• Koalice pro Pardubice: Na obvodě Pardubice V koalici ANO, ODS a SPP podpoříme

  Rychlejší opravy a moderní vzhled chodníků v obvodě, lepší péče o zeleň, podpora rekonstrukce ul. SK Neumanna a Pod Břízkami, zvýšení důrazu na dodržování veřejného pořádku nebo veřejná diskuse a architektonická soutěž k lokalitě kasáren TGM. Občané by též měli mít také možnost rozhodovat o tom, jak městský obvod investuje část svého rozpočtu. Abychom měli větší šanci prosazovat náš program, podpoříme nově vzniklou obvodní koalici výměnou za přístup na jednání rady městského obvodu. Nepodporujeme však změnu volebního řádu na volbu starosty, rady a výborů veřejným hlasováním.

  Koalice pro Pardubice (KPP) nevidí důvod pro změnu volebního řádu a nadále podporuje tajnou volbu tak, jak je to ve vyspělých demokraciích zvykem, když se jedná o volby funkcí v zastupitelských orgánech. „Buďto si lídr ANO 2011 není jistý podporou koaličních partnerů, nebo chce třeba jen hlasování urychlit, protože většina je již dobře domluvena. Osobně toto vidím jako nesystémové a připomíná mi to doby před listopadem 1989, kdy se aklamací nikdo neodvážil hlasovat proti vedení ústředního výboru KSČ. Proto změnu volebního řádu nepodpořím.“ říká obvodní lídr KPP Petr Netolický (KDU-ČSL) a nově zvolený zastupitel městského obvodu Pardubice V

  KPP chce zajistit co nejrychlejší opravy chodníků, které jsou na obvodě často v žalostném stavu a současně provádět opravy moderně, nikoliv ale překotně. „Nechci již, aby se opakovaly realizace oprav chodníků pouze pokládkou živice (asfaltu) s absencí jakékoliv zeleně, jako je tomu na ulicích Jana Palacha nebo Teplého. Proto využiji možnosti účastnit se jednání rady i bez hlasovacího práva a podpořím nově složenou obvodní koalici ANO, ODS a SPP. Koalice pro Pardubice však zůstává nezávislou silou v zastupitelstvu MO, kterou neváže koaliční smlouva se žádným subjektem a hlasovat budu do budoucna dle nejlepšího vědomí v zájmu všech slušných občanů obvodu “ uvedl Petr Netolický.

  Koalice pro Pardubice též považuje za správné, aby v rámci obvodu existovala konstruktivní opozice, přičemž zástupci nekoaličních stran by měli mít právo vést kontrolní i finanční výbor a minimálně v kontrolním výboru mít většinu hlasů. „Proto podpořím na předsedu kontrolního výboru koalicí navrhovaného zastupitele Filipa Vařechu (Piráti) a na předsedu finančního výboru navrhnu Jiřího Hájka (Pardubáci), který již tento výbor v minulosti dvakrát vedl. Má totiž s touto prací již bohaté zkušenosti a na rozdíl od Jaroslava Kňavy (ODS) splňuje podmínku, že nejde o koaličního zástupce,“ říká Petr Netolický.

  Prosazujeme také větší otevřenost a vstřícnost úřadu městského obvodu, který bude fungovat s co nejnižšími provozními náklady, a bude lépe komunikovat s občany města. „Jednání místních komisí chceme otevřít veřejnosti tak, aby všichni občané mohli osobně přijít diskutovat problémy, které je na obvodě trápí a třeba nemají možnost účastnit se Dne se starostou. Osobně bych se chtěl s občany setkávat minimálně dvakrát ročně v rámci jednání komise pro Jesničánky v některé z hospůdek nebo na hřišti tak, abychom je mohli podrobně informovat o aktuálním dění a odpovídat na jejich dotazy. Hodláme též prosadit participativní rozpočet, což znamená, že město určí finanční částku, o jejímž investování mohou rozhodnout občané na základě návrhů, které sami podávají.” dodal Petr Netolický.

  Pardubice 31. října.2018

  Ing. Petr Netolický,
  místopředseda KDU-ČSL Pardubice

  Kontakty:
  Ing. Petr Netolický
  místopředseda KDU-ČSL Pardubice
  +420 602 640 785 | petr.netolicky@koalicepropardubice.cz

 • Víme, jak zkrotit dopravu v Pardubicích

  Pro plynulejší dopravu využijeme dostupné smart technologie, vybudujeme nové spojnice a zmodernizujeme MHD tak, aby bylo atraktivní volbou při cestování po městě.

  Průjezdnost města je dlouhodobým problémem Pardubic. Při jejím zlepšování se chceme soustředit rovným dílem na vybudování nových silničních spojnic umožňujících vykonat cesty mezi městskými částmi bez zajíždění do centra města i na zvyšování udržitelnosti městské mobility.

  Inteligentní řízení dopravy může ulevit kritickým místům stávající dopravní infrastruktury. „Konkrétně umíme ihned zlepšit průjezdnost u nového terminálu MHD před hlavním nádražím. Inteligentní semafor rozpozná trolejbus nebo autobus, ten tak při absolutní preferenci MHD nepotřebuje odbočující pruh k nádraží a získáme tak druhý pruh ve směru do centra města, čímž se prakticky zdvojnásobí kapacita komunikace v tomto směru,“ vysvětluje dopravní inženýr Petr Netolický (KDU-ČSL) a kandidát na starostu MO Pardubice 5.

  Přednádraží není jediným úzkým hrdlem pardubické dopravy. “Dalším je Anenský podjezd, kde navrhujeme jeho rozšíření o druhý pruh ve směru do centra,” říká Petr Netolický. Dnes jsou v tomto místě prakticky ve všechny pracovní dny ve špičce dlouhé kolony, a s ohledem na novou zástavbu na Vinici je zvýšení kapacity velice žádoucí.

  Dalším kritickým místem je kruhový objezd v Ohrazenicích. Pokud bude SV obchvat Pardubic zprovozněn dříve než D35, lze očekávat masivní příliv tranzitní dopravy na tuto novou spojnici, protože cesta z D11 přes SV obchvat ve směru na Moravu přes Holice bude výrazně kratší než nyní převážně používaná trasa přes Hradec Králové. „Úsek kolem Globusu má zůstat ve stávajícím uspořádání, ale již dnes jsou zde velmi časté dlouhé kolony vozidel. Proto se zasadíme o zvýšení kapacity celého úseku, a to včetně mostu přes I/37 a železnici až do Semtína,“ vysvětluje Petr Netolický

  Území bývalého vojenského prostoru „Červeňák“ považujeme za příležitost pro vznik nového rekreačního území pro obyvatele Pardubic, nepovažujeme je však za natolik ekologicky cenné, aby jím nemohla vést silnice. „Pokud by se ukázalo, že náklady na opravu mostu „Červeňák“ budou srovnatelné s výstavbou nového mostu, považovali bychom za lepší postavit z městského rozpočtu nový most přes Chrudimku již v trase plánovaného jihovýchodního obchvatu.“ vysvětluje Martin Slezák, expert TOP 09 na dopravu a kandidát do zastupitelstva. Potřebná spojnice by pak byla vedena po tomto novém mostě s tím, že toto řešení by mohlo přiblížit i realizaci obchvatu jako celku, ať už bude konečným investorem stát nebo kraj.

  Ke snižování intenzity silniční dopravy s efektem zvýšení průjezdnosti města chceme přispět i zvyšováním podílu těch forem dopravy, které silniční infrastrukturu města a životní prostředí zatěžují méně. „Městskou hromadnou dopravu nevnímáme primárně jako sociální službu, ale zejména jako prostředek pro uspokojení přepravních potřeb způsobem šetrnějším k městskému prostředí,“ říká Martin Slezák.  Svojí kvalitou musí být MHD schopna konkurovat přepravě osobním automobilem. “Kvalitní MHD využijí mnozí z těch, kteří dnes jedou automobilem, ale nutně to nepotřebují. Průjezdnost města se tím zlepší,“ vysvětluje Martin Slezák. Prosazovat budeme i další růst podílu elektromobility v MHD, k čemuž chceme využít existující systém trolejbusové dopravy. Tam, kde je to účelné, jej chceme rozšiřovat o další tratě.

  K zatraktivnění MHD plánujeme výrazně zvýšit podíl vozidel s celovozovou klimatizací z dnešních 21 % na minimálně 60 %, a současně občanům nabídnout nový elektronický odbavovací systém, který bude podporovat kromě pardubické karty i karty bankovní či NFC a aplikace v chytrých telefonech. Prostřednictvím MHD chceme též podporovat rodiny s dětmi. „Navrhneme, aby zdarma cestovaly děti až do deseti let, a aby jízdné neplatily ani maminky doprovázející děti v kočárku,“ uzavřel Petr Netolický.

 • Koalice pro Pardubice: Chceme průjezdné, chytré a zelené město

  Komplexní program a zásadní priority pro příští volební období dnes představili zástupci TOP 09, KDU-ČSL a hnutí Nestraníci. Koalice pro Pardubice, která oznámila také sedm lídrů na malé radnice.

  „Nabízíme lidem v Pardubicích kvalitní program, který ukazuje okamžitá řešení některých problémů, ale má také vizi. Nechceme uvažovat o budoucnosti našeho města jen v horizontu čtyř let, ale myslíme dopředu a jsme rozhodnuti nastartovat projekty, které prospějí i dalším generacím,“ říká lídryně kandidátky Koalice pro Pardubice současná zastupitelka Ludmila Ministrová (TOP 09) a dodala: „Mezi priority našeho společného programu proto patří nové dopravní stavby a udržitelnost dopravy ve městě, veřejně dostupná městská data, prvky chytrého města, důraz na příchod technologických firem a takový rozvoj Pardubic, který bere ohled na všechny generace, tedy i na seniory. Myslíme na město rozumem i srdcem.“

  Program koalice vychází také z rozsáhlého dotazníkového šetření, které kandidáti před několika týdny provedli přímo v ulicích města. Ptali se osobně občanů, jak se jim v Pardubicích žije, co se podle nich v minulých letech povedlo a co je třeba zlepšit. Mezi priority, které Koalice pro Pardubice nabízí voličům, patří také projekt „zelené město.“

  „Zeleň ve městě je důležitá a její funkci si v současných letních dnech uvědomujeme. Chceme prosazovat u nových staveb ve městě co možná nejvíce současný trend zelených střech. Zeleň necháme vyrůst také u sloupů veřejného osvětlení a trakčního vedení, ze kterých můžeme vytvořit pomocí popínavých rostlin tzv. železné stromy“, říká expert na životní prostředí, zastupitel a č. 2 koaliční kandidátky František Weisbauer (KDU-ČSL).

  „Pardubice vidíme jako moderní chytré město, které se může stát inovativním centrem v oblasti informačních technologií, elektroniky a elektrotechniky, chemie a bankovnictví. Díky tradici k tomu máme skvělé předpoklady,“ dodává Ludmila Ministrová

  • Chceme průjezdné město s parkováním – vybudujeme části obchvatu i spojnice, zajistíme systém parkování
  • Chceme informace města pro všechny – o části rozpočtu rozhodnou občané, data města budou veřejná
  • Chceme technologické a chytré město – podpoříme podnikání, inovace a vzdělání
  • Chceme rozvíjející se město pro všechny generace – bydlení pro mladé i seniory
  • Chceme zelené město – místo betonových parkovišť zátěžové trávníky, zelené střechy i lepší péči o zeleň
  • Chceme podnikavé město – půjdeme vstříc firmám s vysokou přidanou hodnotou

  Kompletní program Koalice pro Pardubice naleznete zde: www.koalicepropardubice.cz/volebni-program/

  Koalice také dnes také oznámila jména kandidátů na starosty městských částí. Hájit program na 7 obvodních radnicích budou například expert na informační technologie Michal Pilař, ředitelka LDN Jana Tomšů, ekonom Josef Bednář nebo vědecký pracovník Michal Sláma. „Pardubice vidíme jako moderní chytré město, které se může stát inovativním centrem v oblasti informačních technologií, elektroniky a elektrotechniky, chemie a bankovnictví. Díky tradici k tomu máme skvělé předpoklady,“ říká projektový manažer Michal Sláma, lídr pro 3. městský obvod.

  Seznam lídrů Koalice pro Pardubice na starosty městských obvodů:

  • MO I – Michal Pilař, 32 let, TOP 09, projektový manažer
  • MO II – František Weisbauer, 55 let, KDU-ČSL, radní města Pardubice, ekolog
  • MO III – Michal Sláma, 32 let, TOP 09, vědecký pracovník, projektový manager
  • MO IV – Josef Bednář, 59 let, BPP, ekonom, radní MO Pardubice 4
  • MO V – Petr Netolický, 36 let, KDU-ČSL, dopravní inženýr, trenér basketbalu
  • MO VI – Martin Kratochvíl, 27 let, KDU-ČSL , středoškolský učitel, trenér plavání
  • MO VII – Jana Tomšů, 55 let, KDU-ČSL, ředitelka LDN Rybitví

  MEDAILONKY KANDIDÁTŮ

 • Lídři Koalice pro Pardubice podepsali koaliční smlouvu

  Zástupci TOP 09, KDU-ČSL a hnutí Nestraníci dnes v Pardubicích slavnostně podepsali koaliční smlouvu o kandidatuře v komunálních volbách a o spolupráci v letech 2018-2022. Koalice představila klíčové kandidáty, základní programové priority a nové logo. Modro-žluto-červené orámování symbolizuje semknutí a týmového ducha celé koalice.

  „Je to skvělá zpráva pro všechny voliče, že v Pardubicích vznikla takto významná politická síla. Spojili jsme síly pro Pardubice a věříme si,“ říká lídryně Koalice pro Pardubice a zastupitelka Ludmila Ministrová (TOP 09). Koalice představila prvních 16 jmen společné kandidátky s tím, že jejím cílem je získat od voličů 16 procent hlasů. „Chceme udělat z Pardubic město, jež vezmou za své nejen mladí, kteří od něj očekávají, že bude tzv. chytrým městem, ale také starší lidé. Na ty rozhodně nesmíme zapomínat. Svými životními postoji každý z nás dokazujeme, že jsme sociálně citliví a zároveň organizačně i profesionálně schopnými lidmi,“ uvádí Ludmila Ministrová.

  Pardubice jako město, kde by chtěl žít každý. To je představa Koalice pro Pardubice. „Všichni víme, že problémem číslo jedna je doprava a tentokrát ty obchvaty již opravdu budou. Severovýchodní obchvat je blízko realizaci, z pozice města je třeba vytrvat a poskytovat veškerou myslitelnou součinnost. V případě jihovýchodního obchvatu podporujeme jako dočasné a nákladově efektivní řešení výstavbu spojky využívající tzv. most Červeňák s tím, že po jeho vybudování obchvatu se z této místní komunikace stane komunikace pro nemotorovou dopravu,“ upřesňuje dvojka kandidátky, radní města za KDU-ČSL František Weisbauer.

  Koalice plánuje ve spolupráci s krajem vznik univerzálního prostoru, který by šel jednoduše měnit a uzpůsobit  pro kulturní akce, koncerty, plesy, kongresy. Nezapomíná ani na vzdělání jako důležitou součást života občanů města. „Podpoříme kvalitní a dostupné vzdělávaní od mateřských škol až po celoživotní vzdělávání pro občany Pardubic.  Chceme, aby specializované učebny pro výuku byly zároveň přístupné i pro mimoškolní vzdělávací aktivity,” sděluje Petr Grulich za Nestraníky.

  Koalice pro Pardubice chce moderním pojetím zkvalitnit život ve městě. „Nové technologie je možné zavádět s rozumem a ne nakupovat nové a moderní zařízení, když stačí kreativně využít stávající řešení. Pro podporu rozhodování chceme používat simulace a expertní systémy. Ke konceptu chytrého města Pardubic budeme přistupovat odpovědně a zabráníme zbytečnému plýtvání penězi a bezhlavým nákupům bez analýzy potřeb obyvatel,” dodává Ludmila Ministrová. Lidé z TOP 09 mají se zaváděním moderních konceptů, včetně smart cities, zkušenosti z jiných měst a i v Pardubicích má k dispozici několik odborníků.

  Spojení stran a hnutí v Koalici pro Pardubice přijeli osobně podpořit předsedové stran TOP 09 a KDU-ČSL. „V dnešní době je logické a nutné, aby se síly spojovaly, kde je to jen možné. A Pardubice nejsou jediný takový projekt. Je zásadní, že za tuto Koalici budou kandidovat lidé, kteří mají k sobě důvěru a podobné postoje k velké šíři problémů,“ uvedl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

  „Řada voličů dnes oceňuje i samotný fakt, že se strany dokáží domluvit, společně postavit kandidátku a přizvat na ni i nezávislé odborníky. Jsem rád, že se i v Pardubicích spojili ti, kteří vyznávají hodnoty demokracie, svobody a tržní ekonomiky a vznikl tato silná Koalice,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

  Členové Koalice pro Pardubice jsou ve vedení současné radnice a mají tak svůj podíl na úspěšných projektech, jako je stavba nového terminálu letiště, modernizace prostoru před nádražím nebo pro pardubické seniory velmi důležitém projektu rekonstrukce stravovacího provozu. S tím ale Koalice přijímá také odpovědnost za ne zcela vydařené kroky současného vedení radnice, které chce napravit. Odebrání kontrolních funkcí ve městě a jeho společnostech opozici se podle jejích zástupců už nesmí opakovat.

  ČELO KANDIDÁTNÍ LISTINY KOALICE PRO PARDUBICE

  1
  Ludmila Ministrová majitelka rodinné firmy, zastupitelka města TOP 09
  2 František Weisbauer člen rady města, ekolog Správy a údržby silnic Pardubického kraje KDU-ČSL
  3 Vít Ulrych lékař – onkolog KDU-ČSL
  4 Jiří Skalický primář Pardubické nemocnice, zastupitel města TOP 09
  5 Michal Pilař jednatel softwarové firmy TOP 09
  6 Marie Hubálková ředitelka Oblastní charity Pardubice KDU-ČSL
  7 Petr Grulich ředitel Muzea Východních Čech v Hradci Králové, vysokoškolský učitel Nestr.
  8 Michal Sláma vědecký pracovník, projektový manager TOP 09
  9 Petr Netolický dopravní inženýr, trenér basketbalu KDU-ČSL
  10 Jolana Štěpánková ředitelka, Apolenka z.s. Nestr.
  11 Michal Pražan stomatolog TOP 09
  12 Martin Kratochvíl středoškolský učitel, trenér plavání KDU-ČSL
  13 Martin Slezák právník TOP 09
  14 Jana Tomšů ředitelka LDN Rybitví KDU-ČSL
  15 Stanislav Hlavatý pojišťovací makléř TOP 09
  16 Miluše Horská ředit. ZŠ a Prak. školy SVÍTÁNÍ, o.p.s., senátorka Nestr.
 • TZ: K problematice HC Dynamo Pardubice

  Po zvážení všech přístupných informacích jsme se rozhodli, že KPP na zastupitelstvu města podpoří tzv. stabilizační program klubu, tj. oddálení splátek, podporu mládeže a navrhovanou reklamní smlouvu. Také bychom chtěli po skončení stávající nájemní smlouvy  jednat s HC Dynamo Pardubice o pronájmu restauračních prostor. Vzhledem k problematickým daňovým a jiným pravidlům jsme se rozhodli, že zatím přímou podporu profesionální části HC nepodpoříme, ale jsme připraveni o takové podpoře jednat.

  Dále podpoříme proces prodeje majoritního podílu města v HC Dynamo Pardubice. Chceme ale najít silného stabilního partnera, který bude spoluvytvářet podmínky pro kvalitní fungování hokeje v Pardubicích, a proto pro nás podpora procesu není výlučně spojená s prodejem společnosti. KPP preferuje dlouhodobou stabilitu klubu bez ohledu na konkrétní vlastnictví akcií, před unáhleným prodejem mající za cíl zbavit se alibisticky co nejdříve zodpovědnosti za hokej v Pardubicích.

  Ing. František Weisbauer
  předseda zastupitelského klubu Koalice pro Pardubice
  weisbauer@koalicepropardubice.cz

 • Vyjádření Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) ke kauze služební cesty do JAR

  Tisková zpráva – Koalice pro Pardubice (KPP) považuje za nutné uvést na pravou míru z kontextu vytržená vyjádření lídra KPP Ing. Františka Weisbauera z tiskové konference z 20. 2. 2017, která byla následně uvedena v tisku.

  KPP nepovažuje za správné, aby kdokoliv z pracovníků městských společností, magistrátu či dokonce z politické reprezentace města jezdil nebo byl vysílán na neadekvátní, s výkonem funkce nesouvisející, služební cesty či dokonce na dovolené za peníze občanů města Pardubic. Z tohoto důvodu souhlasíme s odvoláním Ing. Ley Tomkové ze všech funkcí ve společnostech Služby města Pardubic a.s. a její dceřinné společnosti SMP-Odpady a.s.

  Následnou dehonestaci osoby paní Ing. Ley Tomkové však považujeme za nepřiměřenou, a proto náš zástupce ing. Weisbauer se na tiskové konferenci vyjádřil slovy takto: „Přestože Ing. Tomková udělala politickou chybu, nepřipojuji se k rozpoutanému honu na čarodějnice na její osobu.“