Navigation

Nejdůležitější body volebního programu
Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL + Nestraníci)
pro volební období 2014 – 2018

Koalice pro Pardubice chce být slušnou a zodpovědnou politickou silou ve městě.
Chceme konec aférám, konec politikaření, konec prosazování separátních nebo dokonce osobních zájmů na úkor voličů.
Na rozumných řešeních se chceme dokázat dohodnout i s ostatními.

1) Budeme účinně získávat zdroje z EU.
Nepromeškáme výzvy a finanční prostředky nového projektového období.

2) Naše hlavní investiční priority:

a. konečně rychlé a účinné řešení tragické dopravní situace, zejména obchvat města,
b. dokončení revitalizace sídlišť,
c. rozvoj letiště a vznik přístavu,
d. nalezení místa pro nový fotbalový stadion aj.

3) Město se musí rozvíjet transparentně.
Nepřipustíme ovlivňování územního plánu města komerčními nebo politickými zájmy jednotlivců a zájmových skupin.

4) Nebudeme rušit městské obvody.
Zeštíhlíme však správu města, „velkou“ i „malé radnice“. Na obvody předáme potřebné kompetence.

5) Nechceme mít z Pardubic hráčské doupě!
Hazard z města vymístíme!

6) Chceme šetrně hospodařit s městskou zelení.
Nepřipustíme její oklešťování.

Naší klíčovou prioritou je pomoc všem, kteří ji potřebují,
ať již jde o sociálně slabé, o handicapované, o seniory nebo o rodiny s dětmi.

Proto:

7) Nebudeme rozprodávat zbytek městského majetku.
Pestrá občanská vybavenost na sídlištích musí zůstat především pro starší a handicapované občany.

8) Podpoříme činnost neziskových organizací zaměřených na sociální a zdravotní oblast.

9) Aktivně podpoříme rodiny s dětmi.
Ať již jde o systém rodinných výhod, o dostatek míst ve školských zařízeních, nebo o první bydlení pro mladé rodiny.

10) Posílíme programy pro volnočasové aktivity dětí, mladistvých i nejširší veřejnosti
(sofistikované herní plochy i pro starší děti, sportoviště a sportovní aktivity nejen pro vrcholový sport, ale pro běžné občany.)

11) Všemožně podpoříme pardubické školy
(dokončení rekonstrukcí budov a hřišť, modernizace výuky, pokračování projektu školních psychologů, výchova k vlastenectví).

12) Chceme město atraktivní pro občany i pro turisty.
Budeme chránit památkovou rezervaci před necitlivými zásahy, podpoříme programy na podporu cestovního ruchu i kultury.

downloadKOMPLETNÍ VOLEBNÍ SEZNAM 2014-2018
ke stažení