Navigation

Volební priority pro městský obvod Pardubice 1

Chceme efektivní a otevřený úřad, který přiblíží rozhodování o zásadních otázkách blíže občanům. Půjdeme proto příkladem a nebudeme se bát otevřené komunikace o zajímavých, ale i kontroverzních tématech. Připravíme kvalitní webový portál občana pro lepší zpětnou vazbu od občanů včetně placení poplatků online a budeme se s vámi nad důležitými otázkami setkávat i přímo.

Otevřený obvod

Budeme otevírat dialog s veřejností o odborníky, zajistíme co nejvíce informací, podle kterých se zastupitelstvo bude moci rozhodovat pro dobro našeho obvodu a města. Při realizaci kontroverzních projektů, jako například Tempo zóna 30 – Židov, budeme iniciovat veřejné projednání a možnost pokládat dotazy online i přímo našim zastupitelům.

Zavedeme participativní rozpočet, díky kterému budeme moci část rozpočtu rozdělit mezi projekty, které navrhnou a ohodnotí sami občané. Nasbíráme tak podněty, které budeme moci dále rozvíjet a nebo se jimi inspirovat i v jiných částech města.

Spolupracující obvod

Centrální obvod města je místem, kde se realizuje řada velkých projektů ve spolupráci s magistrátem i krajem. Tuto spolupráci bychom rádi dále prohlubovali a v rámci participativního rozpočtu i díky vlastním podnětům se stali iniciátory projektů, které jsou důležité pro občany obvodu a mohou jít nad rámec našeho vlastního rozpočtu.

Kompetentní obvod

Naší prioritou je také kvalita dopravy ve městě, příjemné a moderní prostředí pro život a podpora kultury. Naše kandidátka nabízí odborníky na všechny tyto oblasti a jsme připraveni nabídnout své zkušenosti pro městský obvod Pardubice 1.

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich