Navigation

Priority volebního programu 2018 – 2022 Koalice pro Pardubice a Piráti

 • podporujeme výstavbu rodinných domů při zachování pohody bydlení stávajících obyvatel Bílého Předměstí, Černé za Bory, Drozdic, Mnětic, Nemošic, Pardubiček, Staročernska, Studánky a Žižína
 • zachováme stávající školy, kulturní, sportovní instituce a rozšíříme dětská hřiště
 • budeme pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací, chodníků a výstavbě cyklostezek a parkovišť
 • ochráníme park Vinice, břehy Chrudimky, Nemošickou stráň a Kobylník, nepřipustíme výstavbu silnic pro motorová vozidla v rozšířeném parku Vinice v Pardubičkách (např. přes Červený most), lobujeme za výstavbu silničního propojení našeho obvodu s městem, zejména jihovýchodního obchvatu (I/2), včetně napojení na silnici I/36 u Sezemic, pokračujeme v úsilí minimalizace zátěže nákladní silniční dopravy (kamiony) a dokončíme řešení napojení nemocnice a bývalé Tesly Kyjevská s rychlodráhou
 • podporujeme památník Zámeček a chráněné území Archeopark Pardubičky jako počátek Pardubic a zvláště v souvislosti s průmyslovou zónou chráníme veškerou zeleň
 • prosazujeme profesionální a elektronickou veřejnou správu a přístup občanů k veřejným službám (kde je to možné) dálkově elektronicky (z domova)

Volební program 2018 – 2022

 • Podporujeme výstavbu rodinných domů při zachování pohody bydlení stávajících obyvatel Bílého Předměstí, Černé za Bory, Drozdic, Mnětic, Nemošic, Pardubiček, Staročernska, Studánky a Žižína
 • Dokončíme řešení napojení nemocnice a bývalé Tesly Kyjevská s rychlodráhou
 • Zachováme stávající školy, kulturní, sportovní instituce a rozšíříme dětská hřiště
 • Posílíme městskou hromadnou dopravu zejména v Černé za Bory a okolních obcí, zvážíme možnost prodloužení trolejbusové linky ke StarZone (č. 1)
 • Budeme pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací, chodníků a výstavbě cyklostezek a parkovišť
 • Ochráníme park Vinice, břehy Chrudimky, Nemošickou stráň a Kobylník, nepřipustíme výstavbu silnic pro motorová vozidla v rozšířeném parku Vinice v Pardubičkách (např. přes Červený most)
 • Lobujeme za výstavbu silničního propojení našeho obvodu s městem, zejména jihovýchodního obchvatu (I/2), včetně napojení na silnici I/36 u Sezemic
 • Pokračujeme v úsilí minimalizace zátěže nákladní silniční dopravy (kamiony)
 • Podporujeme chráněné území Archeopark Pardubičky jako počátek Pardubic
 • Zvláště v souvislosti s průmyslovou zónou chráníme veškerou zeleň
 • Prosazujeme vstřícnou, výkonnou, rychlou, levnou, transparentní a elektronickou veřejnou správu, trváme na zveřejňování důvodových zpráv pro jednání zastupitelstva a zápisů z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady, zjednodušíme přístup občanů k veřejným službám (kde je to možné) dálkově elektronicky (z domova)
„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain