• Třída Míru – Kocourkov. Nejen ona.

  kocourkov_do kocourkovaReaguji na článek předsedy klubu ČSSD ze dne 1.srpna 2014 : Třída Míru = Kocourkov.
  Bohužel, Kocourkovem nelze nazvat pouze dění kolem třídy Míru.

  My, občané Pardubic, máme své zastupitele. To je od slovesa zastupovati. Koho? Nás, obyvatele města.
  Máme také své radní – od slovesa raditi. Ne někomu, ale radit se spolu, ku prospěchu města a jeho občanů. V praxi to znamená, že se po volbách seskupí ta část zastupitelů, kteří sdílejí obdobný pohled na město, jeho problémy a jejich řešení. Ti se radí, co pro město udělat a pak rozhodnou, jak na to jít.

  Mám nedobrý pocit, že jediným viditelným výsledkem činnosti tohoto seskupení byla volba osobností do čela města. Pak poznenáhlu začalo hlavně divení. Divili se (vše, prosím,v tisku !!!) někteří radní, co že se to ve městě tu nebo tam děje, divili se zastupitelé, kde jsou jejich straničtí kolegové při důležitých hlasováních, divili se někteří náměstci, jak je možné to nebo ono, a to i v těch oblastech, které spadaly do jejich gesce, divila se paní primátorka, že je někdo z jejích nejbližších kolegů delší dobu na dovolené a ona o tom nic neví.
  Začali se divit i občané.

  Strategický plán města, bez nějž se věci řeší nikoliv s vizí do budoucna, ale podle okamžitého nápadu, dobrého nebo také ne, nebyl od svého schválení v roce 2007 komplexně vyhodnocen a upraven na změněné podmínky. Hlavní architekti města, s nimiž by měli politici svoje vize ( mají-li jaké ) konzultovat, se střídali jako na běžícím páse.
  Rok se řešila existence a náklady obvodů – bude jich 5? 8? nebo snad 15? nebo žádné? místo toho, aby se napřela energie do plného čerpání evropských peněz, z nichž , je bohužel část už v nenávratnu a jejichž výše mnohonásobně převyšuje náklady obvodů. Poslední dění a diskuse kolem třídy Míru je pak už jen takovou sladkou tečkou.

  Nejsem na pochybách, že většina zastupitelů vstupovala do politiky s odhodláním město posunout někam dál. Moje povzdechnutí se také netýká jich všech. Části z nich však určitě ano.
  Jak jinak by bylo možné se ptát, použiji-li parafrázi výroku Václava Havla – proč naše město víc nevzkvétá, i když by mělo a když by také mohlo?

  Hana Demlová
  Pardubice

Comments are closed.