Navigation

Členové zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí Rady města Pardubice

kohokoliv lze kontaktovat emailem ve tvaru jmeno.prijmeni@koalicepropardubice.cz

PET_9165_1_Weisbauer 1 PET_1535_3_Hubálková_web   vítulrych  PET_1356_7_Bednář_web
Ing.František Weisbauer
radní města Pardubic
člen zastupitelstva města Pardubic
předseda Komise pro živ.prostředí
Mgr.Marie Hubálková
členka zastupitelstva města Pardubic
členka Komise pro sociální a zdravotní věci
MUDr. Vít Ulrych
místopředseda Kontrolního výboru
Ing. Josef Bednář
člen Finančního výboru
 PET_1230_18_Beran_web  PET_1268_10_Demlová_web  PET_8970_4_Grulich_web  PET_1333_33_Chlumský_web
Bc.Martin Beran
člen Kulturní komise
Ing. Hana Demlová
místopředsedkyně Komise pro strategii
Mgr. Petr Grulich Ph.D.
člen Komise pro výchovu a vzdělání
Mgr. Michal Chlumský
Komise pro cestovní ruch
 PET_9130_9_Kratochvíl_web  PET_1312_13_Netolický_web  PET_1544_2_Peřinová_1_web  PET_1510_11_Strádal_web
Bc.Martin Kratochvíl
člen Komise pro sport
Ing. Petr Netolický
člen Komise pro dopravu
MUDr. Drahomíra Peřinová
předsedkyně Komise pro rodinu
doc. Ing. Oktavián Strádal Ph.D.
člen Komise pro pozemky a reklamu
 PET_9004_17_Šotola_1_web  PET_1279_6_Štěpánková_web  PET_1201_30_Tajovský_web
Ing. Petr Šotola
člen Komise pro architekturu a urbanismus
Jolana Štěpánková
členka Komuse pro bezpečnost a prevenci kriminality
Bc. Karel Tajovský, DiS.
člen Komise pro bytové a nebytové prostory
„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain