Navigation

Volební priority pro Obvod VI.

 • zajistíme zachování co největšího podílu zeleně a to i při případných změnách v územním plánu
 • prioritou je pro nás kvalitní péče o zeleň a výsadba nové zeleně
 • zaručíme se o to, aby případné změny v územním plánu a výstavba nových rodinných domů nebyla na úkor komfortu současných občanů našeho obvodu
 • budeme pro Vás zárukou bezpečnosti a klidu v obytných zónách (jsme proti výstavbě mostu pro motorová vozidla namísto lávky pro pěší a cyklisty přes Bylanku z ulice U Moruší směrem k ulici Táborská, neboť chceme zachovat klidnou obytnou zónou na obou březích Bylanky)
 • vybudujeme nová dětská a sportovní hřiště pro volnočasové aktivity mladých rodin s dětmi, která v našem obvodu v současnosti chybí
 • budeme usilovat o revitalizaci lesa od Parama až k letišti (vyčistíme les od haldy odpadků, zajistíme výsadbu nových stromů)
 • zvýšíme četnost spojů MHD do všech lokalit našeho obvodu (náš obvod se rozvíjí, přibývá nových obyvatel, ale spojů MHD zůstává nepochopitelně stále stejný počet)
 • zaručíme dostatečný počet míst v základní a mateřské škole v místě bydliště pro občany našeho obvodu, aby naše děti nemusely dojíždět do škol přes půl města
 • chceme rozšířit využívání fotbalového hřiště v Popkovicích i pro širší veřejnost, ve stejné lokalitě u cyklistické a pěší stezky nechceme stavět další satelit, ale naopak chceme v této lokalitě vybudovat relaxační zónu, kde bychom mimo jiné v budoucnosti mohli ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů oživit kulturní tradice našeho obvodu (například bychom chtěli pořádat různé společenské akce typu pálení čarodějnic apod.)
 • na křižovatce ulic Pražská a Školní chceme vybudovat semafor, který by umožnil lepší výjezd ve špičce ze Svítkova a který by zároveň zpomalil dopravu v ulici Pražská ve směru na Přelouč
 • na hlavním tahu na Přelouč, kde jezdí tranzitní doprava (Popkovice, Staré Čívice), necháme vybudovat bezpečnostní radar na měření rychlosti, přičemž peníze vybrané z pokut budeme efektivně vracet do investic v našem obvodu
 • budeme usilovat o participativní rozpočet, aby sami občané mohli rozhodnout o plánovaných investicích v místě jejich bydliště
 • zvýšíme preventivní bezpečnostní hlídky městské policie v našem obvodu a to především ve večerních a nočních hodinách
 • zajistíme lavičky v ulici Kostnická u samoobsluhy, aby si zde starší občané mohli při cestě na nákup případně odpočinout
„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde