• Jsme pro stavbu menšího bazénu

  Koalice pro Pardubice na zítřejším jednání Zastupitelstva podpoří výstavbu 25 metrového bazénu v proluce mezi Aquacentrem a výstavním centrem Ideon.

  Město Pardubice již dvakrát žádalo o dotaci ve výši 20 miliónů korun na MŠMT, ale bohužel vždy neúspěšně. Proto je na zítřejší program jednání Zastupitelstva zařazen také bod, který řeší výstavbu nového bazénu pouze z městských peněz. Na začátku letošního roku byl celý projekt podroben analýze, která předpokládá cenu nového 25 m bazénu okolo 54 miliónů korun bez DPH.

  KPP je přesvědčena, že za tuto cenu bychom nový 25 metrový bazén někde na zelené louce v budoucnosti nepostavili. Technické a sociální zázemí současného Aquacentra je dle projektu schopno nový bazén provozně plně zajistit. Rozpočet stavby je proto stále velmi příznivý.

  Ročně navštíví pardubické Aquacentrum zhruba 450 tisíc návštěvníků a celková návštěvnost každoročně roste. Zároveň se pardubické Aquacentrum stalo oblíbenou destinací pro soustředění české seniorské plavecké reprezentace, pro zahraniční i tuzemské plavecké kluby a v tomto týdnu můžete v pardubickém 50 metrovém bazénu vidět i slovenskou reprezentaci dálkových plavců. Od 1. 9. 2017 je navíc nově povinná plavecká výuka pro všechny základní školy. Kapacita 50 metrového bazénu je tak na úplném maximu, některé pardubické plavecké kluby jsou nuceny trénovat v pozdních večerních hodinách a výuka malých dětí probíhá dopoledne i odpoledne již i v zóně aqua na úkor běžných návštěvníků.

  O nedostatečném množství krytých vodních ploch v Pardubicích se zmiňuje i oficiální generel sportovišť, který má radnice krajského města k dispozici. Nový bazén by poskytl dostatek místa nejen pro veřejnost, ale i pro rehabilitační plavání či pro plaveckou školu. Hloubka bazénu je řešena tak, aby vyhovovala právě i malým dětem.

  Oba naši zástupci Mgr. Martin Kratochvíl a MUDr. Vít Ulrych v městské společnosti PAP o. p. s., která je provozovatelem Aquacentra Pardubice, od samého začátku projekt přístavby 25 metrového bazénu podporují a aktivně na něm participují.

 • Dar půl milionu pro soukromou nadaci nepodpoříme

  KPP se k tématu žádosti nadačního fondu Naše nemocnice o poskytnutí daru z rozpočtu města staví konzistentně. Nepodpořili jsme návrh v radě města, ani ve výborech a nebudeme jej podporovat ani na květnovém jednání zastupitelstva. Samotný nápad založení nadace za účelem podpory projektů, zvyšujících kvalitu zdravotnické péče, považujeme za správný. Za vhodnější bychom však považovali, aby zakladateli nadace bylo například Statutární město Pardubice ve spolupráci se zřizovatelem pardubické nemocnice a spádovými obcemi.

  Dar za účelem pořízení ultrazvuku pro screening novorozenců z prostředků města plně podporujeme, ale dle našeho názoru není nutné, aby ho poskytovala pardubické nemocnici soukromá nadace. Myslíme si, že by prostředky bylo možné nemocnici poskytnout darem přímo tak, jako tomu bylo v minulosti.

  Na vyhledávací studii zjištující nejvhodnější lokaci pro výstavbu nové nemocnice nepovažujeme za vhodné využít prostředky z rozpočtu města. Tuto studii by měl zadat přímo zřizovatel nemocnice, protože není jisté, že budoucí vhodná lokalita musí být přímo na katastrálním území města Pardubic.