Navigation

Zástupci KPP v městských obvodech: zastupitelstvo, výbory a komise

kohokoliv lze kontaktovat emailem ve tvaru jmeno.prijmeni@koalicepropardubice.cz

PET_1535_3_Hubálková_web PET_8970_4_Grulich_web PET_9095_38_Miláček_web PET_1637_25_Sýkora_web
Mgr.Marie Hubálková
radní MO I
členka zastupitelstva MO I
členka Finančního výboru MO I
Mgr. Petr Grulich Ph.D.
člen Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu MO I
František Miláček
člen Kontrolního výboru MO I
MUDr. Tomáš Sýkora
člen Komise pro rozvoj MO I
PET_9165_1_Weisbauer 1 PET_1230_18_Beran_web logo PET_1544_2_Peřinová_1_web
Ing. František Weisbauer
člen zastupitelstva MO II
předseda Kontrolního výboru MO II
Bc.Martin Beran
člen Finančního výboru MO II
Tomáš Čapoun
člen Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu MO II
MUDr. Drahomíra Peřinová
členka zastupitelstva MO III
předsedkyně Humanitní komise MO III
členka Kontrolního výboru MO III
PET_1356_7_Bednář_web logo logo logo
Ing. Josef Bednář
radní MO IV
člen zastupitelstva MO IV
člen Finančního výboru MO IV
Ladislav Vodvárka
člen Osadního výboru Pardubičky
Jitka Michková
členka Osadního výboru Černá za Bory
Milan Pavlas
člen Osadního výboru Nemošice
logo logo
Tomáš Pešek
člen Osadního výboru Mnětice
Ing. Martin Palaček
člen Osadního výboru Staročernsko
PET_1312_13_Netolický_web PET_1268_10_Demlová_web PET_1333_33_Chlumský_web PET_9023_24_Kocián_web
Ing. Petr Netolický
člen zastupitelstva MO V
člen Kontrolního výboru MO V
člen Místní komise Jesničánky
Ing. Hana Demlová
členka Komise pro strategii a rozvoj MO V
Mgr. Michal Chlumský
člen Místní komise Višňovka
Václav Kocián
člen Komise pro životní prostředí, dopravu a bydlen MO V
PET_1622_36_Vondráčková_web PET_9193_29_Novák_web PET_9004_17_Šotola_1_web logo
MUDr. Kateřina Vondráčková
členka Komuse pro školství, kulturu a tělovýchovu MO V
Mgr. Milan Novák
člen Místní komise Dukla
Ing. Petr Šotola
člen Komise ro bezpečnost a komunity MO V
Komise ro bezpečnost a komunity MO V
byla zrušena
PET_1521_5_Tomšů_web logo  PET_9140_28_Šimeček_web  PET_9064_26_Valenta_web
Mgr.Jana Tomšů
radní MO VII
členka zastupitelstva MO VII
členka Místní komise Trnová
Jaroslav Tomšů
člen Místní komise
Rosice nad Labem
Jan Šimeček
člen Místní komise Ohrazenice
Stanislav Valenta
člen Místní komise
Rosice nad Labem
„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde