• Den dopravy 2015 v Pardubicích

    Již třetím rokem se v Pardubicích, dne 20.5.2015 konal DEN DOPRAVY, který si klade za cíl připomenout památku významných osobností, podílejících se na rozvoji dopravy v naší republice. Pardubice, jako jedno z mála měst, se mohou pyšnit průkopníky a zakladateli novodobé dopravní infrastruktury. V rámci vzpomínkového aktu jsme měli možnost uctít památku aviatika ing. Jana Kašpara a Eugena Čiháka, tvůrce ornitoptéry barona Artura Krause, a v neposlední řadě pak železničního projektanta ing.Jana Pernera.  Celodenního programu se zúčastnila řada významných zástupců Ministerstva dopravy, Pardubického kraje, Univerzity Pardubice, vedení města a místních firem. Máme radost, že jako zástupci KPP jsme se mohli této jedinenčné akce zúčastnit a položením květin, rukama paní exprimátorky paní Hany Demlové, vzdát hold lidem, kteří dokázali být nositeli pokroku nejen v našem městě.

    Petr Šotola