• Stanovisko KPP ke zpoplatnění parkoviště o OC Albert Palackého ulice

  Vlastníkem účelové komunikace byla na odbor dopravy Magistrátu města Pardubice podána žádost o zneveřejnění účelové komunikace v prostoru OC Albert.

  Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) nesouhlasí se zpoplatněním celého parkoviště u OC Albert. Historicky bylo při prodeji pozemku pro budoucí obchodní dům investorem městu přislíbeno vybudování veřejného záchytného parkoviště, které bude zdarma. Tomu odpovídala i nižší prodejní cena za pozemek. I když se jednalo pravděpodobně jen o dohodu ústní, považujeme ji nadále za platnou. 

  Po vybudování parkoviště došlo navíc ke snížení počtu míst pro parkování díky výstavbě restaurace McDonalds na povrchu a v podzemí vybudováním bowlingu a motodráhy, s čímž původní projekt také nepočítal. Předpokládáme, že ve stavebním povolení pro OC byl stanoven počet parkovacích míst, který by měl být i v současnosti dodržen.

  Bezplatné parkování vidíme jako výhodu našeho města pro dojíždějící obyvatele města Pardubic do práce mimo naše město. V současné těžké ekonomické době by plánované zpoplatnění několika desítkami korun za den mohlo na pracující těžce dopadnout.

  Lidé navíc po zpoplatnění tohoto parkoviště budou hledat bezplatná místa jinde a zahltí již tak velmi obsazená místa například na sídlišti Polabiny. Nejdříve musíme našim občanům nabídnout alternativu například v podobě parkovacího domu u Terminálu Jih.

  Toto naše stanovisko prosazujeme v Radě Městského obvodu Pardubice I. Tento městský obvod je nyní účastníkem řízení o zpoplatnění parkoviště.

  Za Koalici pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci):
  Vít Ulrych a Ludmila Ministrová, radní Statutárního města Pardubice
  Marie Hubálková, radní MO Pardubice I
  František Weisbauer, radní MO Pardubice II
  Petr Netolický, zastupitel MO Pardubice V a člen dopravní komise Rady města Pardubice
  Martin Kratochvíl, zastupitel MO Pardubice VI

 • Prohlášení KPP k nově navrženému ceníku placeného stání na místních komunikacích v Pardubicích

  Souhlasíme s tím, že je nutné po 25 letech od zavedení zón placeného parkovacího stání upravit ceny při zohlednění inflace a nárůstů cen jízdenek MHD za tuto dobu. Nesouhlasíme však se zvýšením těchto poplatků za parkování o 100 % – 300 % proti stávajícím cenám a navrhujeme maximální zvýšení poplatku o 100% s tím, že na záchytných parkovištích by byla částka omezená na 50 Kč/den. Po roce vyhodnotíme obsazenost parkovacích míst v jednotlivých ulicích města i v souvislosti se zavedením SmartParkingu.

  Podporujeme úpravu cen za parkování i z důvodu omezení individuální automobilové dopravy tak, aby občané měli vyšší motivaci využívat MHD. Na druhou stranu, obyvatelům i návštěvníkům Pardubic by mělo být umožněno zaparkovat ve městě za rozumnou cenu, aby nedocházelo k odlivu návštěvníků a následně i podnikatelů z centra města.

  Ceny můžeme dále upravovat, až bude mít řidič alternativu v záchytném parkovišti na okraji města v návaznosti na MHD, kde by měl v ceně parkovného i jízdenku nebo až bude větší nabídka parkovacích domů.

  MUDr. Vít Ulrych
  radní města Pardubic, předseda zastupitelského klubu Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci)