• Koalice pro Pardubice: Na obvodě Pardubice V koalici ANO, ODS a SPP podpoříme

  Rychlejší opravy a moderní vzhled chodníků v obvodě, lepší péče o zeleň, podpora rekonstrukce ul. SK Neumanna a Pod Břízkami, zvýšení důrazu na dodržování veřejného pořádku nebo veřejná diskuse a architektonická soutěž k lokalitě kasáren TGM. Občané by též měli mít také možnost rozhodovat o tom, jak městský obvod investuje část svého rozpočtu. Abychom měli větší šanci prosazovat náš program, podpoříme nově vzniklou obvodní koalici výměnou za přístup na jednání rady městského obvodu. Nepodporujeme však změnu volebního řádu na volbu starosty, rady a výborů veřejným hlasováním.

  Koalice pro Pardubice (KPP) nevidí důvod pro změnu volebního řádu a nadále podporuje tajnou volbu tak, jak je to ve vyspělých demokraciích zvykem, když se jedná o volby funkcí v zastupitelských orgánech. „Buďto si lídr ANO 2011 není jistý podporou koaličních partnerů, nebo chce třeba jen hlasování urychlit, protože většina je již dobře domluvena. Osobně toto vidím jako nesystémové a připomíná mi to doby před listopadem 1989, kdy se aklamací nikdo neodvážil hlasovat proti vedení ústředního výboru KSČ. Proto změnu volebního řádu nepodpořím.“ říká obvodní lídr KPP Petr Netolický (KDU-ČSL) a nově zvolený zastupitel městského obvodu Pardubice V

  KPP chce zajistit co nejrychlejší opravy chodníků, které jsou na obvodě často v žalostném stavu a současně provádět opravy moderně, nikoliv ale překotně. „Nechci již, aby se opakovaly realizace oprav chodníků pouze pokládkou živice (asfaltu) s absencí jakékoliv zeleně, jako je tomu na ulicích Jana Palacha nebo Teplého. Proto využiji možnosti účastnit se jednání rady i bez hlasovacího práva a podpořím nově složenou obvodní koalici ANO, ODS a SPP. Koalice pro Pardubice však zůstává nezávislou silou v zastupitelstvu MO, kterou neváže koaliční smlouva se žádným subjektem a hlasovat budu do budoucna dle nejlepšího vědomí v zájmu všech slušných občanů obvodu “ uvedl Petr Netolický.

  Koalice pro Pardubice též považuje za správné, aby v rámci obvodu existovala konstruktivní opozice, přičemž zástupci nekoaličních stran by měli mít právo vést kontrolní i finanční výbor a minimálně v kontrolním výboru mít většinu hlasů. „Proto podpořím na předsedu kontrolního výboru koalicí navrhovaného zastupitele Filipa Vařechu (Piráti) a na předsedu finančního výboru navrhnu Jiřího Hájka (Pardubáci), který již tento výbor v minulosti dvakrát vedl. Má totiž s touto prací již bohaté zkušenosti a na rozdíl od Jaroslava Kňavy (ODS) splňuje podmínku, že nejde o koaličního zástupce,“ říká Petr Netolický.

  Prosazujeme také větší otevřenost a vstřícnost úřadu městského obvodu, který bude fungovat s co nejnižšími provozními náklady, a bude lépe komunikovat s občany města. „Jednání místních komisí chceme otevřít veřejnosti tak, aby všichni občané mohli osobně přijít diskutovat problémy, které je na obvodě trápí a třeba nemají možnost účastnit se Dne se starostou. Osobně bych se chtěl s občany setkávat minimálně dvakrát ročně v rámci jednání komise pro Jesničánky v některé z hospůdek nebo na hřišti tak, abychom je mohli podrobně informovat o aktuálním dění a odpovídat na jejich dotazy. Hodláme též prosadit participativní rozpočet, což znamená, že město určí finanční částku, o jejímž investování mohou rozhodnout občané na základě návrhů, které sami podávají.” dodal Petr Netolický.

  Pardubice 31. října.2018

  Ing. Petr Netolický,
  místopředseda KDU-ČSL Pardubice

  Kontakty:
  Ing. Petr Netolický
  místopředseda KDU-ČSL Pardubice
  +420 602 640 785 | petr.netolicky@koalicepropardubice.cz

 • Prodávat všechny nebytové prostory na Dukle a na Višňovce?

  Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) navrhuje lepší řešení.

  V posledních týdnech se hodně hovoří o prodeji „zbytných“ nemovitostí, zejména nebytových prostor v majetku statutárního města Pardubice. Jako první měly přijít na řadu nemovitosti, na území městského obvodu Pardubice V. Vedení města vyzvalo radu obvodu, aby se k prodeji vyjádřila, a ta byla jednomyslně proti tomuto prodeji. Absolutní odmítnutí prodeje veškerých nebytových prostor však nejspíše není optimálním řešením, protože se zajisté najdou i ne zcela efektivně využívané provozovny, které lze opravdu považovat za zbytné.

  Koalice pro Pardubice však považuje za nutné zajištění drobné obchodní sítě základních potřeb na sídlištích v docházkové vzdálenosti především pro starší a nemocné či handicapované občany. Jedná se zejména o nezbytně nutné prodejny pečiva, mléka, základních potravin, ovoce a zeleniny či masa a uzenin. Dále též o nutné a žádoucí provozovny jako jsou praktičtí lékaři, lékárny, drogerie, holičství a kadeřnictví či papírnictví. Tyto provozovny by měly zůstat zachovány jak v centru Dukly, tak též společně v centru Višňovky s oblastí Skřivánku.

  Na rozdíl od vyjádření představitelů ostatních stran nepovažujeme za správné tyto strategické nemovitosti prodávat stávajícím provozovatelům, natož snad formou dražby komukoliv, kdo dá nejvyšší nabídku. Koalice pro Pardubice je přesvědčena, že zajištění základní obchodní sítě je veřejnou službou pro občany. Proto chce tuto minimální obchodní síť ponechat v majetku města tak, aby vedení města resp. městského obvodu mělo možnost ovlivnit, jaký druh provozovny bude v tom či onom nebytovém prostoru. Jedině tak může vedení města či obvodu garantovat nezrušení nezbytně nutných a pro občany žádoucích základních provozoven. V případě prodeje, ač třeba i stávajícím provozovatelům, ztratí město kontrolu a možnost zachování minimální občanské vybavenosti pro obyvatele sídlišť a ta již nadále nebude v moci zastupitelstva.

  Ing. Petr Netolický (Koalice pro Pardubice)
  člen zastupitelstva MO Pardubice V

  ____________________________________