Navigation

VOLEBNÍ HESLA JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH OBVODŮ

 

Obvod Pardubice I.

Chceme pro Vás:  

 • Tyršovy sady i pro rodiny,
 • průjezdné centrum města a dostupnou městskou dopravu,
 • žádné herny = bezpečnější ulice a méně gamblerství,
 • revitalizaci sídliště Závodu míru, aj.,
 • oživit břehy řek v centru města,
 • zkvalitnění péče o zeleň a obranu proti nadbytečnému kácení,
 • lepší péči o dětská hřiště.

Také však:

 • aktivně dohlédneme na ochranu městské památkové rezervace proti necitlivým zásahům,
 • oživíme rekonstruovanou třídu Míru, zejména podporou tamních živnostníků,
 • podpoříme letní kino, ale odstraníme jeho negativní projevy.

Obvod Pardubice III.

Chceme pro Vás:

 • upravit městskou zeleň včetně městského lesa pro rekreaci všech generací a rodin,
 • školní hřiště pro děti a mládež otevřená i mimo vyučování,
 • podporu akcím neziskovek pro děti, nemocné i seniory,
 • větší bezpečnost v problémových lokalitách (Hůrka aj.).

Obvod Pardubice V.

Naše cíle:

 • Náměstí Dukelských hrdinů pro lidi - parkoviště pod ním pro auta.
 • Zborovské náměstí vč. kasáren – jen dle vize nejlepších architektů.
 • Parčík v Dražkovicích ať slouží všem.
 • Rekonstrukce stadionu Hvězda je prioritou.
 • Síť prodejen se základním sortimentem tam, kam se dá dojít pěšky.
 • Herny z našeho obvodu pryč!
 • Odpočinkové zelené plochy pro každý věk.

Obvod Pardubice VII.

Chceme pro Vás:

 • dále přibližovat samosprávu prostřednictvím místních komisí,
 • více zelených ploch pro naše děti a méně betonu,
 • lepší obslužnost linek MHD pro naše občany,
 • vyšší kontrolu policie nad bezohlednými řidiči, kteří projíždějí naším obvodem.

Obvod Pardubice II.

Chceme pro Vás:

 • další rozvoj a údržbu městské zeleně,
 • pravý břeh Labe coby místo pro přírodně krajinářský park, relaxaci a důstojné setkávání obyvatel,
 • žádné herny = bezpečnější ulice a méně gamblerství,
 • pokračování revitalizace sídliště,
 • další rozvoj cyklostezek,
 • vzhledem ke stárnoucí populaci sídliště také rozvoj péče o staré a zdravotně postižené občany v Polabinách,
 • podporu kulturního a společenského života ve všech částech obvodu.

Obvod Pardubice IV.

Chceme pro Vás:  

 • dostupnou městskou hromadnou dopravu do všech částí obvodu,
 • dopravní propojení s obvodem III. prostřednictvím MHD,
 • vyřešení otázky areálu Tesla u nemocnice,
 • revitalizaci břehů Chrudimky,
 • zachování pokojného bydlení v našem obvodu.

Obvod Pardubice VI.

Nechceme odtržení našeho obvodu od Pardubic,
chceme však dostatek prostředků a kompetencí pro náš rozvoj.

Chceme pro Vás:

 • komunikace udržované i v zimním období,
 • lepší dostupnost všech částí obvodu (vyšší četnost spojů MHD, více cyklostezek),
 • nové zastávky, nové chodníky a dokončení cyklostezky u letiště v Pražské ulici,
 • vznik kulturního, vzdělávacího a společenského centra pro seniory,
 • intenzivní ochranu kvality bydlení před necitlivými zásahy developerů.

 

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich