• Komise pro rodinu a děti uspořádala kulatý stůl

  Dne 16. 9. 2018 Komise pro rodinu a děti Rady města Pardubic uspořádala kulatý stůl na téma Trávení volného času seniorů jako prevence sociálního vyloučení.

  Této diskuse se zúčastnila řada odborníků – primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice MUDr. Ivo Bureš, ředitelka LDN Rybitví Mgr. Jana Tomšů, ředitelka Domova pro seniory Dubina v Pardubicích Mgr. Monika Kopecká, ředitel spolku Péče o duševní zdraví psychiatr MUDr. Petr Hejzlar a další odborníci i veřejnost, včetně zástupců seniorů.

  Cílem bylo vytipování možných aktivit, které by zlepšily život seniorů v našem městě. Byly představeny možnosti vyžití seniorů od pohybových cvičení až po trénink paměti. Bylo také poukázáno na nedostatek míst ke studiu Univerzity 3. věku, potřebnost přenosů informací mezi seniory nejen elektronickou formou. Výraznou pomocí by bylo zřízení kontaktního místa pro seniory – vzor můžeme vidět např. v projektu Senior Point – kde by senioři měli šanci se seznámit s možnostmi, které jim město i ostatní organizace nabízí, včetně pomoci s elektronickou komunikací.

  Jako nejpalčivější se však ukázala potřeba zřízení pozice zdravotně sociálních pracovníků, kteří by působili v každém obvodu našeho města. Tito odborníci by měli být nápomocni ve vytipování seniorů, kteří potřebují jakoukoliv pomoc a tu by jim měli zprostředkovat tak, aby senioři měli šanci prožít kvalitní život ve svém přirozeném prostředí – tedy doma se svými nejbližšími.

  MUDr. Drahomíra Peřinová,
  předsedkyně Komise pro rodinu a děti Rady města Pardubic