Navigation

Volební priority pro městský obvod Pardubice 3

Náš městský obvod, naše čtvrť by měl být klidným obvodem v zeleni, však k tomu jeho části jako Dubina, Hůrka nebo Studánka vybízí. Nejsme obvodem centrálním a ani si neklademe ambici takovým obvodem být.

Prostředí, ve kterém žijeme, zásadně ovlivňuje kvalitu našeho života. Chceme klid po práci a možnost prožití klidných chvil s rodinou a přáteli, dál od městského ruchu s možností v klidu zaparkovat i nakoupit.  Chceme žít v příjemném, bezpečném a zeleném prostředí s dostatkem odpočinkových zón a kulturního i sportovního vyžití. Podpoříme koncepční a nezatěžující budování dalších obchodů pro zvýšení komfortu našich obyvatel i opravy veřejných ploch na Dubině, Drážce, Hůrkách, Studánce i Slovanech.

Zelené sídliště

Revitalizace a rozšiřování zeleně v našem obvodě je pro nás samozřejmostí. Dostatek zeleně na betonových plochách sídliště chceme zajistit také osazováním vegetace na střechy vhodných budov, tak jako to známe například z Rakouska nebo Německa nebo budováním konstrukcí pro popínavé rostliny.

Nebudeme odstavným parkovištěm

Mnoho z nás dojíždí do práce ale i do obchodů autem a pro obvod i město je dobrá dostupnost zásadní. Zajistíme proto podporu výstavby severo-východního obchvatu i v našem obvodu a jeho následné propojení s obchodní zónou u Globusu a Cihelnou.

Budeme usilovat o zajištění dostatku kvalitních parkovacích ploch pro obyvatele, naše čtvrť nemůže sloužit jako odstavné parkoviště celým Pardubicím. Budeme budovat další cyklostezky pro bezpečný pohyb cyklistů, nenarušující život chodcům a naopak.

Kulturní a moderní čtvrť

V naší čtvrti máme kulturní dům, který můžeme využít intenzivněji pro programy jak pro malé, tak pro seniory. Přeřazením tohoto kulturního domu pod Dům dětí a mládeže veškerá kultura na v objektu prakticky skončila. To se musí změnit.

Mám za to, že jsme obvodem moderním a odpovědným a život v našem obvodě by nás měl zajímat. Chci proto, aby o využití části rozpočtu rozhodovali přímo občané našeho obvodu, pomocí tzv. participativního rozpočtu.  Připravíme také městský portál občana, který bude jedním centrálním místem pro komunikaci s místním úřadem.

Chceme, aby se nám tu dobře žilo.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich