP 09, KDU-ČSL, Nestraníci. Využitím tohoto názvu chceme vyjádřit, že pro následující čtyři roky vytvoříme společný tým, který bude pracovat pro občany Pardubic,“ vysvětluje František Weisbauer předseda městské organizace KDU ČSL Pardubice.

  „Nestraníci si vždy vážili férového a korektního jednání v zájmu občanů bez ohledu na stranickou příslušnost. S KDU-ČSL nás již řadu let takováto spolupráce spojuje a jsem nesmírně rád, že v TOP 09 jsme nalezli dalšího partnera, který tento cíl chce s námi naplňovat“, doplňuje zástupce Nestraníků Petr Grulich.

  Mezi kandidáty nebudou chybět výrazné pardubické osobnosti jako paní senátorka Miluše Horská, nebo primář a bývalý poslanec Jiří Skalický.

  Koaliční partneři už nyní intenzivně pracují na programu, hotovou koaliční smlouvu zveřejní zhruba za měsíc. „Dohodli jsme se na spolupráci, na společné kandidátce a podepsali jsme základní memorandum. Nyní nás čekají intenzivní společná jednání o koaliční smlouvě a zcela konkrétní podobě našeho programu. Věřím, že si společnými silami získáme důvěru občanů Pardubic,“ uvedl zastupující předseda místní organizace TOP 09 Michal Sláma.

  „Před časem došlo k rozdrobení politické scény v Pardubicích a proto je dobře, že nyní dochází alespoň k částečné integraci a TOP 09 je pro KDU-ČSL vedle Nestraníků dalším logickým partnerem. Společně jsme schopni nabídnout velmi kvalitní osobnosti i program v zájmu občanů Pardubic a ne lobbistických zájmů některých firem či jednotlivců. “ dodává předseda okresního výboru KDU-ČSL a trojka společné kandidátky Vít Ulrych.


  Ludmila Ministrová (57)

  Zastupitelka města a majitelka rodinné firmy se narodila v Pardubicích, kde dosud žije a pracuje. Od roku 2013 se aktivně podílí na správě města. Je členkou zastupitelstva Statutárního města Pardubice a zastupitelskou 1. městského obvodu. Pracuje v představenstvu Dostihového spolku a.s. , kde je jejím cílem rozvoj a modernizace areálu, zvýšení věhlasu pardubického závodiště a také spolupráce s partnerskými městy v rámci Euro Equusu. Profesí chemická laborantka vybudovala s manželem dvě firmy, jedna provozuje městské koupaliště a autokemp Cihelna a druhá Autoservis Dubina.

  Ludmila Ministrová je aktivní v charitativní oblasti – deset let je členkou dozorčí rady SPID Handicapu, který sama finančně podporuje. Spolupracuje a přispívá dětským domovům v Pardubicích a v Chrudimi, stejně tak pardubickému Klokánku a domovu pro seniory. Založila charitativní Lions club Hradubice, který je součástí celosvětové organizace a prostřednictvím této organizace pomáhá nevidomým, slabozrakým a dětem nemocným cukrovkou.

  František Weisbauer (54)

  Narozen: 9.9.1963 v Hradci Králové, vzdělání: vysokoškolské, stav: ženatý,
  Dosažené vzdělání: 1979-1983 Střední zemědělská technická škola v Kopidlně, studijní obor zahradnictví, 1983-1987 Vysoká škola zemědělská v Praze, Fakulta provozně ekonomická, obor provoz a ekonomika zemědělství, 1989-1990 Vysoká škola zemědělská v Praze, katedra pedagogiky – doplňkové pedagogické studium pro učitele odborných předmětů na středních školách.
  Průběh praxe: 1987-1987 SZP Luhy praktikant, 1987-1988 vojenská základní služba, 1988-1991 JZD bratranců Veverkových Živanice-agronom, 1991 – dosud Správa a údržba silnic Pardubického kraje – ekolog.
  Ve veřejné oblasti: Aktuálně: Zastupitel a člen rady městaPardubice, předseda Komise životního prostředí rady města Pardubic Zastupitel MO Pardubice II – předseda kontrolního výboru, člen majetkové komise Rady Pardubického kraje.
  V předcházejících volebních obdobích: Zastupitel MO Pardubice II – předseda kontrolního výboru, předseda Místní komise pro Cihelnu a Stavařov (2002-2006), Člen místní komise pro Cihelnu a Stavařov. Člen Pozemkové komise rady města Pardubic, člen Komise životního prostředí rady města Pardubic, člen Kontrolního výboru MO II, člen výboru Zastupitelstva Pardubického kraje pro životní prostředí, venkov a zemědělství. V politické oblasti: Člen KDU-ČSL – předseda Městské organizace Pardubice, místopředseda okresního výboru Pardubice, člen krajského výboru.
  Další aktivity: Správa družstevního domu – předseda samosprávy – dosud. Člen představenstva SBD Družba Pardubice od 27.12.2004 do 9.11.2009. Člen kontrolní komise SBD Družba Pardubice od listopadu 2015 –dosud. Člen představenstva East Bohemian Airport a.s. od 1.7. 2009 do 31.1.2014. Člen představenstva VAK Pardubice a.s. od 14.5.2015 – dosud


  Kontakty:
  Ondřej Müller: 604 229 303, ondrej.muller@top09.cz
  Ludmila Ministrová: 602 290 868, ludmila.ministrova@top09.cz
  Ing. František Weisbauer: frantisek.weisbauer@suspk.cz
  Michal Sláma: 774656178, michal.slama@pce.top09.cz
  Petr Grulich: grulipe1@gmail.com
  Vít Ulrych: 602 100 697 vit.ulrych@centrum.cz
  Jolana Štěpánková : 775 114 618, jolana.stepankova@apolenka.org

 • Prohlášení k situaci v Služby města Pardubic a.s. a SmP – Odpady a.s.

  Problémy ve společnostech Služby města Pardubic a.s. a SmP – Odpady a.s. jsme připraveni řešit standardní cestou prostřednictvím našich zástupců v orgánech obou společností a v rámci politických jednání zastupitelských klubů.
  Koalice pro Pardubice chce být i nadále stabilním a seriózním partnerem, a proto se nebude připojovat k výměně názorů mezi zúčastněnými stranami prostřednictvím médií.

  František Weisbauer (weisbauer@koalicepropardubice.cz)
  předseda zastupitelského klubu KPP

  Vít Ulrych (ulrych@koalicepropardubice.cz)
  místopředseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubice

   

 • Pochvala od Fórum 50%

  TZ: Zastoupení žen na pardubických kandidátkách pokulhává. Obhájí primátorka svůj post?

  logo_forumZastoupení žen v české komunální politice po volbách pravděpodobně mírně vzroste. Do zastupitelstev měst a obcí totiž kandiduje historicky nejvíce žen – 32,23 %. V Pardubicích je to oproti celorepublikovému průměru méně – 28,5 %. Mírně pod průměrem je i zastoupení žen na volitelných místech, celkově jich na prvních deseti místech kandidátních listin najdeme jen 25,9 %. Analýzu představilo Fórum 50 %,nezisková organizace, která usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice. Continue Reading

 • Návštěva P.Bělobrádka

  Minulý týden nás navštívil při své cestě do Pardubic předseda KDU-ČSL dr.Pavel Bělobrádek.
  Mimo jiné navštívil i Univerzitu Pardubice kde se setkal s jejími představiteli
  a také s předsedou MěO KDU-ČSL Pardubice a naším lídrem pro nadcházející volby Ing. Františkem Weisbauerem. Continue Reading

 • Rozhovor s F.W.

  Ing.František Weisbauer, náš kandidát na primátora Pardubic a také leader kandidátky v MO Pardubice II,
  byl hostem rozhovoru v deníku Mladá Fronta DNES a kdo si to nestihl přečíst na papíře má možnost alespoň zde.

  Klikněte pro zvětšení.

  fra